The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Sappius, Cornelia Maertens


printer-friendly view
Inventory #392
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970A, fol.332-359, film 2146
Date1662/04/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage with Matheus Verbeecq, widower of Geertruy Egberts
Family NameSappius
Owner NameSappius, Cornelia Maertens
Owner Noteswidow of Willem Paterson and bride-to-be of Matheus Verbeeck of Middelburg
Marriage Date1662/03/16
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionSpecificatie van de goederen ende effecten die Cornelia Martens Sappius weduwe van Willem Paterson tegenwoordich is hebbende, ende waertoe de huwelijckse voorwaerden tusschen Mattheus Verbeecq weduwenaer van Geertruy Egberts, ter eenre, ende den voorn. Cornelia Martens Sappius ter andere zyde, [...] gepasseert op den eersten Aprilis [1662] relatieff zijn. Bekennende d'voors. Matheus Verbeeck dat d'selve meubilen [...] tot sijnen huijse gebracht heeft ende aldaer berustende zijn.
CommentaryOn 2 April 1662, Cornelia Martens Sappius, widow of Willem Patterson, from Middelburg, was betrothed to Mattheus Verbeeck, wine dealer, widower of Geertruij (Egberts) Daelder, from Rotterdam (DTB 482/530). After the death of Cornelia Sappius, Matheus Verbeeck remarried on 15 July 1689 with Elisabeth Tulleken, widow of Lieve Kollo (?). Elisabeth Tulleken was related to (probably the daughter) of the wine dealer Josias Tullekens of INVNO 205. The brother of Cornelia Martens, named Isaack Martensz. Sappius, born in Middelburg about 1633, silk cloth dealer in Amsterdam, married Maria Matton, daughter of Jacques Matton, caffa worker, on 3 March 1656 (C,P. Briet, Het geslacht Sappius, Jaarboek C.B.G. 20(1966), p. 216). Among the books in the present inventory: Alle wercke van Mr. Perkins, Alle wercke van Mr. Wm. Cooper, Opera Theologica van Perkins, Groote Bijbel, Christel. Godsgelerte door Wendelinnen, Zacharius Ursinus, Een geemeenen kerckedienst van Engelandt.
NotaryD. Dornick
# of Items44
Montias1 #27
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VERTANGEN, DANIEL een schildery zijnde een godengeselschapje geschildert door Daniel Vertangen
see details...
0002 VERTANGEN, DANIEL een Adam ende Eva geschildert van den selven Vertangen
see details...
0003 VERTANGEN, DANIEL een schilderijtje van Bachus ende Venus ende ander geselschap geschildert door den voors. Vertangen
see details...
0004 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytje van een hammetje ende wijn roemer
see details...
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtje van David ende Abigael
see details...
0006[a] [ANONYMOUS] twee landtschapjens
see details...
0006[b] [ANONYMOUS] twee landtschapjens
see details...
0007 [ANONYMOUS] een schilderije van een creeft ende een wijnkan
see details...
0008 [ANONYMOUS] een Scipio Africanus met een vergulde lyst
see details...
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van de voors. Cornelia Martens ende haar man zal. met een vergulde lijst
see details...
0010 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een geboorte Christi geschildert op een coperplaetje
see details...
0011 [ANONYMOUS] een schilderitje van een fruijtmantje
see details...
0012 [ANONYMOUS] een landtschap
see details...
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een vervallen gebouw
see details...
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een koken
see details...
0015 [ANONYMOUS] een groot gooden geselschap
see details...
0017 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een zee met eenige schepen
see details...
0018 [ANONYMOUS] een out vervallen kasteel
see details...
0018 [ANONYMOUS] een schilderije van een landtschap met eenige boerenhuijsen
see details...
0019[a] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
see details...
0019[b] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
see details...
0019[c] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
see details...
0019[d] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
see details...
0020 [ANONYMOUS] een cleijn zeetjen
see details...
0021[a] [ANONYMOUS] twee teijckeningen van predicanten
see details...
0021[b] [ANONYMOUS] twee teijckeningen van predicanten
see details...
0022 [ANONYMOUS] een groote schilderije van Lot ende Abraham ende ander geselschap
see details...
0023 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Moses ende het geheele huijsgesin van Heer William Paterson zal. ende de voors. Cornelia Maertens
see details...
0024 [ANONYMOUS] een groote schildery van David ende Abigael
see details...
0025 [ANONYMOUS] een schilderij van Isaacq ende Rebecca
see details...
0026[a] [ANONYMOUS] drie oude kaerten
see details...
0026[b] [ANONYMOUS] drie oude kaerten
see details...
0026[c] [ANONYMOUS] drie oude kaerten
see details...
0027 [ANONYMOUS] een conterfijtsel van Meleager ende Athalante
see details...
0028 [ANONYMOUS] een groote fruijdtschilderij
see details...
0029[a] [ANONYMOUS] twee lantschappens
see details...
0029[b] [ANONYMOUS] twee lantschappens
see details...
0030 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een harder ende harderin ende eenige schaepjens
see details...
0031 [ANONYMOUS] een schildery van Gootsoordeel
see details...
0032 [ANONYMOUS] een droncke Cylenus met eenich ander geselschap
see details...
0033 [ANONYMOUS] een schildery van Walcheren
see details...
0034[a] [ANONYMOUS] een cleijn landtschapje ende een dito [cleijn] zeetje
see details...
0034[b] [ANONYMOUS] een cleijn landtschapje ende een dito [cleijn] zeetje
see details...
0035 [ANONYMOUS] een schilderije van een harder ende harderin met een vervallen gebouw
see details...
0036 [ANONYMOUS] een schilderije van een jacht
see details...
0037 [ANONYMOUS] een schilderije daerin geschildert staet een wijnkan met een schotel met oesters ende anders [crossed out: andere versnaeperingh]
see details...
0038 [ANONYMOUS] een cleijne gesteecke schilderijtje van Isaacq ende Rebecca met glas daervoor
see details...
0039 [ANONYMOUS] een teyckeningh van den ondergangh van Troyen met een glas daervoor
see details...
0040 [ANONYMOUS] een wit-steene Cupidotje
see details...
0041 [ANONYMOUS] een conterfijtsel van een jongedochter
see details...
0042[a] [ANONYMOUS] noch drie slechte schilderijtjens
see details...
0042[b] [ANONYMOUS] noch drie slechte schilderijtjens
see details...
0042[c] [ANONYMOUS] noch drie slechte schilderijtjens
see details...
0043 [ANONYMOUS] een geschildert jongetje
see details...