The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Silkens, Michiel (II)


printer-friendly view
Inventory #173
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262 B fol.370-406
Date1671/01/10
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameSilkens
Owner NameSilkens, Michiel (II)
Owner Noteswidower of Maria Teeuwen
Life Dates1633/07/13 |d 1670
ResidenceOp de Nes in Amsterdam
ReligionCalvinist (Remonstrant ?)
IntroductionInventaris van alle de goederen ende middelen mitsgaders in ende uijtschulden naegelaten ende metter doot ontruijmt by Michiel Silkens zal. weduwenaer van Maria Teeuwen gemaeckt by mij Adriaen Lock notaris ... in presentie van de nabeschreven getuygen ten versoecke van Sren Wilhelmus Silken ende Andries Beckijck als testamentaire voogden van Catharina ende Agneta Silkens beijde naergelate kinderen van den voors. Michiel Silkens. Postscript: Actum in Amsterdam ende in delen inventaris begonnen den derden Octob. 1670 ende voltrocken den tiende Januarij 1671.
CommentaryThe owner of the goods in the present inventory was Michiel Silkens II, the son of Michiel Silkens I of INVNO 2019, who was baptized on 14 July 1633 (DTB 41/262). His mother was Agnieta van Glasbeeck. He must have died about 1670. If we may judge by the books he owned (see below), he was Reformed and probably Remonstrant. On 14 January 1627, Michiel Silleken (or Tsilleken) (I), van Hommersen (in Frisia), wijnhandelaer, 30, assisted by Heijndrick van Vochelen, his former master, living on the O.Z. Voorburchwal, was betrothed to Agnieta van Glasbeck, from Ceulen, 34, no living parents, assisted by Margriet van Glasbeck, her sister, living as above (DTB 432/13). On 14 July 1633, Michgel Silleke (I) and Angniet van Glasbeck had their son Michgiel baptized in the N.K. in the presence of Pieter Parijs (DTB 41/262). On 27 January 1628, Angnies van Glabeck and Michiel Silke (I) had their son Wilhelmij baptized in the presence of Lucas Valckenburch of R 36238 of Montias2, Jan Munter, and Christintgen Michiels (DTB 6/196). On 3 January 1640, Michiel Sillekens (I), wine dealer, and Jan Molengraef stood surety for Dirck Thomasz. Molengraef in connection with the inheritance due by the latter to his children (INVNO 317, R 235 of Montias1). Michiel Silleken I seems to have been Roman Catholic (portrait of the King of Spain, two portraits of the Infant Cardinal, etc..). Michiel Silkens II, of the present inventory, who was the widower of Maria Teeuwen, owned Protestant books, some of which were Remonstrant: Eusebij, Kerckelijcke historie Dordrecht, De Christelijcke Godgelenteijt, Leven en sterven van Jan Aldenbarnevelt, Anatsonomen Arminia. Note that Wilhelmus Silken, cited in the INTRO as the guardian of the two daughters of Catharina and Agneta, is probably identical with Wilhelmij, the child of Michiel Silkens I, who was baptized in 1628 (see above).
NotaryAdriaen Lock
# of Items94
Montias1 #93
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van den overleeden ende sijn vrouw
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van den overleeden ende sijn vrouw
0002[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de twee kinderen die noch leven
0002[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de twee kinderen die noch leven
0003 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van een petemoy van den overleeden
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een ontbijtenge met een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een out lantschapschiderij
0006 [ANONYMOUS] een out schilderij van Abrahams offerhande
0007[a] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[b] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[c] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[d] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0008 [ANONYMOUS] een lantschapschilderijtge met beesten daerin
0009[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens, sijnde stille waterkens
0009[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens, sijnde stille waterkens
0010[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van naeckte kinderkens
0010[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van naeckte kinderkens
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een veemt [sic, crossed out: antic] gebouw
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een stilleven
0013[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van scheepgens
0013[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van scheepgens
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderytge] van een schoenlapper
0015[a] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[b] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[c] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[d] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[e] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[f] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0016 MIGNON, ABRAHAM een stuck schilderije, gedaen bij Mignon
0017 KALF, WILLEM een dito [stuck schilderij], gedaen bij Calf
