The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Lier, Margareta van


printer-friendly view
Inventory #217
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2725 fol. 783 and foll. 794 and foll.
Date1664/04/10
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameLier
Owner NameLier, Margareta van
Owner Noteswidow of Hendrico d'Willem and wife of Daniel van Delft
Marriage Date1659/11/18
OccupationMerchant (largescale) (D'Willem)
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaat ende inventaris der meubele goederen de welcke Juffr. Margareta van Lier eertyts weduwe van Hendrico d'Willem ende nu van Sr. Daniel van Delft heeft overlevert [sic] aende heer Jeronimo d' Willem als vooght van de kinderen van de gemelt Henrico d' Willem om ten behoeve van de selve kinderen publicq vercocht te werden, gemaeckt by my Vincent Swanenburch motaris .... ten overstan en door 't opgeven van de gemelte Juffr. Margareta van Lier der kinderen moeder, gedaen den 10 April a-o 1664 ter presentie van de naerbes. gutuijgen. The paintings in the estate are introduced by the following words (fol. 794): Memorie van de goederen de welcke door Sr. Sari van Lier als procuratie hebbende van Sr. Daniel van Delft ende Margareta van Lier op den 17 ende 26 April 1664 aenden heer Jeronimo d' Willem als vooght van de kinderen van Henrico de Willem op syn ordre overgelevert heeft ten huijse van Sr. David de Willem gebraght syn, wesende als volght Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door ende ten overstaen als int hooft van dese, ende verclaerde de voorn. Margareta van Lier in dese ter goede trouwe gehandelt te hebben, actum ut supra in presentie van Cornelis Ackerboom ende Herman van de Meulen
CommentaryHendrick (or Hendrico) de Willem (or Wilhem) was the brother of Paolo de Willem of INVNO 197 of 18 March 1654 and of Jeronimo, David, Sara, and Maria de Wilhem, all cited in the INTRO to that inventory (R 115 of Montias1). He married Margareta van Lier, daughter of Jan van Lier and Margareta Nicquet, on 18 November 1659 (see below). Hendrick de Willem was a merchant and freighter of ships, as was his father Paolo de Willem I (Jaarboek C.B.G. 25(1971), p. 149). Margaretha de Nicquet, born in 1599, was the daughter of Jan Nicquet II and the granddaughter of the famous collector Jan Nicquet I (1539-1608), married to Margaretha Bosman of INVNO 539. Jan van Lier was born in Dantzig in 1589 and was buried in Amsterdam on 7 September 1644. He was a merchant in Amsterdam on the Oostindische Kay near 't Ruslandt, in the Soutberch. He may have been the buyer of R 36731 of Montias2 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 307). Jeronimo de Willem, the guardian of the children of Margareta van Lier, was the brother of Paolo de Willem II of INVNO 197. He was baptized in Amsterdam on 15 January 1617. He was a merchant, at one time in Venice, but he was also kannunik van Oud Munster in Utrecht. On 3 May 1652, Jeronimo de Willem drew up specifications for raising his house on the Singel by means of screw machines and reconstructing the house. De Willem undertook to pay Frans Martens, who would carry out the extensive work, 5,600 f. (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 586). He died unmarried on 14 November 1678 (UJaarboek C.B.G. 25(1971), 149). The goods in this inventory, made at the request of Margaretha van Lier, widow of Hendrick de Willem, and present wife of Daniel van Delft, were supposed to be delivered to Jeronimo de Willem, the guardian of the children of Hendrick de Willem, to be sold on their behalf. Daniel van Delft was the youngest son of Dirck Ariaensz. van Delft of INVNO 509 (TEXT of R 410).
