The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Milde, Dirck de


printer-friendly view
Inventory #198
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1755 fol 620 and foll.
Date1654/09/29
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposesale to settle debt for 2000 gulden
Family NameMilde
Owner NameMilde, Dirck de
Owner NotesGoods sold to Reyer Molensteen to settle a debt.
OccupationMerchant (largescale) |a Wine
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde voor mij Jan Quirynsz. Spitzhoof notaris ... d'erb. Dirck de Milde wijncoper binnen deser stede de welcke verclarde also hy comparant aen Reyer Molensteen alhier ... deuchdelick schuldigh is de somme van twee duysent Car. guldens spruijtende van hem op verscheijde tyden ... heeft ontfangen welcke voors. somme van pen. hem comparant ongelegen comt omme de selve penn. op te brengen ofte te voldoen soo heeft hy comparant aen de voors. Molensteen in mindering van syn achterwesen vercoopt ende opgedragen gecedeert ende getransporteert als hy doet by desen alle de nedergespecificeert goederen. Postscript: Den 29 September 1654 in presentie van Sr. Jasper van Luijck ende Cornelis van Poelenburg ende Jacobus van Nieulandt ....
CommentaryDirck de Milde was a wine dealer. He was married to Maria Cornelis Kan, who was apparently the sister of Trijntje Cornelis Kan, the mother of Reyer Claesz. Molensteen. Thus Dirck de Milde was the uncle by marriage of Reyer Molensteen. Cornelis van Poelenburg, the witness to this transaction, may be the famous painter of that name. Dirck de Milde was betrothed to Maria Cornelis Kan, widow of Otto Phoormont (Schoormont ?), on 14 December 1644. He was said to be from The Hague, widower of Neltie Adriaens, and Warandemeester of His Highness the Prince of Orange, living in Honselreedijck. She was living in the Pylsteech and was assisted by her mother Cornelia Pieters Clapmus (DTB 678/22). On 8 May 1641, Reyer Claesz. Meulensteen, living on the Rockin, hoedecramer (retail hat merchant), from Amsterdam, assisted by Trijntje Cornelis Kan, his mother, was betrothed to Cornelia Pieters Clapmuts, from Amsterdam, living on the Groenmarckt, assisted by Rycklant Jacobs, her mother (DTB 676/51). The father of Reyer Claesz. was almost certainly Claes Reyersz. Molesteen I who, on 4 September 1631, acted as the guardian of his aunt the honorable Elbrich Jans, living in the Bagijnhof, when she declared having been repaid in full of a loan she had made to Jan Gerritsz, mason (NA 991, fol. 36, Not. Jan Bosch). His mother Trijntje Cornelis Kan was presumably the sister of Maria Cornelis Kan, the wife of Dirck de Milde. Cornelia Pieters Clapmuts was the sister of Catharina Pieters Clapmuts who was betrothed to Notary Cornelis Touw of INVNO 394 on 2 April 1642. On 27 December 1646, Reyer Molesteen and Cornelia Clapmuts had their son baptized in a R.C. church in the presence of Petrus Molesteen (DTB 316/33). Petrus Molesteen may have been a R.C. priest or a student in theology. On 10 July 1659, Reijer Molesteen and Cornelia Pieters Clapmuts had their daughter Petronile baptized in the Roman Catholic church Boom in the presence of Jan van der Mij (of R 32487 ?) and of Gertruij Molesteen (DTB 316/66). It is curious that the Molensteen family reverted to Roman Catholicism even though their ancestor Claes Reyersz. (living in the house in den Molensteen), was a prominent member of the Reformed community (Elias, Vroedschap, p. 47). The son of Reyer Claesz. Meulensteen, named Claes Reyersz. Molensteen (II), became city surgeon in 1683 (ibid.) On the Clapmuts family, see the TEXT of R 1050 and of R 23 of Montias1.
NotaryJ. Spitzhoff
Total Value1876 |d
Art Value360 |d 10 stuyvers
# of Items40
Montias1 #116
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee lantschappen met vergulde lysten
0001[b] [ANONYMOUS] twee lantschappen met vergulde lysten
0002[a] [ANONYMOUS] vier lantschappen met swarte lysten
0002[b] [ANONYMOUS] vier lantschappen met swarte lysten
0002[c] [ANONYMOUS] vier lantschappen met swarte lysten
0002[d] [ANONYMOUS] vier lantschappen met swarte lysten
0003[a] WILLEBOIRTS, THOMAS een principal met een copy van Wilborts 80 f.
0003[b] WILLEBOIRTS, THOMAS een principal met een copy van Wilborts 80 f.
0004 [ANONYMOUS] een hoff in perspectyff
0005 HOLSTEIJN, PIETER (I) een teyckening van Holsteijn
0005 HOLSTEIJN, PIETER (I) een teyckening van Holsteijn
0006 [ANONYMOUS] een ruijter met een meijsje
0007[a] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[b] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[c] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[d] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[e] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[f] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[g] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[h] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[i] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[j] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0007[k] [ANONYMOUS] elff contrafeijtsels samen
0008 [ANONYMOUS] een prins met de princes roiael
0009 [ANONYMOUS] een antycks juffr.
0010 [ANONYMOUS] een paert met een man daerop
0011[a] [ANONYMOUS] twee moderne met swart lysten
0011[b] [ANONYMOUS] twee moderne met swart lysten
0012 [ANONYMOUS] een oliphant
0013 [ANONYMOUS] een schildery synde een exe homo
0014 [ANONYMOUS] het huijs van Ryswijck
0015 RUBENS, PIETER PAUL een copy van Rubens met 10 a 12 beelde
0016 [ANONYMOUS] een kintsgecontrefeijt
0017 [ANONYMOUS] een roose krans
0018 [ANONYMOUS] een wijn romer
0019 [ANONYMOUS] een Prins Mauris
0020 [ANONYMOUS] een doot kint
0021 [ANONYMOUS] een hartog Philips ende Vranck van Borsele
0022 [ANONYMOUS] een stuckje met quepeeren
0023 PYNAS, JAN SYMONSZ. een slaepende Jacob van Pijnas