The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schaeff, Hendrick (Barentsz.)


printer-friendly view
Inventory #123
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408, fol. 55-74, film no. 2550
Date1665/05/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchaeff
Owner NameSchaeff, Hendrick (Barentsz.)
Owner Notesnotaris ende boeckhouder van de West Indische Compagnie
Life Dates1599 |d 1665/03/10
Marriage Date1624/09/27
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Notary; Services |a Bookkeeper; Employee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceOp de Herremarkt, tegenover het West-Indische Huis, in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van allen den huijsraden imboelen klederen kleijnoden silverwerck potpenningen gerede gelden ende juwelen mitsgaders prothocollen registers papieren minuten grossen ende gedruckte boecken soo en sulcx als d'selve by Henrick Schaeff notaris en soldie boeckhouder van de West Indische Compagnie op den tienden Martis binnen desen stede Amsterdam overleden metter doot desen werelt sijn ontruijmt. Gemaeckt by my onderges. Jacob de Winter openbaer notaris binnen der selve stede residerende op't aengeven ende opt versoecke van de E. Barent Abbas boeckhouder ende Henrick Haes goutsmit. Postscript: Aldus geinventariseert in de sterfhuys van de voorn. Hendrick Schaeff, notaris, gestaen op de Heeremarckt over de West Indische Huijs, binnen deser stede, ten versouck ende op't aengeven als boven ende gesloten den xxviii meij anno 1665 ter presentie van Jacob Blydenberch ende Gerrit van Nordel als getuijgen hierover gestelt.
CommentaryThe notary Hendrick Barentsz. Schaeff was the son of Captain Barent Schaeff of INVNO 149 (see also the mention of his portrait in R 759 of Montias2). He was also a bookkeeper for the W.I.C. On 27 September 1624, Henrick Barentsz. Schaef, notary public, from Amsterdam, 25, living on the Princegracht, assisted by his neve Jerman Wesselsz., was betrothed to Grietje Aerents, from Amsterdam, 23, assisted by her father Arent Huijge, living on the Coningsgracht (DTB 429/247). A portrait of Grietje Arents in the present inventory (R 759 of Montias2) calls her Van Daeumen(?). On 16 May 1630, Heinrick Schaef and Grietje Arents had their son Isack baptized in the O.K. in the presence of Hans Bardoel and Hermpje Arents (DTB 6/272). Among the books in Schaeff's possession: Uijtlegging van Joannis Calvin.
NotaryJ. de Winter
Art Value91 |d 10 stuivers
# of Items70
Montias1 #30
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een ovael kontrefeijtsel, met een vergulde lijst, van Jan oom
see details...
0002 [ANONYMOUS] een kleijn lantschapje, vijff gulden f 5:--:--
see details...
0003[a] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
see details...
0003[b] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
see details...
0003[c] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
see details...
0003[d] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
see details...
0004[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] albastarde beeltjens
see details...
0004[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] albastarde beeltjens
see details...
0005 [ANONYMOUS] een albastrert bortje
see details...
0006[a] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
see details...
0006[b] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
see details...
0006[c] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
see details...
0006[d] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
see details...
0007 [ANONYMOUS] een out tafereeltje van Maria
see details...
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van een dooshooft
see details...
0009[a] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels met roukleden overtrocken, eene van wijlen Hendrick Schaef, notaris, ende d'ander van Grietje Arents van Daeumen (?), sijn huysvrouw
see details...
0009[b] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels met roukleden overtrocken, eene van wijlen Hendrick Schaef, notaris, ende d'ander van Grietje Arents van Daeumen, sijn huysvrouw
see details...
0010 [ANONYMOUS] een klein lantschapje
see details...
0011 [ANONYMOUS] een bedelaersjacht
see details...
0012 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een romer
see details...
0013[a] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjens
see details...
0013[b] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
see details...
0013[c] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
see details...
0013[d] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
see details...
0013[e] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
see details...
0013[f] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
see details...
0014 [ANONYMOUS] een mannetje die sijn handen warmt, drie gulden f 3:--:--
see details...
