The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Meldert, Pieter van


printer-friendly view
Inventory #184
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1202, film 1325, fol.270 - 286
Date1653/10/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up after Maria Le Febure's death on behalf of the children
Family NameMeldert
Owner NameMeldert, Pieter van
Owner Notesand his late wife Maria Le Febure (whose first husband was Isaac de Jouderville)
Life Dates1619 |d aft. 1653 |n Melder
Marriage Date1648/06/25
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRetail merchant |a Art dealer
ResidenceOp de zyde van de Prince Gracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen van Pieter van Meldert ende Maria Le Febure sijne overleden huijsvrouw ..., beschreven ende geynventariseert ... ten versoecke van den voornoemde Pieter van Meldert ten behoeve van zijne twee kinderen by de voorn. sijne huysvrouwe geprocreert mitsgaders Maria Hobell ende Jacob Jouderville voorkinderen van de voorn. Maria Le Febure ten bywesen van Hans van Soest als aengehoude neef ende Abraham Wys goede bekende van de overleden. Postscriptum: Aldus gedaen ende beschreven binnen Amsterdam ten huyse van den voorn. Pieter van Meldert ... in presentie van Jan de Vos de Jonge ende Johannes Dorstman den eersten tweeden ende derden Octobris 1653. Van Meldert promised to keep nothing hidden and to amplify the inventory if anything of profit to the estate came to light.
CommentaryOn 25 July 1648, Pieter de Melder, from Amsterdam, glassmaker, 29 years old, living on the Oostermarckt, no living parents, assisted by his guardian Dirck Grijp, was betrothed to Maria le Febre, from Amsterdam, 29, widow of IJsaack Jouderville, living as above (DTB 466/42). Dirck Grijp, the presumed son of the notary of the same name, was a buyer at Orphan Chamber auction (R 25116 of Montias2). Isaack Jouderville (1612-bet.1645 and 1648) was a Rembrandt pupil. Pieter de Melder was first a glassmaker and later an art dealer. Dirck Grijp was probably the engraver of that name (of R 25116). Among the debts owed to the estate: Bartholomeus van de Helst 31 f. 11 st., Simon de Vlieger 15 f. 6 st. , Claes Outhuysen 3 f. 4 st., Steven van Goor 6 f. 2 st., Hendrick Mombers tot Haarlem 138 f. 5 st., de Jonge Beecker 26 f., Hermanus Nauwingh tot Hamburgh 5 f. 14 st. , Johannes Lingelbach 19 st., Marten Switzer (Kretser ?) 7 f., Jan Looten 20 f. 3 st., Hendrik Ulenburgh 105 f. 10 st., Johannes de Renialme 4 f. 12 st., the son of the heer schepen Dr. Tulp 14 f. 15 st., Johannes Victor 9 f. 19 st., Paulus Henneken 3 f. 19 st., Willem van de Velde 2 f. 16 st., Simon Luttichuysen 5 f. 12 st., Ferdinandus de Bos (Bol ?) 1 f. 2 st., Sr. Stockade 1 f.. In addition, schulden die voor quaet gehouden werden: Jacob Coningh 14 f. 15 st., Kamphuijsen schilder 14 f. 5 st., de knecht van Camphuijsen 11 f. 8 st., Mr. Schendel 5 f. 11 st.. Uijtschulden : Jannetje wonende tot Dordrecht moet hebben van speldewerck van haer gekocht 270 f. 19 st., Agnietje van Dalm ibid 159 f. 11 st., Johannes Boot ter saecke als vooren 269 f., Teunis Teunisz. van Bronckhorst moet hebben van geleverde lysten 28 f. 1 st., Philips Wouwerman schilder moet hebben 64 f., Job Bercheyden schilder moet hebben [left blank]. After the death of Maria le Febre, Pieter Meldert explained, in a declaration of 3 December 1653, that, after the liquidation of his goods, he was not able to support the three children of Maria le Febre, procreated by Isaac de Sjouderville, nor his own two children. He was only left with assets that amounted to his contribution to the marriage. Nevertheless, he was ready, out of his good heart, to support Jacob Siouderville, to have him live in his home and to feed and clothe him until he became 18 years old (Bredius, op.cit. p. 1965).
