The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Oorthoorn, Wouter


printer-friendly view
Inventory #126
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2410, fol. 75-93, film 2551
Date1673/12/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods owned in common
Family NameOorthoorn
Owner NameOorthoorn, Wouter
Owner Notesand his widow Christina van Dien
Life Dates1629 |d c. 1673 |n Oorthoorn; 1637/03/08 |d 1680 |n van Dien
Marriage Date1657/04/19
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationEmployee |a Private employer
ResidenceOp het Nieuwsijts Oosten Voorburgwal in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen actien ende gerechticheden mitsgaders lasten en schulden soo ende sulcx de selve bij wijlen Wouter Oorthoorn in sijn leven maeckelaer binnen deser stadt Amsterdam ende Christina van Dien echtluyden staende huwelijck int gemeen beseten ende by deselve Wouter Oorthoorn op den 20-en September 1673 overleden metter doot sijn ontruijmt ende achtergelaten. Gemaeckt by my onderg. J. de Winter openb. not. binnen deser selve stede residerende opt aengeven van de voorn. Christina van Dien mitsgaders by Srs. Hendrick ende Jan Besenexenaer ende Pieter van Geleijn als voochden bij Ed. Heeren Weesmeesteren alhier gecommitteert over Willem out 16 jaren, Catharina out 11 jaren , Jochum out acht jaren kinderen van de voors. Wouter Oorthoorn ... geprocreert by de voorn. Christina van Dien. Sijnde de naevolgende posen van huijsraet imboedel opden 13 juij 1675 getaxeert door Grietje Arents ende Catharina Claes gesworen schatsers deser stede ende dat tot sodanige prijse alhier onder nevens ieder perceel uijtgetrocken staet. Postscript: Aldus geinventariseert 27 December 1673, 7 maij 1675 , 13 juni ende 5 juli 1675 ende gesloten den xii dito [juli 1675].
CommentaryOn 19 April 1657, Wouter Oorthoorn, from Amsterdam, broker, 28, assisted by his father Willem Woutersz., living on the N.Z. Achterburchwal, was betrothed to Christina van Dien, from Amsterdam, 20, assisted her aunt Susanna Pieters, living on the Singel (DTB 477/179). Willem Woutersz. Oorthoorn, born about 1599, was a tailor born in Dinslaken in Germany. Susanna Pieters, the sister of Christina's mother Catalijna Pieters, and Catalijna Pieters were daughters of the painter Pieter Isaacksz. On 6 September 1658, Wouter Oorthoorn and Christina van Dieden had their son Willem baptized in the O.K. in the presence of Jochem van Dieden and Hendrick Abrahamsz. (DTB 9/214). Jochem van Dieden (or Dien), of R 23405 of Montias2, was Christina's father. (She was baptized in the N.K., as the daughter of Jochem van Dien and Catlijna Pieters, on 8 March 1637 (DTB 42/12)). For the testament of Jochem van Dien, see the NOTES to R 36114. Willem Woutersz. van Dien was buried in the N.K. on 25 September 1673 (DTB 1056/88). In the INTRO of an insolvent inventory dated 17 March 1646, Wouter van Oorthoorn was said to be a notary's clerk (R 918 of Montias1), but he was then only about 17 years old. By the time he was betrothed, he had become a broker. The notary Abraham van Oorthoorn may have been his brother. A portrait of Pieter Isaacksz. (of INVNO 751) with his family (R 811 of Montias2) was said to be the greatgrandfather of the inventariante (by mistake for the grandfather). Willem Woutersz. Oorthoorn, the father of Wouter, was said to be 55 in the following deposition dated 14 April 1654. Willem Oorthoorn, 55, along with the painter Pieter Codde, 53, the tailor Hendrick Paulisz. Konraetsbergh, 47, the painter Jan de Keersgieter, 56, and the tailors Hendrick Jansz. Welle, 54, Willem Bloem, 49, and Hendrick Pietersz. Lansienck, 42, all living in Amsterdam and exercising their trade there, declared at the request of Jan Molenaer, artist-painter, that the dispute between Molenaer and Herman Coerten had been referred to them (witnesses) as arbiters and that they had decided Molenaer should deliver to Coerten a painting as good as the one that his (Coerten's) brother had received (from Molenaer) and that, in counterpart, Coerten would have to hand over the goods and clothing that Molenaer had deposited with him. On 13 June 1654, Harmen Courten, tailor, had notary Hellerus insinuate Pieter Codde, painter, Hendrick Pietersz. Lansinck, Willem Woutersz. and Hendrick Paulusz. Coenraets Bergh, all tailors in Amsterdam, to ask them whether they, together with Willem Bloem and Hendrick Willemsz., likewise tailors, had not been arbiters in the dispute between Jan Miens Molenaer and Harmen Courten and, if so, wasn't it true that Molenaer had promised him a paiting of a vrouwtje met de rocken op haer knien in payment for a leather jerkin that Courten had made for him for 32 gulden and a few stuivers. They declared that they had indeed been arbiters but they had not known that the painting in question was part of the settlement (A. Bredius, Het verblijf van Jan Miense Molenaer te Amsterdam in Obreen's Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis 7(1888-1890), p. 300). Christina van Dien remarried with the merchant Jan Dop in September 1676 in Amsterdam. The couple removed to Leiden. She died in 1680. Her post-mortem inventory was taken on 10 May 1680. It included a history painting naer de manier van Scipio Africanus, which is probably identical with een kontrefeijtsel van den overleden Wouter Oorthoorn antycqs gedaen door Eijckhout in the present inventory. Manuth identifies the portrait with a portrait historie in Toledo, Ohio, dated 1658. He argues that the portrait was probably commissioned from Gerbrant van den Eckhout at the time of Oorthoorn's marriage with Christina van Dien in 1657 (Volker Manuth, Een kindskontrefeijtsel antycqs gedaen ... Oud Holland 112(1998), p.140). Wouter's son Willem was portrayed, also by Eckhout, when he was four years old, in a goat's cart (ibid.) The poet Hieronymus Sweerts (son of the painter and printer Jeronimus Sweerts of R 32807) was a friend of Wouter Oorthoorn, as well as of Eckhout. He wrote a celebratory poem for Oorthoorn in honor of his birthday (ibid.) The exact date of Wouter Willemsz. van Oorthoorn's burial, which presumably took place shortly before the present inventory was taken, is not known.
