The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Gaillard, Anthoni (de jonge)


printer-friendly view
Inventory #163
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1598, film 1691, fol. 57-134
Date1639/12/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory drawn up at the request of the children's guardians
Family NameGaillard
Owner NameGaillard, Anthoni (de jonge)
Life Dates1590 |d 1639/10/20
Marriage Date1613/12/21
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam, op de hoeck van de borse
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen ende imboel bevonden in den sterffhuijse van sal-r Anthoni Gaillard burger deser stad Amsterdam overleden den 20-en October 1639 binnen sijnen huijse gestaen op den hoeck van de borse alhier naerlatende twee sonen ende een dochter te weten Anthoni, Steven ende Anneken Gaillard , beschreven by mij Willem Hasen bij den Hove van Holland geadmitteerd openbaer Notaris ... ten versoecke van Sr. Jonas Abeels ende Mathys Luls, als geordonneerde testamentaire voogden, blykende by den testament van den selven Anthoni Gaillard. Gedaen in den jaer, maend ende ten dache ondergeschreven.
CommentaryAnthony Gaillard de jonge (1590-1639) was the son of Anthony Gaillard de oude of INVNO 662 of 8 February 1625. He was a wealthy collector, who also bought at WK auction (see R 22087 of Montias2). He was only taxed 40 f. in 1631 (living on the Uterse Steygersteegh, Kohier, fol. 207 vo., p. 47). On 21 December 1613, Anthoni Gailliart de jonge was betrothed to Maaike Abeels (DTB 763/24). On 12 October 1614, he and his wife Mayke Abeels had their son Anthony baptized in the O.K. in the presence of Anthonij Galjaert (I) and Grietje Abeels (DTB 5/119). On 3 August 1617, the same parents had their son Steven baptized in the O.K. in the presence of Nikolaes Abeels and Josijntje Bincken (Bencken) (DTB 5/223). Nikolaes Abeels and Jonas Abeels, cited in the INTRO, may have been Mayke's brothers. On Jonas Abeels, who married Anna Rueland, see Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 572. On 30 July 1624, Nicolas Coques (of R 20336) and Anthony Gaillard de jonge declared before the Orphan Chamber that they had accepted the guardianship over the children left by Govert Gaillard (WK 5073/513, fol. 20). Govert Gaillard was the brother of Anthony Gaillard de jonge. On his son Joan, see the NOTES to R 22087. On 18 May 1641, a few paintings and drawings belonging to Anthony Gaillard (II), not included in the present inventory, were assessed. These are recorded in INVNO 1630. Matheus Luls, at whose request the inventory was drawn up, is probably identical with Matheus Luls Davidsz. cited in R 27047 of Montias2.
NotaryWillem Hasen
# of Items182
Montias1 #79
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 MOREELSE, PAULUS [No. 1] een Flora, soo groot als 't leven, van de jonge Moreels tot Uutrecht
0002[a] MOLIJN, PIETER DE [2a] twee kleyne rondentjens: landschapjens, van Molyn
0002[b] MOLIJN, PIETER DE [2b] twee kleijne rondentjens: landschapjens, van Molyn
0003[a] [ANONYMOUS] [3a] dry cleijne conterfeijtsels
0003[b] [ANONYMOUS] [3b] dry cleijne conterfeijtsels
0003[c] [ANONYMOUS] [3c] dry cleijne conterfeijtsels
