The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Venne, Lucas van de


printer-friendly view
Inventory #189
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1711 fol. 25-34, film 1943
Date1659/01/03
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVan de Venne
Owner NameVenne, Lucas van de
Marriage Date1609/10/24
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van het silverwerck ende meubile huijsraet ende imboel van wylen zal. Lucas van de Venne, gedaen by mij Pieter de Bary ...., ten versoecke van d' heeren Pieter de Carpentier bewinthebber der Ost Indischer Compagnie ende Pieter van de Venne drogist ende ten overstaen van de E. Pieter van de Venne des voors. Lucas eenige naegelaten soon ende syn de selve de volgende. Postscript: Aldus geinventariseert in den sterfhuyse voors. in Amsterdam den 3 January 1659.
CommentaryOn Lucas van de Venne and the droggist Pieter van de Venne, see the NOTES to R 27635 and R 40721 of Montias2.
NotaryP. de Bary
# of Items56
Montias1 #107
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HONDECOETER, GILLIS DE een groot schilderie, sijnde een lantschap, van Hondekoeter
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderije van de bruyloft van Canan [in] Galelea
0003 [ANONYMOUS] een schilderije daer Christus naer Emaus gaende
0004 [ANONYMOUS] noch een lantschapje met eenige clyne beeltjens
0005[a] [ANONYMOUS] twee dito lantschapjens met oude Italiaense lijsten
0005[b] [ANONYMOUS] twee dito lantschapjens met oude Italiaense lijsten
0006 [ANONYMOUS] een oude schilderie, met vergulde lijst, van eenige personagien
0007[a] [ANONYMOUS] vier geschilderde ouwerwetse tronyen
0007[b] [ANONYMOUS] vier geschilderde ouwerwetse tronyen
0007[c] [ANONYMOUS] vier geschilderde ouwerwetse tronyen
0007[d] [ANONYMOUS] vier geschilderde ouwerwetse tronyen
0008[a] [ANONYMOUS] twee brabanse conterfijtsels aen malcanderen, sijnde een man en vrouspersoon
0008[b] [ANONYMOUS] twee brabanse conterfijtsels aen malcanderen, sijnde een man en vrouspersoon
0009[a] [ANONYMOUS] twee achtcante conterfijtsels van den overleden ende sijn huysvrou
0009[b] [ANONYMOUS] twee achtcante conterfijtsels van den overleden ende sijn huysvrou
0010 [ANONYMOUS] een schilderie, sijnde een vrou met een kindt
0011[a] [ANONYMOUS] twee ronde schilden
0011[b] [ANONYMOUS] twee ronde schilden
0012 HONDECOETER, GILLIS DE een schilderije, sijnde lantschap, gedaen by GDH
0013 [ANONYMOUS] een kaert van Europaen
0014 [ANONYMOUS] een klijn zeetje
0015 [ANONYMOUS] een conterfijtsel van 2 naekte kinderen
0016 [ANONYMOUS] een oude schilderijtjen met vergulde lijst
0017 [ANONYMOUS] noch een Brabants stuckje met eenige personagien
0018 [ANONYMOUS] een oude schilderije van eenige vermomde personagies
0019 [ANONYMOUS] noch een schilderijtjen, synde een binnewatertjen
0020 [ANONYMOUS] een schilderije van 4 naekte kinderen
0021 [ANONYMOUS] een wintertjen A[nn]o 1602
0022 [ANONYMOUS] een schilderije van Susanna
0023 [ANONYMOUS] een kaert van Nederlant
0024 [ANONYMOUS] een schilderije van Prins Mauris te paert
0025 [ANONYMOUS] een groote schilderije, sijnde Brabants werck, met vergulde lijst
0026[a] [ANONYMOUS] twee vergulde schilden
0026[b] [ANONYMOUS] twee vergulde schilden
0027[a] [ANONYMOUS] twee prentbortjens: d'een van Prins Mauris ende d'ander van den Heer Tulp
0027[b] [ANONYMOUS] twee prentbortjens: d'een van Prins Mauris ende d'ander van den Heer Tulp
0028 [ANONYMOUS] een conterfijtsel van den overleden
0029[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtjens, sijnde zeetjens
0029[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtjens, sijnde zeetjens
0030 [ANONYMOUS] een klijn schilderijtjen met eken leijst
0031 [ANONYMOUS] een achtcant zeetje
0032[a] [ANONYMOUS] twee tronyen
0032[b] [ANONYMOUS] twee tronyen
0033 [ANONYMOUS] een schilderije van Juda
0034[a] STALPAERT, PIETER vier schilderijen, van den ouden Stalpart gedaen, sijn(d)e alle vier lantschappen
0034[b] STALPAERT, PIETER vier schilderijen, van den ouden Stalpart gedaen, sijn(d)e alle vier lantschappen
0034[c] STALPAERT, PIETER vier schilderijen, van den ouden Stalpart gedaen, sijn(d)e alle vier lantschappen
0034[d] STALPAERT, PIETER vier schilderijen, van den ouden Stalpart gedaen, sijn(d)e alle vier lantschappen
0035[a] [ANONYMOUS] twee tronyen: Mars en Venus
0035[b] [ANONYMOUS] twee tronyen: Mars en Venus
0036 [ANONYMOUS] een schilderije, sijnde een zeetjen
0037[a] [ANONYMOUS] noch twee slechte schilderijtjes
0037[b] [ANONYMOUS] noch twee slechte schilderijtjes
0038 [ANONYMOUS] een schilderijtjen, sijnde een zeetjen
0039[a] [ANONYMOUS] noch twee dito [schilderijtjes] out, sijnde lantschappen
0039[b] [ANONYMOUS] noch twee dito [schilderijtjes] out, sijnde lantschappen