The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Amia, Mattheus


printer-friendly view
Inventory #116
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997
Date1676/11/18
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameAmia
Owner NameAmia, Mattheus
Owner Noteswidower and legatee of Maria Abrahamsdr. de Marez
Life Dates? |d bef. 1676 |n Amia
Marriage Date1655/09/16
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Oude Zijde Burgwal in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen metter doot ontruijmt ende naegelaten by Sr. Mattheus Amia in zijn leven coopman tot Amsterdam weduwenaer ende boedelhouder van za. Maria de Marez ende [curator?] tegenwoordich van de goederen by de selve Maria de Marez naergelaten , Gedaen macken by de E. Isaac Hochepied, Isaac Breyal ende Aernoult Huijbertsz. testamentaire voogden over de onmondige Zoon en dochter by de selve Amia naergelaten omme overgelevert te werden aende E. Heeren Weesmeesteren dezer stadt als oppervooghden van de selve soon en dochter en derselven goederen omme also in tijden en wijlen te strecken nae behooren. Zijnde de meuble goederen in eenen wege door Catharina Schaeck end Grietge Arents gesworen schatsers gepriseert.
CommentaryMatheus Amia (or Amya), from Aachen, Heer van Bodenhof, was a merchant in Amsterdam on the O.Z. Achterburchwal. He was the son of Hermann Amya, married to Anna Seullin (Seulijn), the daughter of Matheus Seulijn. He was the father of Michel Amya, merchant in Amsterdam. On 13 October 1642, Steven de Lespierre (of R 33167) gave a procuration to Johannes van Coelen (Keulen, Collen) and Michgel Amya, on the part of Daniel Burett, to request an accounting of the estate of Jan Burett de oude (Jaarboek C.B.G. 26(1972), p. 193). Matheus Amya (II?) married Maria de Marez Abrahams (II), the daughter of Abraham de Marez de jonge, the son of Abraham de Marez de oude of INVNO 300, on 16 September 1655. Their daughter Anna Rebecca (1660-1698) married Carel Hartsinck (1656-1719) on 5 April 1698 (Elias, Vroedschap, p. 909). Isaack Hochepied, one of the guardians of the son and daughter of Matheus Amia, was a rich merchant, born in Cologne in 1595 and died in Amsterdam in 1676. In 1674 he was taxed on the basis of assets evaluated at 140,000 f.. He married Lucretia Le Brun in 1623 (ibid. p. 619).
NotaryJ. van Loosdrecht
AppraiserCatharina Schaeck and Grietge Arents
Art Value396 |d 10 st.
# of Items34
Montias1 #17
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen f 8:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen f 8:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 1 watertje en een lantschapje f 5:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 1 watertje en een lantschapje f 5:--:--
0003 [ANONYMOUS] een hofstee f 2:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderije met een vergulde lijst f 1:--:--
0005 [ANONYMOUS] een lantschap f 4:--:--
0006 [ANONYMOUS] een dito [lantschap] f 2:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderije met een vergulde lyst sijnde Belhasar f 6:--:--
0008 [ANONYMOUS] een stuckje sijnde een zeestrijt f 4:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[c] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[d] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[e] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[f] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[g] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[h] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[i] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[j] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[k] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0009[l] [ANONYMOUS] 12 printjes en bortjes f 6:--:--
0010 [ANONYMOUS] een lantschapje van Acteon f 6:--:--
0011 [ANONYMOUS] een lantschapje [crossed out: van] f 10:--:--
0012 [ANONYMOUS] een groote jacht van een wilt varcken f 50:--:--
0013 [ANONYMOUS] een vanitas f 20:--:--
0014[a] RUBENS, PIETER PAUL 2 stucken van Rubbens, een boere bruyloft en een spolyeringe van wagens f 25:--:--
0014[b] RUBENS, PIETER PAUL 2 stucken van Rubbens, een boerebruyloft en een spolyeringhe van wagens f 25:--:--
0015 [ANONYMOUS] een groen lantschap f 6:--:--
0016 SNYDERS, FRANS een fruytagie principael van Snyers f f 25:--:--
0017 COSSIERS, JAN een stuck van Coetsier van verscheijde personagien f 31:10:--
0018 [ANONYMOUS] 't ordeel van Paris f 15:--:--
0019 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een tempel van Nieulant f 50:--:--
0020 [ANONYMOUS] een kleijn lantschapje f 1:10:--
0021 MOUCHERON, FREDERICK DE een lantschapje sonder lyst van Mousjeuron f 2:10:--
0022 [ANONYMOUS] een lantschapje met een vergulde lyst sijnde een paert f 8:--:--
0023 [ANONYMOUS] een lantschapje f 2:--:--
0024 [ANONYMOUS] een albaste beeltje f 10:--:--
0025 [ANONYMOUS] een lierman f 25:--:--
0026 [ANONYMOUS] een albaste beeltje f 6:--:--
0027 [ANONYMOUS] een tobackrookertje f 6:--:--
0028[a] [ANONYMOUS] twee copere beeltjes f 25:--:--
0028[b] [ANONYMOUS] twee copere beeltjes f 25:--:--
0029 [ANONYMOUS] een aarde beelt f 6:--:--
0030 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van grootvader Amia
0032 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van grootvader de Mareez
0033 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van den overleden
0034 [ANONYMOUS] een kleijn conterfeijtseltje in een vergulde lyst van de gewesene huijsvrouw van den overleden
0035[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de kinderen van den overleden
0035[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de kinderen van den overleden
0036 [BREUSEL, UNIDENTIFIED] een patalje van Breusel f 16:--:--
0037[a] METIUS, DIRCK vier stucken van Paris van Metius f 80:--:--
0037[b] METIUS, DIRCK vier stucken van Paris van Metius f 80:--:--
0037[c] METIUS, DIRCK vier stucken van Paris van Metius f 80:--:--
0037[d] METIUS, DIRCK vier stucken van Paris van Metius f 80:--:--
0038 [ANONYMOUS] een geboorte Christy op coper f 10:--:--
0039[a] [ANONYMOUS] twee wapens in vergulde lijsten 10:--:--
0039[b] [ANONYMOUS] twee wapens in vergulde lijsten 10:--:--
0040 DUBOIS, GUILLIAM een strantje van Dubois f 20:--:--
0041 [ANONYMOUS] een stuckje een party ruytertjes f 6:--:--
0042 [ANONYMOUS] een Italians paleys met fonteynen ende beelden f 10:--:--
0043 [ANONYMOUS] een caart van 't huys op de Bodenhoff