0004 BRUGGHEN, HENDRICK TER 4 een tronye, soo groot als 't leven van Terbruggen
0005 LYON, JACOB 5 een prins, soo groot als 't leven, van Lion
0006 HALS, FRANS 6 een tronye, van Frans Hals
0007 VELDE, ESAIAS VAN DE 7 een landschapje van P. Molijn, met beelden van Esayas van de Velde
0008 CODDE, PIETER JACOBS 8 een kamertje van P. Codde, moderne
0009 VROOM, CORNELIS 9 een landschap met boomen van Jonghe Vroom
0010 BRAMER, LEONARD 10 een nacht, de vlucht van Egipten van Leendert Bramer
0011 PORCELLIS, JAN (I) 11 een rondetje: water, van Persollis
0012 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN 12 een landschapje, van Mossen Uyttenbroeck
0013 GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. 13 een landschap met boomen van Jan Guldenwagen
0014 POELENBURGH, CORNELIS VAN 14 een Andromeda van Poulenburch ende Adam Willers
0015[b] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 15,16 twee tronyen, soo groot als 't leven, van N. Bott [unknown first name] tot Uytrecht
0016 POTTER, PIETER DE 17 een stuck: soldaten, sonder lijst, van Pieter de Potter
0017 QUAST, PIETER JANSZ. 18 een copye van Pieter Quast: soldaten
0018 BRUEGEL, JAN (I) 19 een battalie , van den Fluweele Breugel
0019 MOLIJN, PIETER DE 20 een groot landschap, van P. Molijn
0020 BROUWER, ADRIAEN 21 een pennesnijder, copie van Brouwer
0021 CUYPER, HENDRICK 22 een cleijn landschapje, van Cuyper
0022 HOLBEIN, HANS (II) 23 een tronye, van Holbeen
0023 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE 24 een alarm, wit en swart, Van de Venne
0024 VELDE, ESAIAS VAN DE 25 een seetje van Esyas van de Velde
0025 SAFTLEVEN, CORNELIS 25 bockjens van Slacht leven
0026 SEGHERS, HERCULES 27 een nachtlandschap, van Hercules Segers
0027 GOEDART, JOHANNES 28 een watertje van Hans Goederen
0028[a] [ANONYMOUS] 29,30 twee stuckjens: beulingh stopperen
0028[b] [ANONYMOUS] 29,30 twee stuckjens: beulingh stopperen
0029 STOCK, PIETER WILLEMSZ. VAN DER 31 een tempeltje, van Pieter Willemsz.
0030[a] JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 32,33,34,35 vier landschapjens, van Govert Jansz.
0030[b] JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 32,33,34,35 vier landschapjens, van Govert Jansz.
0030[c] JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 32,33,34,35 vier landschapjens, van Govert Jansz.
0030[d] JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 32,33,34,35 vier landschapjens, van Govert Jansz.
0031 BROUWER, ADRIAEN 36 een copytje van Brouwer: tobackdrincker
0032 HALS, HARMEN 37 een tobacqdrincker, van de jongen Hals
0033 [EVERT OLOFS, UNIDENTIFIED] 38 een blompotje van Evert Olofs
0034[a] HOLSTEIJN, PIETER (I) 39,40 twee waterverfjens, van Pieter Holsteijn [crossed out: Santfoort]
0034[b] HOLSTEIJN, PIETER (I) 39,40 twee waterverfjens, van Pieter Holsteijn [crossed out: Santfoort]
0035 BROUWER, ADRIAEN 41 een slapende boer, copytje van Brouwer
0036[a] SANTVOORT, PIETER DIRCKSZ. 42,43 twee landschapjens van Santfoort
0036[b] SANTVOORT, PIETER DIRCKSZ. 42,43 twee landschapjens van Santfoort
0037 BUYTEWECH, WILLEM 44 een stuck van Buytenwegh, moderne
0038 BLEKER, GERRIT CLAESZ. 45 een leeuwenjacht, van Gerrit Blijcker
0039 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Caspar Gaillart
0040 SAFTLEVEN, CORNELIS 46 een stuckje: boertjens, van Sachtleven
