The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Delft, Dirck van, de jonge


printer-friendly view
Inventory #178
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1812, fol. 821-834, film 2079
Date1653/09/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDelft
Owner NameDelft, Dirck van, de jonge
Owner Notesand his widow Cornelia van der Beets
Life Dates? |d 1653
Marriage Date1650/08/27
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen actien en gerechticheden mitsgaders in ende uytschulden metter doot ontruijmt en achtergelaten by Dirck van Delft de jonge in sijn leven steencoper sulcx de selve by Cornelia van der Beets syne weduwe tegenwoordich ... beseten. Beschreven opt aengeven van de selve weduwe en te haeren overstaen by my Albert Eggericx notaris ... in Amsterdam residerende in presentie van de ..naergenoemde getuygen.
CommentaryOn 27 August 1650, Dirck Dircksz. van Delft, from Amsterdam, stone dealer, living on the Lylysgracht, assisted by his father Dirck van Delft, was betrothed to Cornelia Dirks van der Beets, living on the Princengracht, 22, assisted by her father Dirck Wynantsz. van der Beets (DTB 468/60). Dirck Dircksz. van Delft was the son of Dirck Arentsz. van Delft (de oude) of INVNO 509 and the nephew of Pieter Adriaensz. van Delft, stone sculptor, cited in R 21468, and of Jan Adriaensz. van Delft, cited in R 30032 of Montias2. Both Dirck van Delft father and son lived on the Lelysgracht. It was probably Dirck van Delft III, married to Elisabeth Savery, who had his son Mathijs baptized in the O.K. on 5 June 1675 (Oud Holland 4(1886), p.78). It is interesting to note that Mathijs Savery, who was probably the boy's grandfather, stood surety for Pieter van Delft on 11 July 1653, as he did for the stone dealer Pieter de Keyser on 19 December 1657 (ibid. p.77). The attributions in this inventory were made by a more literate hand than the subject entries. Note that, with the possible exception of a painting by Van Goyen, there seems to be no overlap with the art works in the collection of Dirck van Delft (de oude) in INVNO 509, who was alive four years after the death of Dirck van Delft de jonge in this inventory.
NotaryAlbert Eggericx
# of Items33
Montias1 #98
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie bortjens, sijnde teckeningen
0001[b] [ANONYMOUS] drie bortjens, sijnde teckeningen
0001[c] [ANONYMOUS] drie bortjens, sijnde teckeningen
0002 [ANONYMOUS] een stuckje schilderije van een haes
0003 [ANONYMOUS] een steene bortje in een lijst
0004 VROOM, HENDRICK een scheepje, van Vroom gedaen
0005 [ANONYMOUS] een ruytertje te paert
0007[a] [ANONYMOUS] twee wytte mormer hoofde
0007[b] [ANONYMOUS] twee wytte mormer hoofde
0008 [ANONYMOUS] een mormerde Eerasmushoofyee
0009 [ANONYMOUS] een schilderije van een roemer
0010 [ANONYMOUS] een stuckje van Ouwenkerck
0011 [ANONYMOUS] een stuckje van een Cupido
0012 COLYN, DAVID een stuckje, van Colijn
0013 [ANONYMOUS] een stuckje van een boertje met een koe
0014 [ANONYMOUS] een Cupidootje
0015[a] [ANONYMOUS] 2 stuckjens, me de pen gedaen
0015[b] [ANONYMOUS] 2 stuckjens, me de pen gedaen
0016 [ANONYMOUS] een lantschapje
0017 [ANONYMOUS] een teeckening van Joseph
0018 BRUEGEL, JAN (I) een lantschapje, van Breugel
0019 [ANONYMOUS] een boeregeselschapje
0020[a] COLYN, DAVID 2 cleijne stuckjens, van Colijn
0020[a] COLYN, DAVID 2 cleijne stuckjens, van Colijn
0021 [ANONYMOUS] een toebacxmannetje
0022[a] [ANONYMOUS] 2 cleijne stuckjens
0022[b] [ANONYMOUS] 2 cleijne stuckjens
0023 [ANONYMOUS] een zeestuckje
0024 [ANONYMOUS] een geselschapje van een juffrouw met de roemer in de hant
0025 [ANONYMOUS] noch een diergelijcke stuckje [geselschapje]
0026 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een stilwatertje, van Gooyen