The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Fransen, Dirck


printer-friendly view
Inventory #386
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1267, akte 12, film 1346
Date1640/08/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods owned in common taken after the death of Baeffge Everts Eijgentijn.
Family NameFransen
Owner NameFransen, Dirck
Owner Notesand his late wife Baeffge Everts Eijgentuijn
Life Dates1578 |d ?
Marriage Date1609/11/28
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Envoy (bode)
ResidenceAende Wetering in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende inventaris der goederen bij Dirck Fransz. met Baeffge Everts Eijgentuijn sijne overleden huijsvrouw in 'tgemeen beseten, ende bij der selve Baeffge Everts metter doot ontruijmt ende naergelaten , gemaeckt ten versoecke ende op't aengeven vanden voors. Dirck Fransz. , zijnde de voors. goederen bevonden in den sterffhuijse vande voors. Baeffge Everts staende aende Wetering ... Postscriptum: Aldus .... den een en twintichsten augusti xvi C en veertich.
CommentaryOn 28 November 1609, Dirck Franssen, bode op Zeelandt, 31, living in the Pieter Jacobsstraet, assisted by his mother Neeltgen Dircxdr., was betrothed to Baefien Everts (signs Eijgentijn), 24, assisted by her father Evert Pietersz. (DTB 414/201). Evert Pietersz. may have been the shoemaker married to Dieuwertgen Boon-eeters who had his son Pieter baptized in the O.K. on 23 December 1635 in the presence of Annetje Everts (DTB 7/69). On 13 October 1622, Pieter Pietersz., retail seller of vegetables (warmoesman), declared that he was holding money for Jan, 20, the son of Pieter Evertsz. Eijgentuijn (Jan's grandfather), who had been married to Jannetje Jans. On the same day, Jan Reyersz., pursemaker (tasschemacker), declared that he was holding 137 f. for the children of Pieter Evertsz. Eijgentuijn, whose late mother was Jannetje Jans (WK 5073/789). On 23 August 1634, Dirck Frans and Baefge Everts Eijgentuijn, on one side, Mathys Pieters, Wybrant Arentsz. de Munt, on the other, in the presence of Pauwels Creyn (?), preacher in Oosterwoude, Isbrant Willemsz. (perhaps of R 30679), Jan Jacobsz. Coeckebacker (of R 30281), Abram Danckers (cited in the NOTES to R 25508), declared that they had settled and liquidated their mutual debts and differences. Dirck Frans and his wife will pay rent on a house in the Nes where they are presently living (NA 596, Not. Lamberti). Neeltgen Everts Eijgentuijn, who may have been the grandaunt of Baeffge Everts, was buried on 26 December 1613 (DTB 1053/186).
NotaryPieter Barcman
# of Items17
Montias1 #54
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een cruijsdragende Christus met enich schrief aen de weder zijde
0002 [ANONYMOUS] een schildery van St. Catarina ende St. Barbara
0003 [ANONYMOUS] een schildery daer d'appostelen cooren aren ploocken
0004 [ANONYMOUS] een schildery van de vijf garsten broden
0005 [ANONYMOUS] een schildery van Joseph de timmerman
0006 [ANONYMOUS] een schildery van harder ende harderinne
0007[a] [ANONYMOUS] vijff oude schilderijen van seer cleen waerde
0007[b] [ANONYMOUS] vijff oude schilderijen van seer cleen waerde
0007[c] [ANONYMOUS] vijff oude schilderijen van seer cleen waerde
0007[d] [ANONYMOUS] vijff oude schilderijen van seer cleen waerde
0007[e] [ANONYMOUS] vijff oude schilderijen van seer cleen waerde
0008 [ANONYMOUS] Abrahams offerhande
0009 [ANONYMOUS] Maria Magdalena int hoffie
0010[a] [ANONYMOUS] drie print borts
0010[b] [ANONYMOUS] drie print borts
0010[c] [ANONYMOUS] drie print borts
0011 [ANONYMOUS] een nieuwe tabijt op 't bed daer Rebecca aen de knecht van Abraham te drincken geeft
0012[a] [ANONYMOUS] twe Italiaensche vrouwetronien
0012[b] [ANONYMOUS] twe Italiaensche vrouwetronien
0013 [ANONYMOUS] een zeebordeken met een ebben lijstje
0014 [ANONYMOUS] een vrouwtge haer kemmende
0015 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde een winter
0016 [ANONYMOUS] een frutage sonder lijst
0017 [ANONYMOUS] een lackwerckbordeken
0018 [ANONYMOUS] een stucke daerinne een scheepge in een ebben lijsge
0019 [ANONYMOUS] een schilderije van de Coninginne Hester
0020[a] [ANONYMOUS] twe bordekens sijnde boerenbruyloffden
0020[b] [ANONYMOUS] twe bordekens sijnde boerenbruyloffden
0021 [ANONYMOUS] een grote schilderije sijnde een fruytschael
0022 [ANONYMOUS] een Lieve-Vrouw-tronie in een rosecrans
0023 [ANONYMOUS] een schilderijtge sijnde de verrijsenis Christi
0024 [ANONYMOUS] een albastre tafreeltge sijnde Christus aen de put
0025[a] [ANONYMOUS] drie albastre bordekens
0025[b] [ANONYMOUS] drie albastre bordekens
0025[c] [ANONYMOUS] drie albastre bordekens
0026 [ANONYMOUS] noch een cleen bordeke sijnde een scheepge
0027[a] [ANONYMOUS] drie affgesett printbordekens
0027[b] [ANONYMOUS] drie affgesett printbordekens
0027[c] [ANONYMOUS] drie affgesett printbordekens
0028 [ANONYMOUS] een verguld albastre bordeken
0029[a] [ANONYMOUS] twe printen met rolletgens
0029[b] [ANONYMOUS] twe printen met rolletgens
0030 [ANONYMOUS] een schilderijtge sijnde een kerckje
0031 [ANONYMOUS] een groot schilderije sijnde een tuyn met verscheijde contrefeijtsels
0032 [ANONYMOUS] een schilderije van Jesus, Maria en Joseph
0033 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van de overledene
0034 [ANONYMOUS] een leven ons heer