0041 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN 47 een groot landschap van Jan van Goyen
0042 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE 48 een luyt met boeken, van Jan de Hoem
0043 LINSEN, JAN 49 een landschap met d'ordeel van Midas van Jan Linssen
0044 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE 50 een ruyn met lantschap van Carel de Hoogh
0045 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS 51 een landschap en ruyn met beelden, van Bartholomeus Brenberch
0046 SMIT, JAN BORRITSZ. 52 een watertjen van Jan Borens
0047 BLEKER, GERRIT CLAESZ. 53 een leger van Zenachrib, van Gerrit Blijcker
0048 PORCELLIS, JAN (I) 54 een zeetjen, van Persellien
0049 BLEKER, GERRIT CLAESZ. 55 een batallite van G. Blycker
0050 REMBRANDT VAN RIJN 56 een nacht off kerslicht, van Rembrant
0051 RUYSDAEL, SALOMON VAN 57 een belegeringh van Den Bosch, van Rijsdael
0052 SMIT, JAN BORRITSZ. 58 een water met Amsterdam in 't verschiet, van Jan Borens
0053[a] SAFTLEVEN, CORNELIS 59,60 twee stucken, van Sachtleven
0053[b] SAFTLEVEN, CORNELIS 59,60 twee stucken, van Sachtleven
0054 BLOOT, PIETER DE 61 een nacht off St. Martijn, van Pieter de Bloot
0055 POELENBURGH, CORNELIS VAN 62 een landschap en ruijn, copytje van Polenburch
0056 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) 63 een fruytmandeken van Ambrosius Bosschart
0057 SAFTLEVEN, CORNELIS 64 een bock van Sachtleven
0058 LIEVENS, JAN (I) 65 een St. Pieter van Jan Lieven
0059 QUAST, PIETER JANSZ. 66 een barbierswinckel, boere, van Pieter Quast
0060 SOMEREN, BARENT VAN 67 een Mars en Venus, van Barent van Someren
0061 [ANONYMOUS] 68 een oude-vrouwetronye
0062 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 69 een landschap van Cuyper en Govert Jansz.
0063 HALS, HARMEN 70 eenige boertjens, van de jongen Hals
0064 HEDA, WILLEM CLAESZ. 71 een bancketje van Heda
0065 SEGHERS, HERCULES 72 een cleijn landschap, van Hercules Seger
0066 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) 73 een oude-vrouwetronye, van Gerrit Pieters
0067[a] [ANONYMOUS] 74, 75, 76 Dry contrefeijtsels, van waterverff: de Prins, Hooren en Egmont
0067[b] [ANONYMOUS] 74, 75, 76 Dry contrefeijtsels, van waterverff: de Prins, Hooren en Egmont
0067[c] [ANONYMOUS] 74, 75, 76 Dry contrefeijtsels, van waterverff: de Prins, Hooren en Egmont
0068 [ANONYMOUS] 77 een penteeckeningh, van Savelberghen
0069 GERBIER, BALTHAZAR 78 een honds cop met de penne van Gerbier
0070 MOSTAERT, GILLIS 79 een kleijn rondetjen, nacht St. Anthonis temtatie, van Mostert
0071 [HOEFSLACH, UNIDENTIFIED] 80 een geborduerde bloompot van Hoefslach
0072 COCK, MARTEN DE 81 een boomtje met de pen, van Martijn Kock
0073 QUEBOORN, CRISPYN VAN DEN 82 den dollenhertogh met kroyis, van Zeeborn
0074[a] QUEBOORN, CRISPYN VAN DEN 83,84 twee princen met de pen, van Zeeborn
0074[b] QUEBOORN, CRISPYN VAN DEN 83,84 twee princen met de pen, van Zeeborn
0075 VINCKENBRINCK, ALBERT 85 een beeltje van palmhout van Mr. Albert
0076[a] HOLSTEIJN, PIETER (I) 86,87 twee waterverffjens, soo lant- als waterbeestjens, van Pieter Holsteijn
0076[b] HOLSTEIJN, PIETER (I) 86,87 twee waterverffjens, soo lant- als waterbeestjens van Pieter Holsteijn