0015 [ANONYMOUS] een kleijn contrefeijtseltje van Koningh Hendrick de Grote
see details...
0016[a] [ANONYMOUS] twee ronde historieschilderijen
see details...
0016[b] [ANONYMOUS] twee ronde historieschilderijen
see details...
0017 [ANONYMOUS] een viercant geschildert bort, een gulden f 1 :--:--
see details...
0018 [ANONYMOUS] een schilderij van eenige vissen, 2 gulden 10 stuyver f 2:10:--
see details...
0019 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Christus ende de Paus
see details...
0020 [ANONYMOUS] een kaert van Caribise eijlanden
see details...
0021 [ANONYMOUS] een kaert van de Spaense rebel te Indus
see details...
0022 [ANONYMOUS] een schilderij van eenigh geberchte
see details...
0023 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel vam grootvader kapitain Barent Schaeff met een vergulde lijst
see details...
0024 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van pete Machtelt met een achtkante lijst
see details...
0025[a] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijtjens van boeregeselschap, twee gulden 10 stuyver f 2:10:--
see details...
0025[b] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijtjens van boeregeselschap, twee gulden 10 stuyver f 2:10:--
see details...
0026 [ANONYMOUS] een seeschilderijtje
see details...
0027 [ANONYMOUS] een bloempotschilderijtje
see details...
0028 [ANONYMOUS] een wapenbort van wijlen Henrick Schaeff, notaris, ende sijn voornoemde zaliger huysvrouw
see details...
0029 [ANONYMOUS] een print van een reijnocheros met een glaesje daervoor
see details...
0030[a] [ANONYMOUS] twee landschappen met vergulde lijsten, tien gulden f 10:--:--
see details...
0030[b] [ANONYMOUS] twee landschappen met vergulde lijsten, tien gulden f 10:--:--
see details...
0031 [ANONYMOUS] een dootshooftschilderij
see details...
0032[a] [ANONYMOUS] twee zeestuckjens
see details...
0032[b] [ANONYMOUS] twee zeestuckjens
see details...
0033 [ANONYMOUS] een kleijn lantschapje
see details...
0034 [ANONYMOUS] een kleijn stuckje van Salomons eerste gerecht, twee gulden f 2:--:--
see details...
0035 [ANONYMOUS] een historieschilderij van de rentmeester, tien gulden f 10:--:--
see details...
0036[a] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
see details...
0036[b] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
see details...
0036[c] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
see details...
0036[d] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
see details...
0037 [ANONYMOUS] een metael paertje, vier gulden f 4:--:--
see details...
0038 [ANONYMOUS] een albastert beeltje
see details...
0039 [ANONYMOUS] een historieschilderij van Pilatus [crossed out: Judas] met een swarte lijst, tien gulden f 10:--:--
see details...
0040 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Joannes in de woestijn met een vergulde lijstje, seven gulden f 7:--:--
see details...
0041 [ANONYMOUS] een schilderijtje van de rijcke man met een swarte lijst, acht gulden f 8:--:--
see details...
0042[a] [ANONYMOUS] twee landschappen met swarte lijsten, negen gulden f 9:--:--
see details...
0042[b] [ANONYMOUS] twee landschappen met swarte lijsten, negen gulden f 9:--:--
see details...
0043 [ANONYMOUS] Maria Maghdalena met een swarte lijst, drie gulden f 3:--:--
see details...
0044 [ANONYMOUS] een kruyssingh van Petrus, op een koper plaetje, twee gulden tien stuyver f 2:10:--
see details...
0045 [ANONYMOUS] een naeckte vrouw ende een man met een swarte lijstje, twee gulden f 2:--:--
see details...
0046[a] [ANONYMOUS] twee teijckeningen mette pen gedaen met swarte lijstens, acht gulden f 8:--:--
see details...
0046[b] [ANONYMOUS] twee teijckeningen mette pen gedaen met swarte lijstens, acht gulden f 8:--:--
see details...
0047 [ANONYMOUS] een printebortje
see details...
0048 [ANONYMOUS] een bloempotschilderijtje met een swarte lijstje, twee gulden f 2:--:--
see details...