The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Mareschal, Elysabeth


printer-friendly view
Inventory #166
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1598, film 1691, fol. 339-356
Date1644/08/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMareschal
Owner NameMareschal, Elysabeth
Owner Noteslate wife of Evert Jansen
Marriage Date1637/12/13
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationArtisan |a Embroiderer, lacemaker, hairweaver
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionOp huijden den 5-en August 1644 hebbe ick Willem Hasen ....desen naevolgende winckel goederen opgeschreven, gevonden in de sterffhuijse van Elysabeth Mareschal zal. ende dat opt aengeven van Evert Jansz. weduwenaer van de selve ten overstaen van Sr. Hendrick Claver ende Jacques Mareschal testamentaire vooghden over de voorkinderen van der voorn. Elisabet Mareschal ende sijn als volcht Postscriptum: Op huyden 10 August 1644 hebbe ick Willem Hasen ... in den sterffhuijse van Lysbet Mareschal ten overstaen van Sr. Hendrick Claver end Jacques Mareschal testamentaire voogden van der voors. Lysbeth Mareschal voorkinderen ....etc..
CommentaryAmong the books: Institutio Calvini. Martelaers boeck. On 14 February 1637, Lijsbet Marichael, widow of Jan Romeijn, was betrothed to Evert Jansen (DTB 446/29). Jan Romeijn was an embroiderer. Jacques Mareschal and Hendrick Claver were the guardians over the children of Elisabeth Mareschal from her first marriage.
NotaryWillem Hasen
Art Value72 |d
# of Items30
Montias1 #82
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een landschap f 4:--:--
see details...
0002 [ANONYMOUS] een oud mannetien, leunende op een dootshoft [corrected from: dootshoff] f 4:--:--
see details...
0003 [ANONYMOUS] item, noch een landschaptien f 5:--:--
see details...
0004 [ANONYMOUS] item, noch een cleijn dito [landschaptien] f 2:--:--
see details...
0005[a] [ANONYMOUS] dry cleijne schilderijbortiens, daeronder een gebourdeurt f 4:--:--
see details...
0005[b] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijbortiens, daeronder een gebourdeurt f 4:--:--
see details...
0005[c] [ANONYMOUS] dry cleijne schilderijbortiens, daeronder een gebourdeurt f 4:--:--
see details...
0006 [ANONYMOUS] een cleijn schilderie f 2:--:--
see details...
0007 [ANONYMOUS] een Maria Maghdalena f 1:10:--
see details...
0008 [ANONYMOUS] een schilderijtien van een kat f 2:--:--
see details...
0009[a] [ANONYMOUS] viff cleijne bortichis met printiens f 1: 5:--
see details...
0009[b] [ANONYMOUS] viff cleijne bortichis met printiens f 1: 5:--
see details...
0009[c] [ANONYMOUS] viff cleijne bortichis met printiens f 1: 5:--
see details...
0009[d] [ANONYMOUS] viff cleijne bortichis met printiens f 1: 5:--
see details...
0009[e] [ANONYMOUS] viff cleijne bortichis met printiens f 1: 5:--
see details...
0010[a] [ANONYMOUS] dry albasters bortiens f 1:--:--
see details...
0010[b] [ANONYMOUS] dry albasters bortiens f 1:--:--
see details...
0010[c] [ANONYMOUS] dry albasters bortiens f 1:--:--
see details...
0011[a] [ANONYMOUS] item [albaster ?] dry schilderijtiens f 1:10:--
see details...
0011[b] [ANONYMOUS] item [albaster ?] dry schilderijtiens f 1:10:--
see details...
0011[c] [ANONYMOUS] item [albaster ?] dry schilderijtiens f 1:10:--
see details...
0012 [ANONYMOUS] een schilderie, sijnde het vroutien metten weefganck f 10:--:--
see details...
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderie], sijnde een haen met cuycken, met een groen ebben lijste f 15:--:--
see details...
0014[a] [ANONYMOUS] twee landschaptiens f 12:--:--
see details...
0014[b] [ANONYMOUS] twee landschaptiens f 12:--:--
see details...
0015 [ANONYMOUS] noch een dito [landschaptien] f 12:--:--
see details...
0016 [ANONYMOUS] noch een dito: Sint Stephanus f 2:--:--
see details...
0017[a] [ANONYMOUS] twee printies f 10:--:--
see details...
0017[b] [ANONYMOUS] twee printies f 10:--:--
see details...
0018 [ANONYMOUS] item een gebourdeurde bortien f 10:--:--
see details...