NotaryVincent Swanenburgh
# of Items37
Montias1 #134
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een stuck omtrent 12 voeten langh ende 8 voeten breet verthoonende de historie van Maria Magdalena met een vergulde lyst zynde Italianse kunst
0002 [ANONYMOUS] een caert van de noblesse du pays de Cambresis met een vergulde lyst
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen blompotten Italianse cunst
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen blompotten Italianse cunst
0004 [ANONYMOUS] een groot landtschap met een waterhuijs ende boomen, schuijt ende paerden ende eenige personagien met een lyst ten deele vergult, Italianse werck
0005 [ANONYMOUS] een seer schoon stuck van Maria met 't kintje Jesu in eenen bloemen crans met een schalpachtige lyst
0006[a] [ANONYMOUS] drie groote Italiaanse stucken met ecke lyste ten deele vergult doch de schilderye van cleyn valleur alsoo oock gaten in zijn
0006[b] [ANONYMOUS] drie groote Italiaanse stucken met ecke lyste ten deele vergult doch de schilderye van cleyn valleur alsoo oock gaten in zijn
0006[c] [ANONYMOUS] drie groote Italiaanse stucken met ecke lyste ten deele vergult doch de schilderye van cleyn valleur alsoo oock gaten in zijn
0007 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden ende syn broeder David de Wilhem met een vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een portredt van Paul de Wilhem der Oude ende Jeronimo de Wilhem met vergulde lyst ijder besonder
0009 [ANONYMOUS] noch een portredt van David de Wilhem noch heel jongh swarte lyst
0010 [ANONYMOUS] 't portredt van groot vader de Haes mede met vergulde lyst
0011 [ANONYMOUS] een groot conterfeijtsel van Oelefelt (?) met een vergulde lyst ende is in de schildery int cleet een groot gat in
0012[a] [ANONYMOUS] twee portretten een van den overleden ende een van seeckere Juff. met vergulde lysten int cleijn
0012[b] [ANONYMOUS] twee portretten een van den overleden ende een van seeckere Juff. met vergulde lysten int cleijn
0013 LIEVENS, JAN (I) een conterfeijtsel van een vrou met slangen gedaen by Jan Lievetsz. met een vergulde lijst
0014 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een stuckje van Heemskerck soo men meent zijnde een vrou int swart met een vergulde lyst ten deel vergult
0015 [ANONYMOUS] een dito vrou met een lyst daer op een vergulde fiston [festoon] ophanght
0016 KONINCK, PHILIPS DE een groot lantschap effen landt gedaen by Ph. Coninck met een smalle vergulde lyst
0017 [ANONYMOUS] een dito lantschap van struijck rovers met vergulde lyst achtergelapt
0018 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een verwoeste rots met een swarte lyst
0019 [ANONYMOUS] een vreuchde feest van Bachus met eenige engeltjens met een vergulde lyst
0020 KONINCK, PHILIPS DE een groot lantschap van Ph. Coninck vergulde lyst
0021 [ANONYMOUS] een St. Jans predicatie seer moij met een vergulde lyst
0022 [ANONYMOUS] een groote schildery van de Neu tot Utrecht met dubbelde vergulde lyst
0023 [ANONYMOUS] dito [groote schildery] verthonende een vrou man ende kindt met een vergulde lyst
0024 LIEVENS, JAN (I) dito [schildery] van een groote ende fatsoen (?) als vooren verthonende Cleopatra met den slangh onder d'arm gedaen by Jan Lievetsz. soo men meent
0025 [ANONYMOUS] een moij schildery vant ordeel van Paris met een vergulde lyst
0026 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck verthonende een man ende vrou met hoenderen ende fruijt met een vergulde gesaijde lyst van Lange Pier
0027 D√úRER, ALBRECHT item de besnijdenis Jesu Christi met een lyst ten deele vergult van Albert Duer
0028 [ANONYMOUS] item t banquett der goden seer wel gedaan met een vergulde lyst
0029 LEYDEN, LUCAS VAN item een taeffereel alwaer Christus de blinde siende maeckt gedaen so men meent by Lucas van Leijden
0030 SAVERY, ROELANDT item een schoon stuck van Saverye van veel ende verscheijde beesten met een swarte lyst
0031[a] SAVERY, ROELANDT item twee blompottien d'eene van Saverije ende een van Arras met swarte lyst
0031[b] [ARRAS, UNIDENTIFIED] item twee blompottien d'eene van Saverije ende een van Arras met swarte lyst
0032 SAVERY, ROELANDT item een stuck van Saverije seer slecht
0033 [ANONYMOUS] item een satyr met een fruijt mant