The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Mauritsz., Jan


printer-friendly view
Inventory #1330
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2410
Date1670/05/02
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameMauritsz.
Owner NameMauritsz., Jan
Owner Notesand his wife Lijsbeth Meijers
Life Dates? |d 1670/05/01
Marriage Date1654/12/03
Type of CeremonyK
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker
ResidenceOp de Rozengracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen actien ende gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx de selve by wijlen Jan Mauritsz. doosemacker ende Lysbeth Meyers echteluijde staende huwelijck beseten ende op den eersten meij 1670 by de voorn. Jan Mauritsz. metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn. Gemaeckt door mij Jacob de Winter openbaer notaris ... opt aengeven van de voorn. Lysbeth Meyers ten versoecke ende bywesen van Lambert Mauritsz. ende Jan Bourssen voochden over Paulus ende Jacobus Mauritsz. beijde meerdejarige kinderen neffens Zacharias Mauritsz. minderjarige soon, alle drie kinderen ende erfgenamen van de voorn. Jan Mauritsz.
CommentaryOn 3 December 1654, Jan Mauritsz., from Fleusy in Henegau, boxmaker (doosemacker), widower of Elisabeth le Fevre, living on the Rosegracht, assisted by his brother Lammerts Mauritse, was betrothed to Lysbeth de Maijer, from Amsterdam, widow of Jop Dirx, livng on the Lauriersgracht (DTB 474/48). On 26 July 1656, Lysbeth Meyers, widow of Hiob Dircksz. van Oostveen, had an inventory of the goods she had brought to marriage with Jan Mouritsz., according to the marriage contract (which must have preceded the date of betrothal above). The same day, the goods he had contributed were inventorized (NA 1117, film 1293, INVNO 1177). Lambert Mauritsz., the brother of the late Jan Mauritsz., mentioned in the INTRO, was co-guardian, together with Jan Boursse (of INVNO 898), of his children, Paulus and Jacobus Mauritsz. (who used their father's patronymic as their family name).
NotaryJ. de Winter
# of Items21
Montias1 #42
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een ovael kontrefeijtsel met een lijst
0002 [ANONYMOUS] een vierkant kontrefeijtsel sonder lijst
0003 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van een prins
0004 [ANONYMOUS] een graeuw tronytje met een swart lijstje
0005 [ANONYMOUS] Abrahams offerhande met een vergulde lijstje
0006 [ANONYMOUS] een bancketje met een swart vergult lijstje
0007 [ANONYMOUS] een historieschilderijtje met een swart vergult lijstje
0008 [ANONYMOUS] een historieschilderijtje van Jephta met een swart vergult lijstje
0009 [ANONYMOUS] een oude historieschilderij, langhwerpigh, met een vergulde lijstje
0010 [ANONYMOUS] een landschapje met een vergult lijstje
0011[a] [ANONYMOUS] twee alabasterde bortjens
0011[b] [ANONYMOUS] twee alabasterde bortjens
0012[a] [ANONYMOUS] twee kleijne geschilderde alabasterde bortjens
0012[b] [ANONYMOUS] twee kleijne geschilderde alabasterde bortjens
0013[a] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[b] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[c] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[d] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[e] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[f] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert
0013[g] [ANONYMOUS] ses oude schilderijen met een groote slechte kaert