The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schoonsteen, Frederick


printer-friendly view
Inventory #167
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1598, film 1691, fol. 399-447
Date1647/04/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchoonsteen
Owner NameSchoonsteen, Frederick
Owner Notesand Elisabeth Meulemans
Life Dates? |d c. 1647 |n Schoonsteen; ? |d c. 1647 |n Meulemans
Marriage Date1620/05/09
OccupationArtist |a Printmaker, mapmaker
ResidenceOp de oudezijds Achterburghwal in Amsterdam
ReligionRoman Catholic ?
IntroductionOp huyden den thienden dagh der maend Aprilis des jaers 1647 hebbe ick Willem Hasen .....my gevonden in den sterffhuijse van Frederick Schoonsteen ende Elisabeth Meulemans op de oude zyde achter burghwal alwaer ten versoecke van Mr. Esaias Muerant, Abraham van Latem ende David Jansen Ypelaer als geordonneerde testamentaire vooghden over de onmondige kinderen ende goederen van de voorn. overledenen ende hebbe aldaer opt aengeven ende ten versoeck van de selve geinventariseert de goederen ende imboel van de voors. sterffhuyse , ende sijn bevonden als volgt
CommentaryFrederick Schoensteen and Adriana Ollaerts were betrothed on 19 April 1669 in the Church (DTB 424/227). Esaias David Meurant, who was one of the testamentary guardians of the children of Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans, was a Latin teacher. Frederick Schoonsteen, map illuminator (caertsetter), testified at Meurant's request, regarding Remonstrant gatherings that had taken place in the Warmoesstraat (Van Dillen, Documenten bettreffende de politieke en kerkelijke twisten in Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap Utrecht, 59(1938), pp. 247-249). David Jansz. Ypelaer, who was the guardian by testament of the children of Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans, was married to Amelia Jacobs de Berg in Amsterdam on 25 November 1634 (De Navorscher, 32(1882), p. 63). In a deposition of 27 November 1635, he was said to be in his thirties (the exact age cannot be read in the microfilm) (NA 695A, film 4981, Not. J. Warnaerts). On 10 January 1637, Cornelis van den Burght, 57, sworn broker, declared at the request of Frans Lieshout (of R 20561 of Montias2), that he had been at the house of David Jansz. Jpelaer and asked the latter's wife whether she wished to lease her house on the Oudt Wttersche Steyger, bij de [...]brugh, but she answered that the house was leased to Jan van Belle (probably of R 27010 of Montias2) (NA 695B, film 4821). On [...] May 1650, Abraham Jansz. Cousenaer, who owed David Jansz. Ypelaer 13,500 f., ceded to him, as security for the debt, all his household goods, including his paintings (not itemized) (NA 1599, fol. 106, Not. W. Hasen). David Ypelaer was the brother of Gabriel Jansz. Ypelaer of INVNO 264. According to S.A.C. Dudok van Heel, Frederick Schoonsteen and Elisabeth Meulemans were Roman Catholic. Frederick Schoonsteen died before 29 October 1647 when Rutger Wilses acknowledged a debt of 32 f 11 st. 8 pen. to the heirs of Frederick Schoonsteen (NA 1600, fol. 44, Not. W. Hasen).
NotaryWillem Hasen
# of Items105
Montias1 #83
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WOUWERMAN, PHILIPS No.92 Philips Wouwerman: een landschap
see details...
0002 VERELST, HERMAN No. 89 Van der Elst
see details...
0003 MOLIJN, PIETER DE No. 76 Molijn
see details...
0004 KNIBBERGEN, FRANCOIS NO. 85 Knipbergen
see details...
0005 HONDECOETER, GILLIS DE NO.90 Jillis Hondekooter
see details...
0006 HEDA, WILLEM CLAESZ. No. 86 Heda
see details...
0007 MOLENAER, JAN MIENSE No. 74 spelende boertiens, van Molenaer
see details...
0008 VERMEER, JAN (II) No.72 Van der Meer
see details...
0009 NEER, AERT VAN DER No.71 Van der Neer
see details...
0010 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS No.91 Breenbergh
see details...
