The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Martsen, Sijmen


printer-friendly view
Inventory #144
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number483A FOL. 158 AND FOLL., film 4838
Date1633/05/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameMartsen
Owner NameMartsen, Sijmen
Owner Noteswidower first of Janneken Roelofs, second of Trijntgen Hendricxdr.
Marriage Date1612/01/07; 1615/02/06
Type of CeremonyPui
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van den goederen die Sijmen Martsen,in sijn leven kistemaecker metter doot ontruymt ende nagelaten heeft ende die Tryntgen Hen[dricxdr.] sijn nagelate weduwe besittende is. Geinventariseert ten versoeck van Roeloff Willemsz. als beste voe[g]d van't kind nagelaten by de selve Sijmen Maartsz. ende die hy [...] heeft [procreert ?] by Janneken Roelefs syne eerste huysvrouw was, welcke goederen getaxeert sijn by Aeltjen Claesdr. ten overstaen van Ragel Jacobs gesworen uytdraegster.
CommentaryOn 7 January 1612, Simon Martsz. , van Zeelant, kistemacker (coffin maker, joiner), 22, assisted by his father Marten Jansz., was betrothed to Janneke Roelofs, 21, assisted by her parents. Both were literate (DTB 667/171). On 6 February 1615, Simon Martensz., widower of Jannetje Roelofs, was betrothed to Trijn Heijnrix, widow of Herman Reijersz. (DTB 667/171). Among the books in the inventory: Sermon boeck by Hendricus Adriani (Roman Catholic) and Wegh des eeuwich levens by Pantonis Hucquet.
NotaryPalm Mathijs
AppraiserAeltjen Claesdr.
Art Value154 |d
# of Items95
Montias1 #60
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels, in een bort, van twee kinderen, drye gulden f. 3:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels, in een bort, van twee kinderen, drye gulden f. 3:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[c] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[d] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[e] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[f] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[g] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[h] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[i] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[j] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[k] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[l] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[m] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[n] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[o] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[p] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[q] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[r] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[s] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[t] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[u] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[v] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[w] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[x] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0002[y] [ANONYMOUS] vijffendetwintich printen, elck op een besonder bortgen geplackt, tsamen twee gulden f. 2:--:--
0003 [ANONYMOUS] een taefereelken van de geboorte Cristi, getauxeert op ses gulden f. 6:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van Sint Anna ende Sinte Maria, getauxeert op vijff gulden f. 5:--:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van de croninge van de Keijser, getauxeert op achtien gulden f. 18:--:--
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van de croninge van de Paus van Roomen, getauxeert op achtien gulden f. 18:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van de geeselinge Cristy, getauxeert op vijff gulden f. 5:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[aa] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[bb] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[c] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[cc] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[d] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[dd] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[e] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[ee] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[f] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[ff] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[g] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[gg] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[h] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[hh] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[i] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[j] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[k] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[l] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[m] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[n] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[o] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[p] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[q] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[r] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[s] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[t] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[u] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[v] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[w] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[x] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[y] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0008[z] [ANONYMOUS] noch in 't selve [eken] kisien gevonden: achtendedartich ronde printborties met swarte lijsies, getauxeert op f. 8:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] drye albarsterde bortie [met een oudt schoorstiencleet], getauxeert op f. 3:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] drye albarsterde bortie [met een oudt schoorstiencleet], getauxeert op f. 3:--:--
0009[c] [ANONYMOUS] drye albarsterde bortie [met een oudt schoorstiencleet], getauxeert op f. 3:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] een schilderij van de Salvater met een engelse groet, getauxeert op drye gulden f. 3:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] een schilderij van de Salvater met een engelse groet, getauxeert op drye gulden f. 3:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van de geeselinge Cristi, getauxeert op [crossed out: thien gulden] twaelff gulden f. 12:--:--
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van Pater Neij, getauxeert op vier gulden f. 4:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van de moeder Cristy ende Sint Elisabeth, getauxeert op ses gulden f. 6:--:--
0014 [ANONYMOUS] een schilderije van een Maryenbeelken, getauxeert op drye gulden f. 3:--:--
0015[a] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[b] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[c] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[d] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[e] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[f] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[g] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[h] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[i] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0015[j] [ANONYMOUS] acht banketbordekens met twee bloemmantiens, getauxeert op acht gulden f. 8:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] drye printbordekens [met een cleijn vleisvatiens met een witt soelken ende twee beugelstoelen], t'samen twee gulden f. 2:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] drye printbordekens [met een cleijn vleisvatiens met een witt soelken ende twee beugelstoelen], t'samen twee gulden f. 2:--:--
0016[c] [ANONYMOUS] drye printbordekens [met een cleijn vleisvatiens met een witt soelken ende twee beugelstoelen], t'samen twee gulden f. 2:--:--
0017 [ANONYMOUS] een schilderijken van Cristus met sijn last dragende cruys, vijff gulden f. 5:--:--
0018 [ANONYMOUS] een cruysefix van metael ende ebbenhout, op thien gulden f 10:--:--
0019[a] [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van deselve Sijmen Martss ende Trijntgen Hendrixcdr., t'samen twintich gulden f. 20:--:--
0019[b] [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van deselve Sijmen Martss ende Trijntgen Hendrixcdr., t'samen twintich gulden f. 20:--:--
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van de cruysinge Cristy, acht gulden f. 8:--:--
0021 [ANONYMOUS] een schilderij van de geboorte Cristy, twaelff gulden f. 12:--:--