The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hoorn, Melchior van


printer-friendly view
Inventory #395
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1812
Date1647/04/27
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedivision of an estate by lots among the children
Family NameHoorn
Owner NameHoorn, Melchior van
Life Dates1587 |d 1642
Marriage Date1612/08/31
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionProvisionele scheijdinge van de deeling van all het silver ende vergult werck ten huijsraet meubelen ende imboedel achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Melchior van Hoorn za. in sijn leven coopman alhier, mitsgaders van seeckere ses ende dertig palm pipen in desselfs sterfhuijs bevonden, gedeelt ende genoten bij Melchior van Hoorn voor een vierde part, Isaac van Peenen als man ende voogt van Cornelia van Hoorn van gelijck vierde part, Susanna van Hoorn ... van een vierde part ende by Pieter van Hoorn voor het resterende vierde part, alles in voege ende manieren naer dat van de selve goederen vier loote met no. 1, 2, 3, ende 4 waergemaeckt, het lot rond te goede trouwen, ..alle preferentie uijtgesondert ... Postscript: Aldus gesloten den 26 ende 27-en aprilis 1647.
CommentaryThe owner of the goods that were divided among his children after his death was Melchior van Hoorn II of R 20007 of Montias2. He may have been the son of Melchior van Hoorn I who became a citizen of Amsterdam on 5 March 1589. Melchior van Hoorn II, born in Antwerp about 1581, was living in the Nes on 31 August 1612 when he was betrothed to Susanna Jolijt Pieters, 29 (DTB 416/250). On 3 September 1632, after his wife died, he appeared before the Orphan Chamber and declared that his four children, Melchior (III), 15, Cornelis, 13, Susanna, 12, and Pieter, 10, were entitled to 4,800 f. for their father's inheritance (WK 5073/789). All these children were still alive when the present inventory was drawn up. Melchior van Hoorn II died in 1642. An earlier inventory of the possessions of Melchior van Hoorn II, this one without prices, was drawn up on 14 June 1646 (NA 1811, fol. 1350 and foll.) This earlier inventory was made under the supervision of Cornelis van Neck, Abraham Pelt (probably III, the nephew of Abraham Pelt II of R 29303), Michiel van Dulken (?) and Melchior van Hoorn de jonge (III), as executors of the testament of Melchior van Hoorn II. The objects in the inventory of 14 June 1646 were parcelled out by room. These room indications have been added to the present inventory (matching the lots in the two inventories proved to be possible in virtually all cases).
NotaryA. Eggericx
Art Value860 |d 2 stuivers
# of Items42
Montias1 #21
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije van Abrahams offerhande f 40:--:--
0002 VROOM, HENDRICK een seeschilderije van Vroom gedaen f 36:--:--
0003 [ANONYMOUS] een schilderije van een ceucken in de sijdelcamer f 36:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] twee slechte lantschappen in de groote camer, samen f 16:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] twee slechte lantschappen in de groote camer, samen f 16:--:--
0005 [ANONYMOUS] een vrouwenbeeltje f 3:--:--
0006 [ANONYMOUS] een ceuckentje f 25:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderije van de affdoeninge van't cruys f 25:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijtges van de winter op de sael f 2:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijtges van de winter op de sael f 2:--:--
0009 [ANONYMOUS] een geschilderde tronie f 4:--:--
0010 [ANONYMOUS] een groote caert op de sael f 1:--:--
0011 [ANONYMOUS] een bortie van Maria f 8:--;--
0012 [ANONYMOUS] een slecht schilderije van Antwerpen f -:12:--
0013 [ANONYMOUS] een out lantschap f 6:--:--
0014 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderije van Jacob ende sijn kinderen f 250:--:-- [crossed out: f 300:--:--]
0015 [ANONYMOUS] een tooren van Babilon geschildert f 50:--:--
0016 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van bestevaer ende bestemoer f 40:--:--
0017 D√úRER, ALBRECHT een prentbortje van Albert Duer f 7:--:--
0018 [ANONYMOUS] een groot lantschap ofte jacht f 15:--:--
0019 [ANONYMOUS] een cleijn slecht bortje f 1:--:--
0020 [ANONYMOUS] een groote caert in de gangh f 2:--:--
0021 [ANONYMOUS] een schilderije van de vijff goede ende dwaese maechden f 6:--:--
0022 [ANONYMOUS] een toverijtge op de sael f 1:--:--
0023[a] [ANONYMOUS] twee cleijne bortjes van een boer ende boerinne op de sael f 2:--:--
0023[b] [ANONYMOUS] twee cleijne bortjes van een boer ende boerinne op de sael f 2:--:--
0024 [ANONYMOUS] een bortje van Maria f 4:--:--
0025 [ANONYMOUS] een schilderije van een turcx hoofd f 30:--:--
0026 [ANONYMOUS] een cleijn slecht schilderytje lantschap f 2:10:--
0027 [ANONYMOUS] een van de Vier Evangelisten f 15:--:--
0028 [ANONYMOUS] een ront stuckje van de bootschap Maria f 15:--:--
0029 [ANONYMOUS] een fruytbortje f 2:--:--
0030 [ANONYMOUS] twee geschilderde personagies met een kintje in een schilderije f 25:--:-- [corrected from: f 20:--:--]
0031 [ANONYMOUS] een groot schilderije van de chijnspenninch f 80:--:--
0032 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria ende Joseph f 1:--:--
0033 [ANONYMOUS] een schilderytje van een zee met een slechte lyst f 6:--:--
0034 [ANONYMOUS] een slecht schilderytge van de predicatie Johanes f 1:10:--
0035 [ANONYMOUS] een bortje van Maria f 1:--:--
0036 ACKERSLOOT, WILLEM een tronie op parckement van Ackersloot f 8:--:--
0037 [ANONYMOUS] een schildery in't voorhuijs van een papeetertje f 36:--:--
0038 [ANONYMOUS] een caertie f 1: 4:--
0039[a] [ANONYMOUS] (een enckelde boterschotel, clapmutsje) 2 beeltjes (ende 4 glasen) f 3:--:--
0039[b] [ANONYMOUS] (een enckelde boterschotel, clapmutsje) 2 beeltjes (ende 4 glasen) f 3:--:--
0040 [ANONYMOUS] een schilderije van't avontmael Christy f 18:--:--
0041 [ANONYMOUS] een schilderije van een tempel oft perspectieff f 18:--:--
0042 [ANONYMOUS] een schilderije van een boererooff f 40:--:--
0043[a] [ANONYMOUS] 2 beeltjens f 1:--:--
0043[b] [ANONYMOUS] 2 beeltjens f 1:--:--
0044 [ANONYMOUS] een schilderije van Eneas op de sael f 15:--:--
0045 [ANONYMOUS] een schilderitge van Adam ende Eva f 6:--:--
0046 [ANONYMOUS] een Ecce Homo f 12:--:--
0047 [ANONYMOUS] een groote schilderije van fruijtage f 20:--:--