The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Spaeroogh, Harman Claesz.


printer-friendly view
Inventory #131
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2410
Date1676/05/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSpaeroogh
Owner NameSpaeroogh, Harman Claesz.
Life Dates? |d 1676/02/27
OccupationEmployee |a Bank, insurance
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen actien ende gerechtcheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx de selve by wijlen Harman Claesz. Spaerooogh in sijn leven suppoost in de Bank van Leeninge op de xxvii Februarij 1676 binnen deser stede Amsterdam overleden metter doot zijn ontruijmt ende achtergelaten. Gemaeckt by mij Jacob de Winter openbaer notaris ....ten versoecke ende opt aengeven van Urseltje Cock moeder van hare kinderen achter[gelaten] bij haer voriger zal. man Claes Sparoogh ende jegenwoordich huysvrouw van Casper Risselijn kapiteijn, Cornelis Kick als vader van sijn onmondige kinderen in echt geprocreert bij wijlen Cornelia Spaerooch, Boudewijn van der Wiere (?) getrout met Catharina Spaeroogh, Johannes Spaeroogh ende Martinus Spaeroogh, beneffens Margarita Spaeroogh weduwe van Adriaen van Aelst die sijluijden in desen vervangen, alle in die qualite van kinderen van den voornoemden Harman Spaeroogh.
CommentaryHerman Claesz. Spaerooch was the son of Claes Spaerooch and Grietge Hermans. He was the brother of Neel Claes Spaerooch, who married Daniel van Beuningen (of R 8207 of Montias2) on 21 December 1625 (Elias, Vroedschap p. 343). On 20 July 1632, Herman Claesz. Spaerooch (of R 23667) appeared before the Orphan Chamber and declared that his three children, Grietgen, 5, Claes, 4, and Maritge, 1 1/2, whose late mother was Mayken Boudewijns, were entitled to 1600 f. for their mother's inheritance. Mayken Boudewijns was the daughter of Balthasar Boudewijns of INVNO 625 (WK 5073/789). Claes Spaerooch (cited above as the four-year-old son of Herman Spaerooch, who had died by the time this inventory was made), was married to Urseltge Cock. Catharina Spaerooch was married to Boudewijn van der Wiere(?). On 5 May 1661, Cornelis Kick, from Amsterdam, 27 years old, painter, assisted by his mother Styntje Cornelis Duyster, widow of Simon Kick, living in the Koninghstraet, was betrothed to Cornelia Spaeroogh, from Amsterdam, 24, assisted by her father Harmen Claesz. Spaeroogh, living in the Nes. On 27 September 1671, Cornelis Kick (not Eijck, as printed) and Cornelia Spaaroogh had their twin sons Johannes and Balthasar baptized in the Amstelkerck, in the presence of Jacob van Ruysdael (surely the painter), Crispina Kick (again, not Eijck), and Annitie Bressaert. Cornelis, after the death of Cornelia Spaaroogh, remarried with Maghtelie Dirkx de Rechte, from Leyden, on 21 December 1674 (betrothal) (Bredius, K√ľnstler-inventare, p. 792). Simon Kick, who was buried on 26 September 1652, was also a painter. The other children of Herman Claesz. were Catharina, married to Boudewijn van der Wiere(?), Johannes and Martinus. Harman Claesz. Spaaroogh was the grandfather of the painter Willem Cornelisz. Kick (See Bredius, op.cit., p.793).
