The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Vogelsangh, Pieter


printer-friendly view
Inventory #387
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970B, fol. 1333-1350, film 2147
Date1676/12/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown, inventory drawn up 13 years after the death of Vogelsangh.
Family NameVogelsangh
Owner NameVogelsangh, Pieter
Life Dates1616/03/31 |d 1663/09/10
Marriage Dateunmarried
OccupationRegent; Services |a Lawyer
ResidenceOp den Singel bij de Lijnbaansbrug in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris [...] vanden sterffhuijse van wijlen de heer Mr. Pieter Vogelsangh in sijn leven pensionaris deser stadt soo ende sulcx dselve goederen bijden selven heer Vogelsangh zal. gepossideert ende bij hem metter doot ontruijmt ende nagelaten zijn. Gemaeckt ten overstaen ende op het versoeck van Sr. Barent Vogelsangh, item jouffr. Geertruijd Vogelsangh weduwe van wijlen Jochem ten Poortingen , mitsgaders jouffr. Jannetje Vogelesangh als mede Sr. Jacob vam Gangels ende jouffr. Christina Vogelesangh desselffs huijsvrou, ende noch Johannes Kieft, de soon van zal. Hillegontje Vogelesangh ...
CommentaryPieter Vogelsang (or Vogelsanck), the son of Roelof Woutersz. (Vogelsanck) (b. 1578), dealer in grutterswaren op 't Water, near the Papenbrug, and of Hillegont Jans Vogelsang (1579-1621), was baptized in the O.K. on 31 March 1616. He was an attorney on the Singel, near the Lijnbaansbrug. He became pensionaris of the city of Amsterdam in 1650 and was named Raadsheer in the Court of Holland in 1654. He died unmarried and was buried in the N.Z.K. on 10 September 1663 (Elias, Vroedschap, p. 200).
NotaryD. Doornik
# of Items23
Montias1 #53
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier prinsen met ebbenhoute lijsten overgenomen uyt den boedel van sijn broeder Jan Vogelsangh, volgens taxatie
0001[b] [ANONYMOUS] vier prinsen met ebbenhoute lijsten overgenomen uyt den boedel van sijn broeder Jan Vogelsangh, volgens taxatie
0001[c] [ANONYMOUS] vier prinsen met ebbenhoute lijsten overgenomen uyt den boedel van sijn broeder Jan Vogelsangh, volgens taxatie
0001[d] [ANONYMOUS] vier prinsen met ebbenhoute lijsten overgenomen uyt den boedel van sijn broeder Jan Vogelsangh, volgens taxatie
0002 [ANONYMOUS] een prins met vergulde lijst uyt denselven boedel overgenomen
0003 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtje met een sacredane lyst
0004 [ANONYMOUS] een schildery daerin een brieff geschildert staet
0005 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Jan Vogelsangh
0006[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'eene van Jan Vogelsangh ende d'andere van desselfs huysvrou
0006[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'eene van Jan Vogelsangh ende d'andere van desselfs huysvrou
0007[a] [ANONYMOUS] twee cleijne achtcante schilderijen
0007[b] [ANONYMOUS] twee cleijne achtcante schilderijen
0008[a] [ANONYMOUS] twee dito conterfeijtsels
0008[b] [ANONYMOUS] twee dito conterfeijtsels
0009 [ANONYMOUS] een schilderije zijnde een groot lantschap met een vergulde lijst
0010[a] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjes met vergulde lijsten
0010[b] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjes met vergulde lijsten
0011 [ANONYMOUS] een schilderije van een juffersgeselschap
0012 [ANONYMOUS] een teeckeninghje met een swarte lijst
0013[a] [ANONYMOUS] twee gedruckte piramides
0013[b] [ANONYMOUS] twee gedruckte piramides
0014 [ANONYMOUS] een schilderije zijnde een lantschapje met een vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] een schilderije van eenige tobackdrinckers
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van kunst om gunst
0017 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van een man met een halff vat
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van een sinjoor
0019 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een boerenkermis met een vergulde lijst
0020 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een dorp met eenige soldaten
0021 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een lantschap
0022 [ANONYMOUS] een zeetje
0023 [ANONYMOUS] een cleijn gesneden beeltje
0024[a] [ANONYMOUS] twe schilderijtjes met ebben lijsten
0024[b] [ANONYMOUS] twe schilderijtjes met ebben lijsten
0025[a] [ANONYMOUS] vier schilderijen wesende de vier Evangelisten
0025[b] [ANONYMOUS] vier schilderijen wesende de vier Evangelisten
0025[c] [ANONYMOUS] vier schilderijen wesende de vier Evangelisten
0025[d] [ANONYMOUS] vier schilderijen wesende de vier Evangelisten
0026 [ANONYMOUS] een schildery daer Petrus bij Felis huysvrouw quam met een swart ende vergulde lijst
0027 [ANONYMOUS] een berghachtich lantschapje met geboomte wesende een wintertje met een swarte lijst
0028 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerin een steenrots en eenige schepen met een ebben lyst
0029 [ANONYMOUS] een lantschopje met een swarte lijst
0030 [ANONYMOUS] een berghachtich lantschap met een swarte lijst
0031 [ANONYMOUS] een blommantje op coper geschildert met een swarte lijst
0032 [ANONYMOUS] een teyckeningh van een boer ende boerin met een ebben lijst
0033 [ANONYMOUS] een print van Sijn Hoogheijt
0034 [ANONYMOUS] een teyckeningetje met een gevlamde lijst
0035[a] [ANONYMOUS] twe albasterde beeltjens op ebbenhoute voeten
0035[b] [ANONYMOUS] twe albasterde beeltjens op ebbenhoute voeten
0036 [ANONYMOUS] een houte beeltje sijnde een sackpiepertje
0037 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een perspectieff in de galderij
0038 [ANONYMOUS] een oud rondeel
0039 [ANONYMOUS] een lantschap met een vergulde lijst
0040 FLINCK, GOVAERT een conterfytsel van Flinck
0041 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde een seestorm met drie schepen
0042 [ANONYMOUS] een berghachtich lantschap daerin een boerenhuys
0043 [ANONYMOUS] een kaert van Oost Indien
0044 [ANONYMOUS] een schildery van de Haeghse marckt
0045 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een zee
0046[a] [ANONYMOUS] twee rondo-vaelse lantschapsjens
0046[b] [ANONYMOUS] twee rond-ovaelse lantschapsjens