The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Swartepaert, Isac


printer-friendly view
Inventory #112
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997, filmnr. 2163, fol. 264-280
Date1671/01/17
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameSwartepaert
Owner NameSwartepaert, Isac
Owner Noteshusband of Adriana Oilaerts (van der Veer)
Life Dates1644 |d 1670/10/25
Marriage Date1669/04/19
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen maecken by mij Pieter de Ruyter deurwaerder van de Hoge Raed in Hollandt in de naem ende van wegen Adriana Oilaerts weduwe wylen Isac Swartepaert in de qualite Imp[etrante] ende erfgenaem onder benefitie van inventaris by haer van de Hoge Ordr. geimpetreert in dato des 12 Decembris 1670 van alle de goederen by den overleden naergelaten ende metter doot ontruijmt ende op het aengeven van de Imp[etrante] doen beschrijven ten overstaen van mij Jacob van Losdrecht Open. Notaris ...zijnde de goederen als volcht. Note before the list of paintings appraised: Dese navolgende schilderyen zijn op d'ordre van desen Ed. achb. gerechte getaxeert door Messires Harmen van Swol ende Gerrit Uylenburgh.
CommentaryOn 19 April 1669, Isaack Swartepaart, from Amsterdam, merchant, 25 years old, assisted by his father Jacob Adriaensz. Swartepaart, living op't Nieu Eylant, was betrothed to Adriaantje Oilaarts van der Veer, 25, assisted by Pieter Noordwijck, living on the Rockin (DTB 687/334). Isaack Swartepaart was buried on 10 July 1670 (DTB 1063/122). On 25 October of the same year, a child of Isack Swarttepaert was buried (DTB 1063/25). Harmen van Swol, who evaluated the paintings with Gerrit Uylenburgh, seems to be identical with the Herman Stoffelsz. van Swoll (1632-1698), the son of a Protestant baker, who made a fortune as controller (suppoost) of the Wisselbank. He owned the Allegory of Faith by Vermeer now in the Metropolitan Museum (Montias, Vermeer and His Milieu, 1989, p. 258). On 30 May 1653, an inventory of the possessions of Harmen van Swol was taken at the request of the Concierge (probably for debts) (NA 1104, film 1287, Not. J. van de Ven). If this is the same individual, he was only 21 years old.
NotaryJ. van Loosdrecht
AppraiserSwoll, Harmen van; Uylenburgh, Gerrit van
Total Value5679 |d
Art Value2004 |d 10 stuivers
# of Items45
Montias1 #12
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 PYNACKER, ADAM no. 1 1 lantschap, van Pijnacker f 130:--:--
0002 WITTE, EMANUEL DE NO.2 't Graff [correction: 1 kerk van] van de Prins, door Emanuel de Wit f 80:--:--
0003 EVERDINGEN, ALLART VAN No.3 een waterval, van Everdingh f 100:--:--
0004 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.4 1 dito [waterval] van de jonge Ruysdael f 54:--:--
0005 EVERDINGEN, ALLART VAN No.5 1 zeevaert van Everdingh f 40:--:--
0006 PYNACKER, ADAM No.6 1 lantschap met eenige reijnscheepen, van Pijnacker f 150:--:--
0007 KICK, CORNELIS No.7 1 blompot, van Kick f 50:--:--
0008 BOL, FERDINAND No.8 1 historie, van Ferdinandus Bol f 16:--:--
0009 VERELST, HERMAN No.9 1 blompot, van Harmanus Verelst f 120:--:--
0010 DECKER, CORNELIS GERRITSZ. No. 10 1 lantschap, van Decker f 16:--:--
0011 LINGELBACH, JOHANNES No. 11 een ruyterije, naer Lingelbagh gedaen f 36:--:_-
0012 PEETERS, BONAVENTURA No.12 een storm, van Bonavantuur Peter f 15:--:--
0013 EVERDINGEN, ALLART VAN No. 13 een Noortsweegh bossie, van Everdingh f 36:--:_-
0014 VELDE, WILLEM VAN DE (II) No. 14 een stil zeetje, [van] van d'Veelde f 36:--:_-
0015 HOOCH, PIETER DE No. 15 een juffertje en signeur, van De Hoogh f 36:--:--
0016 WIJNANTS, JAN No. 16 een lantschappje, van Wijnants f 33:--:--
0017 PYNACKER, ADAM No. 17 een dito [lantschappje], van Pijnacker f 40:--:--
0018 LINGELBACH, JOHANNES No. 18 een hoywaegen, van Joannes Lingelbagh f 50:--:--
0019 PYNACKER, ADAM No. 19 een lantschap, van Pijnnacker f 75:--:--
0020 HOOCH, PIETER DE No.20 juffertjes met een kintje, van De Hoogh f 75:--:--
0021 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No. 21 een lantschap, van Ruysdael f 36:--:--
0022 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No. 17 een stil watertje, van dito [Ruysdael] f 36:--:--
0023 VELDE, ADRIAEN VAN DE No.23 ossjes ende beesjes, van Adriaen van de Velde f 85:--:--
0024 BACKHUYSEN, LUDOLF No.24 een scheepvaert, van Backhuysen f 36:--:--
0025 [ANONYMOUS] No.25
0025 PORCELLIS, JAN (I) No.25 de zee van Porcellis f 80:--:--
0026 WITTE, EMANUEL DE NO.26 een kerckje, van De Wit f 36:--:--
0027 [ANONYMOUS] No.27 1 [crossed out: twee] boer f 12:--:--
0028 [ANONYMOUS] No.28 1 boerinnetje f 12:--:--
0029 VELDE, ADRIAEN VAN DE No. 28 beesjes, van Adriaen van de Velde f 54:--:--
0030 DOES, JACOB VAN DER (I) No.30 een esel, Van der Does f 20:--:--
0031 WOUWERMAN, PHILIPS No.31 een ruyttertje, van Philip Wouwerman f 40:--:--
0032[a] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[b] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[c] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[d] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[e] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0033 KICK, SIMON no.33 scoenlappertjes, van Kick f 18:--:--
0034 [EEGELS, UNIDENTIFIED] No.34 een veltje met boertjes van Eegels f 15:--:--
0035 DOES, JACOB VAN DER (I) No.35 een schaepscop, van Van der Does f 7:10:--
0036 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. No.36 een Pomonatje, van Claes van Berchem f 36:--:--
0037 EVERDINGEN, ALLART VAN No.37 een lantschappje, van Everdingen f 20:--:--
0038 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.38 een zeetje, van Ruysdael f 15:--:--
0039 NEER, AERT VAN DER No. 39 een wintertje, van Aert van der Neer f 18:--:--
0040 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.40 een lantschappje , van Ruysdael f 60:--:--
0041 SNYDERS, FRANS NO.41 vogels van Francoys Snijders f 175:--:--