The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hommess, Hendrijck


printer-friendly view
Inventory #107
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1996B, fol. 968-972, film 2162
Date1664/05/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeInventory of goods sold by father to son.
Family NameHommess
Owner NameHommess, Hendrijck
Owner Noteswidower of Annetge Cornelis
Life Dates? |d 1687/01/18
Marriage Date1633/04/16
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam
IntroductionHendrijck Hommess weduwenaer ende boedelhouder van wijlen Annetge Cornelis heeft vercocht ende Cornelis van Nes sijn soon heeft van de selve gecocht alle de inboel ende huijsraet die hij Hendric Hommess heeft [naergelaten] ende hiervoren van stuc tot stuc gespecificeert ende door Commeryntje Cornelis gesworen schatser gepriseert 774 car. gulden te betalen als volcht namentlyck 170 voorde huijsjuijr 400 gulden contant ende de resterende 204 gulden over drie maenden naer dato. Bekende de voorts. Henric Hommess de gemelte 400 gulden ontfangen te hebben uyt handen van de gemelde sijn soon . In contante gelden d'selve voor so vele quiterende. Gaff hij aen de selve over alle de gemelde meuble goederen hier voren gespecificeert etc...Gedaen binnen Amsterdam ende gepasseert voor mij Jacob van Loosdrecht openbaer notaris den 16en may 1664
CommentaryOn 16 April 1633, Heyndrik Hommess, widower of Teuntje Baerents, was betrothed to Hannetje Cornelis van Remouls (DTB 765/24). The goods in this inventory were pledged to Hommes's son Cornelis van Nes as security for a loan in part for house rent. On 11 February 1638, an interrogatoire of Hendrick Hommesen was carried out at the request of Laurens Coesaert (probably III, son of II of R 33388). Isaack van Geleyn (probably the father of Geleyn Isaacksz. cited in the NOTES to R 30817) actually answered the questions. Had he not been in the company of Hendrick Homessen and of the broker Jan Vitus (the former husband of the owner of INVNO 426)? Hadn't they showed the accounting books etc..(NA 1466, film 1556). Hendrick Hommess, who may be identical with the owner of these goods, was buried in the N.K. on 18 January 1687 (DTB 1056/321).
NotaryLoosdrecht, Jacob van
Total Value774 |d
Art Value80 |d 10 stuivers
# of Items29
Montias1 #7
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 3 printges, 2 albastertbortges (een sphiegeltge en een kapmantge ende een mantelstock) f 2:10:--
0001[b] [ANONYMOUS] 3 printges, 2 albastertbortges (een sphiegeltge en een kapmantge ende een mantelstock) f 2:10:--
0001[c] [ANONYMOUS] 3 printges, 2 albastertbortges (een sphiegeltge en een kapmantge ende een mantelstock) f 2:10:--
0001[d] [ANONYMOUS] 3 printges, 2 albastertbortges (een sphiegeltge en een kapmantge ende een mantelstock) f 2:10:--
0001[e] [ANONYMOUS] 3 printges, 2 albastertbortges (een sphiegeltge en een kapmantge ende een mantelstock) f 2:10:--
0002[a] [ANONYMOUS] 2 ouwe schilderijen (en een spiegeltge en een spiegeltge) f 2:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 2 ouwe schilderijen (en een spiegeltge en een spiegeltge) f 2:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtges f 4:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtges f 4:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapjes f 4:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapjes f 4:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] 3 schilderijtges van contirfeijtseltges f 2:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] 3 schilderijtges van contirfeijtseltges f 2:--:--
0005[c] [ANONYMOUS] 3 schilderijtges van contirfeijtseltges f 2:--:--
0006[a] TROYEN, ROMBOUT VAN 4 stucx schilderijen, van Rombout van Troyen f 40:--:--
0006[b] TROYEN, ROMBOUT VAN 4 stucx schilderijen, van Rombout van Troyen f 40:--:--
0006[c] TROYEN, ROMBOUT VAN 4 stucx schilderijen, van Rombout van Troyen f 40:--:--
0006[d] TROYEN, ROMBOUT VAN 4 stucx schilderijen, van Rombout van Troyen f 40:--:--
0007 [ANONYMOUS] 1 schilderij van de liefde f 2:--:--
0008 [ANONYMOUS] een lantschap en een vergulde lijst f 2:10:--
0009 [ANONYMOUS] een slecht schilderij van een bancet f 2:--:--
0010 [ANONYMOUS] een teijckeningh van scheepjes f 6:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] 2 kleijne schilderijtges f 1:10:--
0011[b] [ANONYMOUS] 2 kleijne schilderijtges f 1:10:--
0012 [ANONYMOUS] een schilderijtge van een schelvis f 8:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] 4 schilderijtges, kleijn f 4:--:--
0013[b] [ANONYMOUS] 4 schilderijtges, kleijn f 4:--:--
0013[c] [ANONYMOUS] 4 schilderijtges, kleijn f 4:--:--
0013[d] [ANONYMOUS] 4 schilderijtges, kleijn f 4:--:--