0077 COCK, MARTEN DE 88 een landschap mette pen, van Marten Kock
0078 QUAST, PIETER JANSZ. 89 een kleijn stuckje: vier beertjens, van Pieter Quast
0079 [CAPELLEMAN, UNIDENTIFIED] 90 een geborduert landschapje, van Capelleman
0080 BRAMER, LEONARD 91 een landschap van Leendert Bramer
0081[a] SAVERY, ROELANDT 92,93 twee viercante landschapjens, van Savry
0081[b] SAVERY, ROELANDT 92,93 twee viercante landschapjens, van Savry
0082 [ANONYMOUS] 94 een groot landschap met roovers
0083 VELDE, ESAIAS VAN DE 95 een landschap van Francois Knipbergen met beelden van Esayas vande Velde
0084 [ANONYMOUS] 96 een perspectyff met een vergult lijssjen
0085 BOLLONGIER, HANS 97 en schooltje met boertjens van Bollongier
0086[a] BOLLONGIER, HANS 98,99 twee stucken fruytjens, van Bollongier
0086[b] BOLLONGIER, HANS 98,99 twee stucken fruytjens, van Bollongier
0087 PORCELLIS, JAN (I) 100 een zee van Perselles
0088[a] SAVERY, ROELANDT 101,102 twee rondetjens: landschappen van Savry
0088[b] SAVERY, ROELANDT 101,102 twee rondetjens: landschappen van Savry
0089 [ANONYMOUS] 103 een stuck met vergulde lijst
0090 [HANS RAGER, UNIDENTIFIED] 104 een teeckeningh met kroyon, van Hans Rager, van Venetien
0091 BROUWER, ADRIAEN 105 een boertje, coopytje van Brouwer
0092 STALBEMT, ADRIAEN VAN 106 een landschap met boomen, van Stalbembdt
0093 [ANONYMOUS] een contrefeijsel van een Menniste predicant
0094 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE 107 een groot stuck van Jan van Heem
0095 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE 108 een groote kan met roomer van Jan de Heem
0096 DUYSTER, WILLEM CORNELISZ. 109 een copie, moderne van Willem Duyster
0097 QUAST, PIETER JANSZ. 110 een boerekerck, van Pieter Quast
0098 CODDE, PIETER JACOBS 111 een rondetje van Pieter Codde
0099 HEDA, WILLEM CLAESZ. 112 een silvere schaal met roomer, van Heeda
0100 BASSEN, BARTHOLOMEUS VAN 113 een tempeltjen, van Van Bassen
0101 RUYSDAEL, SALOMON VAN 114 een strantje van Ruysdael
0102 SMIT, JAN BORRITSZ. 115 een zeestorm, van Jan Borens
0103 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE 116 een landschap, van Carel de Hoogh, en Sachtleven de beelden
0104 CLAESZ., PIETER 117 een roomer met limon ende carstaignen, van Pieter Claessen
0105 HEDA, WILLEM CLAESZ. 118 een romer met druyven, van Heda
0106 STEENWINCKEL, GERHART 119 Heracletus ende Democrates, soo groot als 't leven, van Steenwinckel
0107[a] BROUWER, ADRIAEN 120,121 twee boereschooltjens van Brouwer
0107[b] BROUWER, ADRIAEN 120,121 twee boereschooltjens van Brouwer
0108 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN 122 een landschap van Jan van Goyen
0109 VELDE, ESAIAS VAN DE 123 een landschap met paerden van Esayas van de Velde
0110 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS 124 een grotje van Bartholomeus Breenburch
0111 DELEN, DIRCK VAN 125 een perspectyff: palijs, van Van Beelen
0112 AST, BALTHASAR VAN DER 126 een fruijtschael van Van der Ast
0113 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE 127 een landschap, van Carel de Hoogh
0114 [SAMUEL, UNIDENTIFIED] 128 een vos met een haen en kat, van Samuel
0115 PALAMEDESZ., PALAMEDES 129 een leeger van Palemedes
0116[a] [ANONYMOUS] twee groote contrefeijtsels van grootvader ende grootmoeder
