The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Veen, Wybrechje van


printer-friendly view
Inventory #128
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410,omslag 22, fol. 67-83, film nr. 2551
Date1675/04/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameVeen
Owner NameVeen, Wybrechje van
Owner Noteswidow of Cornelis van Dijck , chirurgijn
Life Dates1619 |d bef. 1675 |n Veen; 1629 |d 1675/03/21 n van Dijck
Marriage Date1649/03/11
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Barber/surgeon
ResidenceOp de Prinsengracht, westzijde, tussen de Boemgracht ende de Nieuwe Lelienstraat in Amsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van alle de goederen actie gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx de selve bij wijlen Wybrechje van Veen, weduwe van Mr. Cornelis van Dijck, in sijn leven chirurgijn, op de xxi marti A-o 1675 binnen deser stede Amsterdam overleden, metter doot sijn ontruijmt ende achtergelaten. Gemaeckt by mij Jacobus de Winter notaris....opt aengeven van Flora van Dijck dochter van de voorn. Wijbrechje van Veen sijnde beneffens Cornelis, Margareta ende Alardus van Dijck hare broeders ende susters eenige geinstitueerde erffgenamen van de selve hare moeder Wybrechje van Veen. Ten versoeck ende bijwesen van d'eersame Paulus Legenaer testamentair voocht van de voors. kinderen.
CommentaryOn 11 March 1649, Cornelis van Dijck, from Cuijlenburg, surgeon, 30 years old, his mother sick, living on the Princegracht, was betrothed to Wyberch Cornelis van Venen, from Amsterdam, assisted by her parents Cornelis Allertsz. and Grietie Peeters, living on the Princestraet (DTB 466/389).
NotaryJ. de Winter
# of Items43
Montias1 #36
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee oude schilderijen
0001[b] [ANONYMOUS] twee oude schilderijen
0002 [ANONYMOUS] een grote contrefeijtsel van Mr. Cornelis van Dijck zal. in een ebben lijst
0003 [ANONYMOUS] een kleijn ditto [contrefeijtsel] van de selve Cornelis van Dijck met een achtkant lijstje
0004 [ANONYMOUS] een grote contrefeijtsel van Wybrechje van Veen zal. met een ebben lijst
0005 [ANONYMOUS] een wapenbordt van Cornelis van Dijck op glas geschildert met een vergult lijstje
0006 [ANONYMOUS] St. Hieronimus met een ebben lijst
0007 [ANONYMOUS] de opweckingh van Lazarus met een ebben lijstg
0008 [ANONYMOUS] een landschap met een ebben lijst
0009 [ANONYMOUS] een zeetje met een ebben lijst
0010 [ANONYMOUS] een boerekoockentje met een ebben lijst
0011 [ANONYMOUS] een landschapje, wat kleijnder, met eenige scheepjens ende een plat lijstje
0012 [ANONYMOUS] een landschapje met een plat lijstje
0013 [ANONYMOUS] een landschap met een grootje boom met een ebben lijst
0014 [ANONYMOUS] een achtkant landschap sijnde het afbeeltsel van Ouwerkercke
0015 [ANONYMOUS] een achtkant kontrefeijtseltje van de suster van Mr. Cornelis van Dijck zal.
0016 [ANONYMOUS] een schilderij van twee boertjens een van welcke taback drinkt met een vergulde lijstje
0017[a] DIJCK, CORNELIS VAN vijff kleijne bortjes gesneden door Cornelis van Dijck
0017[b] DIJCK, CORNELIS VAN vijff kleijne bortjes gesneden door Cornelis van Dijck
0017[c] DIJCK, CORNELIS VAN vijff kleijne bortjes gesneden door Cornelis van Dijck
0017[d] DIJCK, CORNELIS VAN vijff kleijne bortjes gesneden door Cornelis van Dijck
0017[e] DIJCK, CORNELIS VAN vijff kleijne bortjes gesneden door Cornelis van Dijck
0018 [VAN VEEN, UNIDENTIFIED] een teijckeningh mette pen gedaen door Van Veen
0019 [ANONYMOUS] een lantschapje met een ebben lijst
0020 [ANONYMOUS] een St. Hieronimus vierkant met een ebben lijst
0021 [ANONYMOUS] een ditto [St. Hieronimus?] met een ebben lijst
0022 [ANONYMOUS] een landschapje met een burghje met een ebben lijstje
0023 [ANONYMOUS] een historie van Assueros en Hester met een ebben lijstje
0024[a] [ANONYMOUS] twee zeetjes met ebben lijsten
0024[b] [ANONYMOUS] twee zeetjes met ebben lysten
0025 [ANONYMOUS] een stilleven van doode vogels
0026 [ANONYMOUS] een lantschapje sijnde een vervallen kasteel
0027 DIJCK, CORNELIS VAN een gesneden bortje van Cornelis van Dijck met glas daervoor ende een ebbe lijstje
0028[a] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[b] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[c] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[d] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[e] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[f] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[g] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[h] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[i] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie
0028[j] [ANONYMOUS] tien stucx schilderijen soo met swarte als vergulde lijsten, per memorie