NotaryJan de Vos
# of Items86
Montias1 #104
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.1 een schildery van een lantschap gedaen bij de jonge Ruysdael, met een stam opde voorgront
0002 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN 2 een cleyne lantschapie met een ebben lijst, van dito [jonge] Ruysdael
0003[a] DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 3 en 4 twee schilderijen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen van Hendrick Dubbelt
0003[b] DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 3 en 4 twee schilderyen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen, van Hendrick Dubbelt
0004 GRAAT, BARENT 5 een lantschap in een ebben lijst van Barent Graet
0005 GRAAT, BARENT 6 een dito [lantschap] van een nacht sonder lyst van dito [Barent] Graet
0006 MOLENAER, JAN MIENSE No.7 een schilderij van een strant sonder lyst, gedaen bij Jan Miensz. Molenaer tot Haerlem
0007[a] MOMMERS, HENDRICK 8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten, van Hendrick Momber
0007[b] MOMMERS, HENDRICK 8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten van Hendrick Momber
0008 WOUWERMAN, PHILIPS 10 een lantschapien van Philips Wouwerman
0009 HACKAERT, JAN 11 een bosch in een ebben lijst, van Jan Hacker
0010[a] WOUWERMAN, PIETER 12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
0010[b] WOUWERMAN, PIETER 12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
0011[a] VERHOEVEN, ABRAHAM 14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
0011[b] VERHOEVEN, ABRAHAM 14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
0012[a] MOMMERS, HENDRICK 16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
0012[b] MOMMERS, HENDRICK 16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
0013[a] ROMBOUTS, JOHANNES 18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
0013[b] ROMBOUTS, JOHANNES 18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
0014 VRIES, ROELOF DE 20 lantschapien ofte nachtie van De Vries
0015 WOUWERMAN, JAN 21 een groot lantscap in een lijst, van Jan Wouwerman
0016 LINGELBACH, JOHANNES 22 een schilderij van boertiens in een lijst, van Jan Lingelbagh
0017 NEER, AERT VAN DER 23 een lantschap off morgenstont in een ebben lijst, van Van der Neer
0018 WET, JACOB WILLEMSZ. DE 24 een lantschap in een ebben lijst, van Jacob de Wet
0019 LOOTEN, JAN 25 een groot lantschap, van Jan Looten
0020 BOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ. 26 1 schilderij van soldaten, van Hendrick Bogaert, in een ebben lijst
0021 LINGELBACH, JOHANNES 27 een schilderij van een boerekermis, synde een copye van Lingelbagh
0022 ZEEMAN, REINIER 28 een schildery van een water met enige schepen in een ebben lijst van Zeeman
0023 ESSELENS, JACOB 29 een lantschapie van Jacob Esselen
0024 NEER, AERT VAN DER 30 een schilderij van een nacht, van Van der Neer, in een ebben lijst
0025 LUYCKS, CHRISTIAEN 31 een schilderij van blommen, in een ebben lijst, van Cristiaen Lucs
0026 BREENBERGH, BARTHOLOMEUS 32 een St. Jan in een dito [ebben] lijst, van Breenbergh
0027[a] MOMMERS, HENDRICK 33 en 34 Twee france lantschappen in Noortse ebben platte lijsten, van Hendrick Momber
0027[b] MOMMERS, HENDRICK 33 en 34 Twee france lantschappen in Noortse ebben platte lijsten, van Hendrick Momber
0028[a] WOLFAERTS, JAN BAPTIST 35 en 36 twee schilderijen van lantschappen met beestiens in lijsten van Jan Wolffertsz.
0028[b] WOLFAERTS, JAN BAPTIST 35 en 36 twee schilderijen van lantschappen met beestiens in lijsten, van Jan Wolffertsz.
0029[a] [ANONYMOUS] 37 en 38 twee dito [lantschappen met beestiens, possibly by Jan Wolffertsz.] sonder lijsten
0029[b] [ANONYMOUS] 37 en 38 twee dito [lantschappen met beestiens, possibly by Jan Wolffertsz.] sonder lijsten
0030 HALS, HARMEN 39 een schilderij van een boerkermis in een binnelijst, van de jonge Hals
0031 [PIETER VERNANT, UNIDENTIFIED] 40 een lantschap in een ebben lijst, van Pieter Vernant
0032 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 41 een onweer in een ebben lijst, van Hendrick Dubbelt
0033 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 42 een stil weer in een ebben lijst, van dito Dubbelt
0034 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 43 een regenachtich weertgen, in ebben lijst, van dito Dubbelt
0035 DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 44 een dito van een stil weer, daer een jacht in comt, in een ebben list , van dito Dubbelt
0036 BOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ. 45 een schilderij van varckenslagers in een ebben lijst, van Hendrick Bogaert
0037 BOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ. 46 een dito [schilderij] van een schuertgen in een platte list, van dito [Hendrick] Bogaert
0038 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. 47 een lantschapien in een ovale lijst, van Mojart
0039 WET, JACOB WILLEMSZ. DE 48 een ovael in een lijst, gecopieert na de Weth
0040 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. 49 een tronie in een slechte lijst, gecopieert na Backer
0041 WOUWERMAN, JAN 50 een cleijn lantschapien in een ebben lijst, van Jan Wouwerman
0042 NEER, AERT VAN DER 51 een groote naght, van Aert vander Neer, in een ebben lijst
0043 WYCK, THOMAS 52 een schilderijtgen van een watermolen met beeltgens in een ebben lijst, van Thomas Wijck
0044 WET, GERRIT DE 53 een schilderij van een karsnaght in een ebben lijst, van Gerrit de Wet
0045 MOMMERS, HENDRICK 54 een schilderij van een lantschap in een lijst van Hendrick Momber
0046 WOUWERMAN, JAN 55 een duyngront in een ebben lijst, van Jan Wouwerman
0047 BERCKHEYDE, JOB ADRIAENSZ. 56 een historie van de rentmeester in een ebben lijst, van Jop Bercheijer
0048 ZEEMAN, REINIER 57 een groote seeslagh in een platte lijst, geschildert van Zeeman
0049 [ANONYMOUS] 58 een Frans lantschapie met een spinnit vroutie in een lijst
0050[a] ISAACKSZ., ISAACK 59 60 twee stucken van boerties, van Isaack Isacksz.