0116[b] [ANONYMOUS] twee groote contrefeijtsels van grootvader ende grootmoeder
0117 BLES, HERRI MET DE 130 een oud stuck van Herri Bless
0118 SNAYERS, PEETER 131 een landschap met paerden van Pieter Snayers
0119 GILLIS, NICOLAES 132 een fruytage van Claes Gillis
0120 UYL, JAN JANSZ. DEN 133 een bancquet, copye, van Den Uyl
0121 POELENBURGH, CORNELIS VAN 134 een ruyn van Swanenburch met beeltjes van Poulenberch
0122 [ANONYMOUS] 135 een crucifix
0123 MOLENAER, CORNELIS (SCHELE NEEL) 136 een landschap, van Scheel-Neel en Sottecleef
0124 MOLENAER, JAN MIENSE 137 een kattekrabber, van Jan Mijnssen
0125 MOLENAER, JAN MIENSE 138 een student, van Jan Meijnssen
0126 SEGHERS, HERCULES 139 een landschap met bleijckerijtjens, van Hercules Segers
0127 [ANONYMOUS] 140 contrefeijtsel van grootmoeder
0128 SNAYERS, PEETER 141 een groot landschap, de bekeeringh Pauli van Pieter Snayers
0129 CUYPER, HENDRICK 142 een landschap van Cuyper
0130 CLAESZ., PIETER 143 een bancquetje, van Pieter Claessen
0131 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE 144 een landschap met een put van Carel de Hoghe
0132 HOUTEN, PIETER VAN (II) 145 een vroutje van Pieter van Houten
0133 AST, BALTHASAR VAN DER 146 een bloompot, van Van der Ast
0134 HALS, DIRCK 147 een groot stuck, moderne, van Dirck Hals
0135 HALS, HARMEN 148 een barbierswinckel, van de jonge Hals
0136 PALAMEDESZ., PALAMEDES 149 een bataile, van Pallemedes
0137 POTTER, PIETER DE 150 een stuck: soldaten, van Pieter de Potter
0138 FRANCKEN, FRANS (II) 151 een vrouwtje, van de jonge Franck
0139 MOMPER, JOOS DE 152 een landschapje, van Mompeer
0140 RUYSDAEL, SALOMON VAN 153 een landschap van Ruysdael
0141 SNAYERS, PEETER 154 een landschap en paerden van Pieter Snayers
0142 SEGHERS, HERCULES 154 een groote landschap, van Hercules Segers
0143 MOSTAERT, GILLIS 156 een landschap, nacht, van Mostert
0144 GODERIS, HANS 157 een strantje van Goderus
0145 GODERIS, HANS 158 een see van Goderus
0146[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van grootvader: een naer 't leven ende een nae zijn doot
0146[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van grootvader: een naer 't leven ende een ander nae zijn doot
0147 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van vader sal.
0148 PORCELLIS, JAN (I) 159 een cleen stormtje van Persellus
0149[a] [ANONYMOUS] 160,161,162 dry cleijne landschaptjens, rondetjens
0149[b] [ANONYMOUS] 160,161,162 dry cleijne landschaptjens, rondetjens
0149[c] [ANONYMOUS] 160,161,162 dry cleijne landschaptjens, rondetjens
0150 [DE STEIJN, UNIDENTIFIED] 163 een wintertjen, van De Steijn
0151 [ANONYMOUS] 164 een stuckje met vier appelen
0152 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) 165 een landschap van Govert Jansz.
0153 [ANONYMOUS] een boeck met printen, van verscheijden meesters
0154 QUEBOORN, CRISPYN VAN DEN een boeck met verscheijden teeckeningen en prins en princes, gedaen met de pen, van Zeeborn
0156 QUEBOORN, CRISPYN VAN DEN een Venus en Cupido met de pen, van Zeeborn
0157 ORTELIUS, ABRAHAM een caertboeck van A. Ortelius met couleuren afgeset
0158 ORTELIUS, ABRAHAM een stedeboeck, van dito Ortelius
0159 [ANONYMOUS] een triumph-boeck van de Hertogh van Wurtenburgh
0160 [ANONYMOUS] een deel printen, van verscheijden meesters