0018 EVERDINGEN, ALLART VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Everdingen
0019 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Ruysdale
0020 ROMEYN, WILLEM een dito [stuck schilderij], gedaen bij Romeijn
0021 STEEN, JAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Steen
0022 WEENIX, JAN BAPTIST een dito [stuck schilderij], gedaen bij Wenincx
0023 HONDECOETER, MELCHIOR DE een dito [stuck schilderij], gedaen bij Hondekoeter
0024 VERTANGEN, DANIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij Vertange
0025 WOUWERMAN, PHILIPS een dito [stuck schilderij], gedaen bij Wouwerman
0026 WIJNANTS, JAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Wijnants
0027 HACKAERT, JAN een dito [stuck schilderij], bij Hackert
0028 VELDE, ADRIAEN VAN DE een dito [stuck schilderij], bij Adriaen [crossed out: Harzele] de Velde
0029 BEGA, CORNELIS PIETERSZ. een dito [stuck schilderij], bij Bega
0030 LUTTICHUYS, SIMON een dito [stuck schilderij], bij Luttichuysen
0031 WITTE, EMANUEL DE een dito [stuck schilderij], bij De Wit
0032 APPELMAN, BAREND een dito [stuck schilderij], bij Appelman
0033 WYCK, THOMAS een dito [stuck schilderij], bij Thomas Wijck
0034 WEENIX, JAN BAPTIST een dito [stuck schilderij], bij Wenincx
0035 STEEN, JAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Steen
0036 LINGELBACH, JOHANNES een dito [stuck schilderij], gedaen bij Lingelbach
0037 BOTH, JAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Bott
0038 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een dito [stuck schilderij], gedaen bij Bergum
0039 LINGELBACH, JOHANNES een dito [stuck schilderij], gedaen bij Lingelbach
0040 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE een dito [stuck schilderij], bij De Hooge
0041 METSU, GABRIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij Metsu
0042 METSU, GABRIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij de selve [Metsu]
0043 OSTADE, ADRIAEN VAN een dito [stuck schilderij], bij Ostade
0044 MOLENAER, JAN MIENSE een dito [stuck schilderij], gedaen bij Molenaer
0045 HONDECOETER, MELCHIOR DE een dito [stuck schilderij], bij Hondekoeter
0046 ROMEYN, WILLEM een dito [stuck schilderij], gedaen bij Romeijn
0047 EVERDINGEN, ALLART VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Everdingen
0048 APPELMAN, BAREND een dito [stuck schilderij], gedaen bij Appelman
0049 BOONE, DANIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij Boontge
0050 BOONE, DANIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij deselve [Boontge]
0051 HONDECOETER, MELCHIOR DE een dito [stuck schilderij], gedaen bij Hondekoeter
0052 VERTANGEN, DANIEL een dito [stuck schilderij], bij Vertange
0053 MOUCHERON, FREDERICK DE een dito [stuck schilderij], bij Moucheron
0054 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een dito [stuck schilderij], bij Willem van den Velde
0055 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE een dito [stuck schilderij], gdaebn bij De Hoge
0056 METSU, GABRIEL een dito [stuck schilderij], bij Metsu
0057 BEGA, CORNELIS PIETERSZ. een dito [stuck schilderij], gedaen bij Bega
0058 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een dito [stuck schilderij], gedaen bij Berchem [crossed out: Bega]
0059 DOES, JACOB VAN DER (I) een dito [stuck schilderij], bij Verdoes
0060 CABEL, ADRIAN VAN DER een dito [stuck schilderij], gedaen bij Van de Cabel
0061 BOONE, DANIEL een dito [stuck schilderij], gedaen bij Boontge
0062 WOUWERMAN, PHILIPS een dito [stuck schilderij], gedaen bij Wouweman
0063 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een dito [stuck schilderij], bij Berchem
0064 MIGNON, ABRAHAM een dito [stuck schilderij], bij Mignon
0065 MARSEUS VAN SCHRIECK, OTTO een dito [stuck schilderij], gedaen bij Marcellis
0066 WEENIX, JAN BAPTIST een dito [stuck schilderij], bij Wennicx, den Oude
0067 WYCK, THOMAS een dito [stuck schilderij], gedaen bij Wijck
0068 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij Hensbergen
0069 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij deselve [Hensbergen]
0070 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij als boven [Hensbergen]
0071 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij] gedaen bij deselve [Hensbergen]
0072 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij de idem [Hensbergen]
0073 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij deselve [Hensbergen]
0074 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij], gedaen bij deselve [Hensbergen]
0075 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een dito [stuck schilderij] gedaen bij als boven [Hensbergen]
0076 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Joseph ende Maria
0077 [ANONYMOUS] een autaerstuckje van de geboorte Christi
0078 [ANONYMOUS] de princen te paert, borduerwerck ofte naeltwerck
0079 HAENSBERGEN, JOHAN VAN een stuck schildery, gedaen by Hensbergen
0080 DANCKERS, CORNELIS Beschrijvinge van Switserlant en afbeeldinge van de steden desselfs, bij C. Danckers t'Amstelredamme
0081 [ANONYMOUS] Beschrijvinge van alle de gebouwen en kercken van Romen met alle hare afbeeltsels