0011 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. No. 88 Drooghsloot: een bedelaersmaeltijt
see details...
0012 OLIVIERS, JACOBUS No.50 Jacob Oliviers
see details...
0013 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN No.69 Jan van Goien
see details...
0014 CRAEN, ADRIAEN No.84 Adriaen Kraen: een bancketjen
see details...
0015 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN No.68 Steven van Goor
see details...
0016 HOLSTEIJN, CORNELIS No.58 Cornelis Holsteijn
see details...
0017 SCHALCKE, CORNELIS SYMONSZ. VAN DER No.19 Schalck
see details...
0018 BUYTENHEM, WILLEM JANSZ. No.47 Willem Buytenhem
see details...
0019 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE No. 60 Ariaen van der Venne
see details...
0020 MARSEUS VAN SCHRIECK, EVERT No.81 Evert Marselis
see details...
0021 MATHIEU, CORNELIS No. 75 Cornelis Matthieu
see details...
0022 VERHAERT, DIRCK No.51 Dirck Verhart
see details...
0023 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. No. 83 Claes Moyaert
see details...
0024 [JAN EMAUS, UNIDENTIFIED] No.57 Jan Emaus
see details...
0025 MURANT, EMANUEL No.44 Emanuel Meurant
see details...
0026 MURANT, EMANUEL No.43 Emanuel Meurant
see details...
0027 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.82 wit en swart, van Wijnant Koul
see details...
0028 TRECK, JAN JANSZ. No.77 Jan Treck
see details...
0029 NIEULANDT, ADRIAEN VAN No. 79 Ariaen Nieulant
see details...
0030 WOUWERMAN, PHILIPS No.87 een tronitjen, van Philip Wouwerman
see details...
0031 CLAESZ., PIETER No.75 Pr. Claess
see details...
0032 MOLENAER, JAN MIENSE No.70 Jan Mientz Molenaer
see details...
0033 KNIBBERGEN, FRANCOIS No.25 Cnibbergen
see details...
0034 WEENIX, JAN BAPTIST No.5 een copie na Jan Weninx
see details...
0035 HONDECOETER, GILLIS DE No.78 Jillis Handekooter
see details...
0036 WOUWERMAN, PHILIPS No.37 een trony, van Philip Wouwerman
see details...
0037 [THOMAS SLEIJ, UNIDENTIFIED] No.39 Thomas Sleij
see details...
0038 QUAST, PIETER JANSZ. No.80 Pr. Quast
see details...
0039 COOPS, HENDRICK No.73 Hendrick Coops
see details...
0040 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. No.53 Droochsloot: een boerekermis
see details...
0041 BUYTENHEM, WILLEM JANSZ. No.45 een vanitas, van Willem Buytenhem
see details...
0042 HONDECOETER, GILLIS DE No.31 beesjens, van Jillis Hondekoter
see details...
0043 HONDECOETER, GILLIS DE No.30 noch eens beesjens, van Hondekooter
see details...
0044 MOLENAER, JAN MIENSE No.56 Jan Mientse Molenaer
see details...
0045 HOLSTEIJN, PIETER (I) No. 11 een penteijckeningh, van Holsteijn
see details...
0046 [ANONYMOUS] No.55 een tronitien
see details...
0047 [PROVOOST, PIETER PIETERSZ., UNIDENTIFIED] No.46 Pieter Pietersz. Provoost
see details...
0048 [ANONYMOUS] No.52 een pensnijertjen
see details...
0049 THIVAERT, DANIEL JANSZ. No.41 een grautien, van Tivert
see details...
0050 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. No.29 Rafel Campuysen
see details...
0051 BEERSTRATEN No. 38 Berestrate
see details...
0052 PORCELLIS, JAN (I) No.54 Jan Porcelles: duyntjens
see details...
0053 VINCKBOONS, DAVID No.48 Vinckeboons
see details...
0054 [ANONYMOUS] No.21 een trony
see details...
0055 CUYLENBURG, ABRAHAM VAN No.28 Cuylenborgh
see details...
0056 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.23 Wijnant Crul: een lantschapien
see details...
