The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Jansdr., Dierkje


printer-friendly view
Inventory #181
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1267
Date1644/11/28
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameJansdr.
Owner NameJansdr., Dierkje
Owner Noteswidow of Andries Jacobsz. Nitter
Life Dates? |d 1644 |n Dierkie Jansdr.
Marriage Date1603/03/18
Type of CeremonyPui
ResidenceOp de Oudezijds Achterburgwal, op de zuidhoek van de Oudemanhuispoort
ReligionRoman Catholic
IntroductionStaet ende inventaris van de naergelaten boedel van wijlen Dierkje Jansdr. weduwe van de eerb. Andries Jacobsz. Nitter gemaeckt ten versoecke van Teunis Cornelisz. Waelcridder ende Jan Willemsz. Plantijn als geinstitueerde erffgenamen van de voors. Dierkje Jansdr. ende Maritge Nitter jonge dochter als ... in den selven boedel ten overstaen van Srs. Cornelis Dircksz. Boot ende Hendrick Ruttan als executeurs van 't testament van de voors. Dierkje Jans sijnde de goederen van de voors. Dierkje Jans breder bevonden ten respectijve plaetsen hier nae genomineert.
CommentaryAndries Jacobsz. de Nitter was living on the O.Z Voorburchwasl in het Goude Laken, next to the Vrouwengasthuys, when he bought lots in the Haarlem lottery (GAA, 22/10 F 163). Andries Jacobsz. Nitter was the son of Jacob Nittert, knecht of the Binnengasthuijs in 1617 when its six Regenten and de bediende (i.e. the knecht) were portrayed by Cornelis van der Voort (See Blankert with contributions by Rob Ruurs, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam, 1975/1979, p.351). On 18 March 1603, Andries Jacobsz. Nitter, widower of Diewertje Martens, was betrothed to Dierkje Jans (DTB 665/262). On 29 July 1603, Jan Dirxsz., spoonmaker, and Andries Jacobsz. Nittert, the child's cousin (neve) were named as guardians over the son left by Gillis Jansz., spoonmaker (WK 5073/513, fol. 115vo).
NotaryP. Barcman
# of Items56
Montias1 #101
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije, sijnde een affneminge Christi van 't cruys, nae Lange Pier
0002 [ANONYMOUS] een groot banquetschilderije
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtge, sijnde een schotel met frutage
0004 [ANONYMOUS] een schelderij, sijnde een kindeken leggende op een dootshooft
0005[a] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0005[b] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0005[c] [ANONYMOUS] drie clene lantschapjes
0006[a] [ANONYMOUS] twee grote contrefeijtsel van de voorszegde Dirckje Jans ende hare man
0006[b] [ANONYMOUS] twee grote contrefeijtsel van de voorszegde Dirckje Jans ende haer man
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een Pauli-tronie, van Lange Pier
0008 [ANONYMOUS] een bordeken sijnde 't blaisoen van de oud-camer
0009 [ANONYMOUS] een bordeken van twe papegayen op een stock
0010[a] [ANONYMOUS] noch twe clene bordekens , 't ene op papier
0010[b] [ANONYMOUS] noch twe clene bordekens , 't ene op papier
0011 [ANONYMOUS] een printbort van Pater Jan Neij [corrected from: Nay]
0012[a] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[b] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[c] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[d] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0012[e] [ANONYMOUS] vijff seer clene ovael tronytgens
0013 [ANONYMOUS] een lange caert van de stat Amsterdam
0014 [ANONYMOUS] een hardersbeeldeken, spelende op de sackepijp
0015 [ANONYMOUS] een tafreel met deuren van de Drie Coningen
0016 PYNAS, JAN SYMONSZ. een schelderije, sijnde d'Egipsche vlucht, van Pynas
0017 [ANONYMOUS] een tafreel sonder deuren, sijnde een crucifix
0018 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van de voors. Andries Jacobsz. Nitter
0019 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een groot lantschap, van Govert Jansz.
0020 [ANONYMOUS] een Pauli-tronie in een ronde lijst
0021 [ANONYMOUS] een groot schelderije van de drie Maryen
0022 [ANONYMOUS] een playstre kindshooffd
0023 [ANONYMOUS] een playstre splintertrecker
0024 [ANONYMOUS] een crucifix in de bedstede
0025[a] [ANONYMOUS] drie ronde tronybordekens
0025[b] [ANONYMOUS] drie ronde tronybordekens
0025[c] [ANONYMOUS] drie ronde tronybordekens
0026 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een lantschap, van Govert Jansz.
0027 MOMPER, JOOS DE een lantschap, van Mompert
0028 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria noli me tangere
0029 [ANONYMOUS] een schilderijtge, sijnde een fruytschoteltge
0030 [ANONYMOUS] een albastre tafreeltge
0031 [ANONYMOUS] een schilderitge, sijnde een watertge met schepen
0032[a] [ANONYMOUS] twe oude lantschappen
0032[b] [ANONYMOUS] twe oude lantschappen
0033 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van de voors. Andries Jacobsz. Nitter in sijn joncheijt
0034 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel, van Gillis Janss.
0035 [ANONYMOUS] een lantschap met de tooren van Babel
0036 PYNAS, JAN SYMONSZ. een schilderijtge, sijnde Sinte Franciscus van Pynas
0037 [ANONYMOUS] een tafreeltge, sijnde d'engelsche groet, met deuren
0038 [ANONYMOUS] een rond Mariabordeken
0039[a] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens
0039[b] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens
0039[c] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens
0039[d] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens
0039[e] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens
0039[f] [ANONYMOUS] ses oude printbordekens