NotaryJ. de Winter
# of Items126
Montias1 #40
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] [crossed out: een houte esel om op te schilderen]
0002[a] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[b] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[c] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0002[d] [ANONYMOUS] vier stuckjes van boeregeselschapjens met swarte ende vergulde lijsjtjens
0003 [ANONYMOUS] een kleijn bloempotschilderijtje
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van de Wijsen uyt Oosten
0005 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van de vijff sinnen
0006 [ANONYMOUS] een print van Christus geboorte
0007[a] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[b] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[c] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0007[d] [ANONYMOUS] vier stuckjens schilderij van de vijff sinnen
0008 [ANONYMOUS] een historieschiderij van Eneas
0009 [ANONYMOUS] een strandschilderijtje
0010[a] [ANONYMOUS] twee ovaeltjens, sijnde de somer en winter
0010[b] [ANONYMOUS] twee ovaeltjens sijnde de somer en winter
0011 [ANONYMOUS] een langwerpigh stuck, sijnde een paleijs
0012 [ANONYMOUS] een langwerpigh stuck, sijnde een pauselijcke ommegangh
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtje, sijnde een boeregeselschapje
0014[a] [ANONYMOUS] twee printebortjens
0014[b] [ANONYMOUS] twee printebortjens
0015 [ANONYMOUS] een schilderijtje van eenigh gevogelte
0016 EECKHOUT, GERBRAND VAN DEN een stuckje [crossed out: schilderij], van Eijckhout, daer een mannetje op een kruys gelecht wert
0017 [ANONYMOUS] een stuckje van een kleijn tempeltje [corrected from: een kleijn tempeltje op koper geschildert]
0018 [ANONYMOUS] een kleijn winterstuckje
0019[a] [ANONYMOUS] twee stuckjens van Italiaense gebouwtjens [corrected from: twee Italiaense gebouwtjens]
0019[b] [ANONYMOUS] twee stuckjens van Italiaense gebouwtjens [corrected from: twee Italiaense gebouwtjens]
0020[a] [ANONYMOUS] twee tronytjens
0020[b] [ANONYMOUS] twee tronytjens
0021 OSTADE, ADRIAEN VAN een ront stuckje, van Oostade
0022 HONDECOETER, MELCHIOR DE een stuckje , van Hondekoter
0023 TROYEN, ROMBOUT VAN een stuckje, van Rombout van Troyen, sijnde een kruysingh Christi
0024[a] [ANONYMOUS] twee stuckjens stilleven: 't eene in de hooght ende 't ander in de langhte, in ieder een romer met wijn
0024[b] [ANONYMOUS] twee stuckjens stilleven: 't eene in de hooght ende 't ander in de langhte, in ieder een romer met wijn
0025 [ANONYMOUS] een oudt zeestuck
0026 [ANONYMOUS] een Adonis en Venus schilderij, out
0027 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij van alle de kinderen van de overledene, antycx gedaen, met een ebben lijst
0028 DROST, WILLEM een stuck van een hoenderwijff, gedaen door Drost, met een swarte lijst
0029 [ANONYMOUS] een stuckje van Adam en Eva met een ebben lijstje
0030 [ANONYMOUS] een bedelaertje, spelende op een sacxpijp, met een vergulde lijst
0031 [ANONYMOUS] een koockenschilderijtje met een vergulde lijstje
0032 [ANONYMOUS] een historieschilderij van Joseph met een ouwerwetse lijst
0033 BROECK, ELIAS VAN DEN een bloempotje, van Elias, met een swart lijstje
0034 [ANONYMOUS] een oude-manstronie met een swart lijstje
0035 [ANONYMOUS] een harder met schapen met een ebben lijst
0036 [ANONYMOUS] een stuckje met naeckte satyrs met een ebbe lijstje
0037 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een kontrefeijtsel van de huysvrouw van Harmen Claesz. Spaaroogh met een vergulde lijst, gedaen door Backer
0038 [ANONYMOUS] een stuckje van een romer wijn
0039 [ANONYMOUS] een stuck, sijnde een afbeeltsel van Dordrecht met een ebben lijst
0040 [ANONYMOUS] de geboorte Christi met een ebben lijst
0041 [ANONYMOUS] een stuck van een tinne schenckkan met een romer
0042[a] [ANONYMOUS] drie geborduurde stuckjens van evangelisten met swarte lijstjens
0042[b] [ANONYMOUS] drie geborduurde stuckjens van evangelisten met swarte lijstjens
0042[c] [ANONYMOUS] drie geborduurde stuckjens van evangelisten met swarte lijstjens
0043 [ANONYMOUS] een geborduurt stuckje van Prins Maurits met een ebbe lijstje
0044 [ANONYMOUS] een geborduurt stuckje van Petrus met een ebbe lijstje
0045[a] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee stuckjens, van Arent Arentsz., met ebbe lijstjens
0045[b] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee stuckjens, van Arent Arentsz., met ebbe lijstjens
0046 MATHAM, JACOB een teijckeningh van Diana, van Matham, met een lijst
0047 TENGNAGEL, JAN een stuck van Joseph en Maria, gedaen door Tengnagel met een ebben lijst
0048 [ANONYMOUS] een tronytje met een swart plat lijstje
0049 ROTTENHAMMER, HANS (I) een Mars en Venus, van Rottenhamer, met een vergulde lijstje
0050[a] VICTORS, JAN twee stucken, sijnde een os en een varcken aen de balck, gedaen door Victor, met swaerte lijsten
0050[b] VICTORS, JAN twee stucken, sijnde een os en een varcken aen de balck, gedaen door Victor, met swaerte lijsten
0051 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een Spaens zeetje, van Hendrick Anthonisz.