0057 TROYEN, ROMBOUT VAN No.42 Rombout van Troyen
see details...
0058 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.17 noch een lantschapjen, van Crul
see details...
0059 HOLSTEIJN, PIETER (II) No.21 een penteijckeningh, van Pieter Holsteijn
see details...
0060 HOLSTEIJN, PIETER (I) No.34 een waterviertien Pr. Holsteijn
see details...
0061 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.22 noch een, van Crul, op root sattijn
see details...
0062 HULST, FRANS DE No.36 een rontien van Frans de Hulst
see details...
0063 [ANONYMOUS] No.14 een scheepien, met de pen gemaeckt
see details...
0064 [JILLIS FREDRICX, UNIDENTIFIED] No.6 een lantschap, van Jillis Fredricx
see details...
0065 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.8 een lantschapien, van Krul
see details...
0066 [ANONYMOUS] No.26 een lantschapyen met koeitiens
see details...
0067 [ANONYMOUS] No.27 een lantschapien met hartiens
see details...
0068 WEENIX, JAN BAPTIST No.33 een lantschapien, van Jan Weninx
see details...
0069 [ANONYMOUS] No.40 een blompot
see details...
0070 [ANONYMOUS] No.10 een Switsertien
see details...
0071 [ANONYMOUS] No.16 een ovael lantschapien
see details...
0072 [HENDRICK BLOM, UNIDENTIFIED] No.32 een ovael, van Hendrick Blom
see details...
0073 [ANONYMOUS] No.12 een fruytien
see details...
0074 [ANONYMOUS] No.13 een penteijckeningh
see details...
0075 [ANONYMOUS] No.18 een geselschap
see details...
0076 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. No.20 een historitien, na Moyert
see details...
0077 [ANONYMOUS] No.49 een batalitien
see details...
0078 [ANONYMOUS] No.4 een blompotien
see details...
0079 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.9 een lantschapien, van Krul
see details...
0080 [ANONYMOUS] No.24 een bestvaer ende bestemoer
see details...
0081 [ANONYMOUS] No.4 een lantschap
see details...
0082 [ANONYMOUS] No.2 een watertien
see details...
0083 [ANONYMOUS] No.2 een grautien
see details...
0084 [ANONYMOUS] No.1 een lantschap met een vogel
see details...
0085 [ANONYMOUS] No.1 noch een lantschap met een vogel
see details...
0086 [WYNAND KRUL, UNIDENTIFIED] No.7 een watertien, van Krul
see details...
0087 [ANONYMOUS] No.3 een joncker
see details...
0088 [ANONYMOUS] No. een tronitien
see details...
0089 [ANONYMOUS] No.15 een geselschapien
see details...
0090 [ANONYMOUS] No.15 noch een geselschapien
see details...
0091 THIVAERT, DANIEL JANSZ. No.67 een histori, van Daniel Tivert
see details...
0092 [ANONYMOUS] No.66 een vingersnijer
see details...
0093 [ANONYMOUS] No.65 een philosooph
see details...
0094 [OOST INDIE POT, UNIDENTIFIED] No.64 een lantschap, van Oostindiepot
see details...
0095 STALPAERT, PIETER No.63 een boom, van Stalpeert
see details...
0096 [ANONYMOUS] No.62 een roverijtien
see details...
0097 CLAESZ., ANTHONIE No. 61 een blom, van Antoni Claesz.
see details...
0098[a] [ANONYMOUS] No.59 twee rondekens
see details...
0098[b] [ANONYMOUS] No.59 twee rondekens
see details...
0099 MOLENAER, JAN MIENSE No.93 een trony, van Jan Molenaer
see details...
0100 TRECK, JAN JANSZ. No.94 een lantschap, van Jan Treck
see details...
0101 MOLENAER, JAN MIENSE No.94 een copy nae Molenaer, een wijfje
see details...
0102 VERMEER, JAN (II) No.96 een stil watertien, van Van der Meer
see details...
0103 [ANONYMOUS] eenen Erasmus, pleijster
see details...
0104 [ANONYMOUS] een Susanna, ditto
see details...