NotaryJ. de Winter
# of Items62
Montias1 #34
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een afbeeltsel van Kampen, vier gulden f 4:--:--
0002 [ANONYMOUS] een slechte historieschilderij van Abraham
0003 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van een Moortje
0004 [ANONYMOUS] een landschap met eenigh gebercht daerbij een harder
0005 [ANONYMOUS] een Romainsche historieschilderijtje
0006 TENGNAGEL, JAN een ditto [Romainsche historie], van Tengnagel
0007 [ANONYMOUS] een kindskontrefeijtsel, antycqs gedaen
0008 BERCKHEYDE, JOB ADRIAENSZ. een afbeeltsel van de Oude Kerck, gedaen door Beukeijden
0009 WITTE, EMANUEL DE een papekerck van de Witt
0010 SEGHERS, HERCULES een afbeeltsel van Haarlem, door Van Seeghen
0011 EECKHOUT, GERBRAND VAN DEN een kontrefeijtsel van den overledene Wouter Oorthoorn, antycqs gedaen door Eijckhout
0012 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Pieter Isaacksz. ende sijn familie, overgrootvader van de inventariente
0013 BOONE, DANIEL tabacxroockertje, van Boontje
0014 [ANONYMOUS] een van Piramis en Tysbee
0015[a] [ANONYMOUS] vier beeltjens uytbeeldende de vier getijde des jaers, van gebacken steen
0015[b] [ANONYMOUS] vier beeltjens uytbeeldende de vier getijde des jaers, van gebacken steen
0015[c] [ANONYMOUS] vier beeltjens uytbeeldende de vier getijde des jaers, van gebacken steen
0015[d] [ANONYMOUS] vier beeltjens uytbeeldende de vier getijde des jaers, van gebacken steen
0016[a] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[b] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[c] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[d] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[e] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[f] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[g] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[h] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[i] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[j] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[k] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0016[l] [ANONYMOUS] twaelf Romainse keijsers, alle van gebacken steen
0017 SNYDERS, FRANS een heel groot stuck, sijnde een hartejacht, gedaen door Snijders
0018 SNYDERS, FRANS een ditto [heel groot stuck] sijnde een stilleven van een swaen, vande selve Snijders
0019 BRUGGHEN, HENDRICK TER een klavecimbelspeelster, van Ten Brugge
0020 [ANONYMOUS] Petrus in de gevanckenis, sijnde een copye
0021 [ANONYMOUS] een schilderij van Maria, sijnde mede een copye
0022 WITTE, EMANUEL DE een kerck, van De Witte
0023 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) een bloempot, van A. Bosschaert
0024 [ANONYMOUS] een schilderijtje van AEuropa
0025[a] [ANONYMOUS] twee steene kontrefeijtsels, drie gulden f 3:--:--
0025[b] [ANONYMOUS] twee steene kontrefeijtsels, drie gulden f 3:--:--
0026 [ANONYMOUS] een kaert, affbeeldende de kerck ende thoren van Sierickzee, een gulden tien stuyver f 1:10:--
0028 [ANONYMOUS] een stilleven van een romer ende een witte-brootsbol
0029 MOLIJN, PIETER DE een wintertje, van Molijn
0030 REMBRANDT VAN RIJN een printje, sijnde een landschap, van Rembrant van Rijn
0031 ZEEMAN, REINIER een zeestuckschilderij van eenige galeijen ende scheepjens, gedaen door R. Zeeman
0032[a] [ANONYMOUS] twee steene gebacke beeltjens
0032[b] [ANONYMOUS] twee steene gebacke beeltjens
0033 [ANONYMOUS] een ruyn-lantschapschilderij
0034 [ANONYMOUS] een schilderij, sijnde een naeckte personaedje, met een vergulde lijst
0035 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van de Koningh van Denemarcken
0036 [ANONYMOUS] een kontrefijtsel van den overleden Wouter Oorthoorn, in 't kleijn gedaen
0037 [BOSCH, GERRIT VAN DEN, UNIDENTIFIED] een landschapje, sijnde bosschaedje, gedaen door G. Bosch
0038 [ANONYMOUS] een trony van St. Pieter
0039 MOLENAER, JAN MIENSE een boerekermis, van Molenaer
0040 SPRUYT, JOHANNES een stuck van eenige gevogelt, gedaen door Spruyt
0041 [JOHANNES BEUNS, UNIDENTIFIED] een historyschilderijtje van Troyen, gedaen door Johannes Beuns
0042 [ANONYMOUS] een steene gebacke beeltje
0043 [ANONYMOUS] een zeestuckschilderijtje, een gulden X stuyver f 1:10:--
0044 [PIETER VAN LIENDERT, UNIDENTIFIED] een bloempotje, van Pieter van Liendert
0045[a] [ANONYMOUS] twe slechte bortjens, een gulden f 1:--:--
0045[b] [ANONYMOUS] twe slechte bortjens, een gulden f 1:--:--