0052 [ANONYMOUS] een wapen, geborduurt op blaeuw armosijn (in een sakerdane kas)
0053[a] [ANONYMOUS] drie heele kleijne achtkante schilderijtjens (met eenigh lackwerck) (in de vaste kas)
0053[b] [ANONYMOUS] drie heele kleijne achtkante schilderijtjens (met eenigh lackwerck) (in de vaste kas)
0053[c] [ANONYMOUS] drie heele kleijne achtkante schilderijtjens (met eenigh lackwerck) (in de vaste kas)
0054 [ANONYMOUS] een groote kaert met een ebbe lijst
0055[a] UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN twee lantschapjens met ebben lijsten, gedaen door Mosis van Uytenbroeck
0055[b] UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN twee lantschapjens met ebben lijsten, gedaen door Mosis van Uytenbroeck
0056 [ANONYMOUS] een luytslager met een sangeres met een ebben lijst
0057[a] OSTADE, ISAACK VAN twee stucken, sijnde een winter en een somer, met ebben lijsten, gedaen [corrected from: van] door Oostade
0057[b] OSTADE, ISAACK VAN twee stucken, sijnde een winter en een somer, met ebben lijsten, gedaen [corrected from: van] door Oostade
0058 SAVOY, CAREL VAN Bacchus en Seres, van Savoyen, met een ebben lijst
0059 VINCKBOONS, DAVID een stuckje van eenige beelden, van Vinghboons
0060 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een hardersbootschap, van De Wett
0061 CAMERARIUS, ADAM een stuck van kinderckens, van Kommerarius
0062 [ANONYMOUS] eenige angeliers in een flesch geschildert
0063 [ANONYMOUS] een wapenbort van de overledene
0064[a] [ANONYMOUS] twee albasterde beeltjens
0064[b] [ANONYMOUS] twee albasterde beeltjens
0065 QUAST, PIETER JANSZ. een geselschapje, van Quast, met een swarte lijst
0066 [ANONYMOUS] Prins Maurits met een swart vergulde lijst
0067 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck van Venus en Cupido met een swarte lijst
0068 [ANONYMOUS] een out kleijn prinsje
0069 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van grootvader en grootmoeder Spaeroogh
0070 [ANONYMOUS] Petrus in de gevanckenis met een vergulde lijst
0071 [ANONYMOUS] een stuckje van de maenden van january en february
0072 [ANONYMOUS] een stuckje van een naeckte gevangen met een swarte lijst
0073 [ANONYMOUS] een stuckje van de Beverwijck
0074[a] HONDECOETER, MELCHIOR DE twee stuckens schilderij, van Hondekoter
0074[b] HONDECOETER, MELCHIOR DE twee stuckens schilderij, van Hondekoter
0075 [ANONYMOUS] een stuckje, sijnde een boerekoocken
0076 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een scheepje
0077 [ANONYMOUS] een stuckje van een studeermannetje
0078 [ANONYMOUS] een graeuw stuckje, daer een man met een toffel gekastijt wert
0079 [ANONYMOUS] een juffersgeselschapje
0080 OSTADE, ISAACK VAN een stuckje, gedaen door Oostade, sijnde een kleijn wintertje
0081 [ANONYMOUS] een winter van een geselschap van juffrouws en singnoors
0082 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een roo ende wit koeytje
0083[a] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjens
0083[b] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjens
0083[c] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjens
0083[d] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjens
0083[e] [ANONYMOUS] vijff albasterde beeltjens
0084 VINCKBOONS, DAVID een stuckje met naeckte beeltjens, van Vingboons
0085 [ANONYMOUS] een Christus-avontmaeltje, mette naelt genayt
0086 [ANONYMOUS] een langhwerpigh lantschapje
0087 [ANONYMOUS] een historie van de doop van Christus
0088[a] VINCKBOONS, DAVID twee lantschappens, van Vinghboons, met ebbe lijsten
0088[b] VINCKBOONS, DAVID twee lantschappens, van Vinghboons, met ebbe lijsten
0089 [ANONYMOUS] een lantschapje met een platte lijst
0090[a] [ANONYMOUS] vier prinsen, geborduurt, met swarte lijsten
0090[b] [ANONYMOUS] vier prinsen, geborduurt, met swarte lijsten
0090[c] [ANONYMOUS] vier prinsen, geborduurt, met swarte lijsten
0090[d] [ANONYMOUS] vier prinsen, geborduurt, met swarte lijsten
0091 [ANONYMOUS] een geborduurde Joseph en Maria
0092 [ANONYMOUS] een Brabants stuckje, sijnde een maeltijt, met een swarte vergulde lijst
0093 [ANONYMOUS] een ruyntje met een eijcke lijstje
0094 [ANONYMOUS] een schilderij van een entvogel met vruchten
0095 [ANONYMOUS] een schilderij van de Drie Koningen
0096 [ANONYMOUS] een schilderij van een biddent vrouwtje
0097 [ANONYMOUS] een nieuwe atlas off wereltbeschrijvinge in folio