0050[b] ISAACKSZ., ISAACK 59 60 twee stucken van boertiens van Isaack Isacksz.
0051 LUDICK, LODEWIJK VAN 61 een bosschasie, van Loodewijck van Ludick, in een lijs ebben
0052 MOMMERS, HENDRICK 62 een groot stuck van Hendrick Mommers met drie pilaren en beesten
0053 LOO, JACOB VAN 63 een schilderij van naecte beeltgens, van Jacob van Loo, in een ebben lijst
0054 VERSCHUIR, LIEVE 64 een stil watertie, van Vershuren, in een ebben lijst
0055 HOOCH, HORATIUS DE 65 een manescheijntie van Oratius de Hoogh met een ebben lijst
0056 GAEL, ADRIAEN (II) 66 een histori, van Gaal, sonder lijst
0057 LUTTICHUYS, SIMON 67 een stuckie van een glas wijn en een silvere beker, van Simon Luttickhuysen
0058 HOLSTEIJN, CORNELIS 68 een stucke, van Cornelis Holstijn, sonder lijst
0059 [PIETER TIMONSZ., UNIDENTIFIED] 69 een stuckie van paerden aen 't geberghte, van Pieter Timonsz., met een lijst
0060 MOMMERS, HENDRICK 70 een stuck met schapies, van Hendrick Mommers, sonder lijst
0061 JOUDERVILLE, ISAAC DE 71 een stuck van Souderville [crossed out: Souderbevie], van een groote kan en een romer, in een ebben lijst
0062 FLINCK, GOVAERT 72 een Cupido met pijlen, na een copie van Gover Flinck geschildert, met een sleghte lyst
0063 WOLFAERTS, JAN BAPTIST 73 een groot [crossed out: stuck van een ] lansschap met beesten, van Jan Wolvertsz., met een ebben lijst
0064 [ANONYMOUS] 74 een appotekerskassie daer een glas voor comt, sonder lijst
0065 JOUDERVILLE, ISAAC DE 75 een tronitge, van Souderviele, met een lijst
0066 JOUDERVILLE, ISAAC DE 76 een lanschappie van dito Souderville met een lijst
0067 [ANONYMOUS] 77 een geschilderde haen in een sleghte lyst
0068 RUYSDAEL, SALOMON VAN 78 een lansschap van Ruysdael de oude met een sleghte lijst
0069 JOUDERVILLE, ISAAC DE 79 een paert van Souderviele in een sleghte lijst
0070 [P.F., UNIDENTIFIED MONOGRAM] 80 een water van P. F. in een sleghte lijst
0071[a] [ANONYMOUS] 81 en 82 twee conterfijsels: een van een vrou en d'ander van [crossed out: een] de broer, in vergulde lijsten
0071[b] [ANONYMOUS] 81 en 82 twee conterfijsels: een van een vrou en d'ander van [crossed out: een] de broer, in vergulde lijsten
0072 [ANONYMOUS] 83 een troonie van de patron, die gedootvert is, met een ebben lijst
0073 [ANONYMOUS] 84 een tronie in een ovael van dito [patron] in een lijst
0074 [ANONYMOUS] 85 een naeckt jongentie met een bos druyven in de hant in een lijst
0075 POTUYL, H. een clijen ovaeltge, van een tabacqdrincker van Potuyl, in een lijst
0076 [ANONYMOUS] 87 noch twee hondertsessendartich ellen ruw lijwaet ende doecken soo op ramen als anders
0077[a] [ANONYMOUS] twee heel cleijne conterfeijtsels,van de voorsszegde voorkinderen [crossed out : haer] vader ende moeder off de voorsszegde Maria le Febure
0077[b] [ANONYMOUS] twee heel cleijne conterfeijtsels,van de voorsszegde voorkinderen [crossed out : haer] vader ende moeder off de voorsszegde Maria le Febure