The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Menslage, Anna, Juffr.


printer-friendly view
Inventory #129
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, fol. 102-109, film No. 2551
Date1675/06/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeprenuptial inventory
Family NameMenslage
Owner NameMenslage, Anna, Juffr.
Owner Noteswidow of vice admiral Abraham van der Hulst, forthcoming bride of Petrus van der Burght, predikant te Vlissingen
Marriage Date1658/05/02; 1675/05/28
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen actien ende gerechtigheden die Juffr. Anna Menslage weduwe van wijlen de heer vice admirael Abraham van der Hulst toekomende bruijdt in huwelijck brengen sal aen d'eerwaerdigen Dr. Petrus van der Burght Bedienaer des Godelijcken woorts tot Vlissingen haer toekomende Bruijdegom in gevolge van de huwelijcke voorwaarden op den 28-e maij 167[5] voor mij onderget. Jacob de Winter openbaer notaris binnen Amstelredamme ende seckere getugen opgerecht.
CommentaryAnn van Menslage was the daughter of the cyther maker Gerrit Jansz. Menslage (Essen 1606-Amsterdam 1661). In the 1670 inventory of the widow of Gerrit Jansz. Menslage, all sorts of string and plucking instruments, flutes, schalmeys, and other instruments were recorded. One of Gerrit Jansz.'s nephews by marriage was the violin maker Jan Bouwmeester (Giskes in Jaarboek Amstelodamum 79(1987), p.63). On 2 May 1658, Abraham van der Hulst, widower of Anna van der Kolck, was betrothed to Anna Mensela (Menslage) (DTB 478/355). Vice-admiral Abraham van der Hulst perished in 1666. Anna Menslage(r) then married Petrus van der Burght, from Middelburgh, preacher in Vlissingen, widower, first, of Anna de Luter and, second, of Sara Bogaert of Vlissingen, on 28 May 1675 (Nederlandsche Leeuw 38(1920, kol. 249 and 77(1960), col. 260).
NotaryJ. de Winter
# of Items54
Montias1 #37
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[b] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[c] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[d] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[e] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[f] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[g] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[h] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[i] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[j] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[k] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[l] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[m] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[n] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0001[o] [ANONYMOUS] vijftien albasterde beeltjens
0002 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. een winterstuck, gedaen door Dubbels
0003 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. een morgenstontje, gedaen door Dubbels
0004 [ANONYMOUS] een landschap, uytbeeldende een stadt
0005 [ANONYMOUS] een historieschilderijtje van 't vrouwtje van Sarepta
0006 [ANONYMOUS] een bortje van de liefde, alle met ebben lijsten [refers to paintings in previous lots]
0007[a] [ANONYMOUS] drie groote albasterde beelden
0007[b] [ANONYMOUS] drie groote albasterde beelden
0007[c] [ANONYMOUS] drie groote albasterde beelden
0008[a] [ANONYMOUS] twee kleijne albasterde beeltjens
0008[b] [ANONYMOUS] twee kleijne albasterde beeltjens
0009[a] [ANONYMOUS] vijf teijckeningen, sinde kontrefeijtsels met vergulde lijsten van [crossed out: de inventariente] Juffrouwe Anna Menslage en haer familie
0009[b] [ANONYMOUS] vijf teijckeningen, sinde kontrefeijtsels met vergulde lijsten van [crossed out: de inventariente] Juffrouwe Anna Menslage en haer familie
0009[c] [ANONYMOUS] vijf teijckeningen, sinde kontrefeijtsels met vergulde lijsten van [crossed out: de inventariente] Juffrouwe Anna Menslage en haer familie
0009[d] [ANONYMOUS] vijf teijckeningen, sinde kontrefeijtsels met vergulde lijsten van [crossed out: de inventariente] Juffrouwe Anna Menslage en haer familie
0009[e] [ANONYMOUS] vijf teijckeningen, sinde kontrefeijtsels met vergulde lijsten van [crossed out: de inventariente] Juffrouwe Anna Menslage en haer familie
0010 [ANONYMOUS] een groot zeestuck met een ebben lijst
0011 [ANONYMOUS] een kleijnder zeestuck met een ebben lijst
0012 [ANONYMOUS] een historieschilderij, daerin een engel, met een ebbe lijst
0013 [ANONYMOUS] een groot stuck, sijnde een perspectyf met een ebbe lijst
0014 EVERDINGEN, ALLART VAN een lantschapje van geberchte, van Everdingen, met een ebbe lijst
0015 [ANONYMOUS] een stilleven met een ebben lijst
0016[a] [ANONYMOUS] twee landschapjes met vergulde lijstjes
0016[b] [ANONYMOUS] twee landschapjes met vergulde lijstjes
0017 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een scheepje met een glaes daervoor
0018 [ANONYMOUS] een wapenbortje met een swarte lijst
0019 [ANONYMOUS] een paskaert van de zeekusten van Europa met een ebbe lijst
0020 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van wijlen de vice-admirael Abraham van der Hulst
0021 [ANONYMOUS] een ditto [konterfeijtsel] van Juffr. Anna Menslage
0022 [ANONYMOUS] een ditto [konterfeijtsel] van Margareta Bouwmeesters, weduwe van Gerrit Menslage, alle in 't groot gedaen met eebe lijsten
0023 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van een kint, levensgroote, met een ebbe lijst
0024[a] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[b] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[c] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[d] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[e] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[f] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[g] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0024[h] [ANONYMOUS] acht bortjes met ebbe lijstjes, sijnde Princen en Princessen van de huyse van Nassau
0025 [ANONYMOUS] een paskaert van West-Indien met een swarte lijst