The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Gerrits, Reijncke


printer-friendly view
Inventory #234
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 fol. 247 and foll.
Date1647/06/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameGerrits
Owner NameGerrits, Reijncke
Owner Notesweduwe van ... [left blank]
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris en specificatie van allen den goederen nagelaten by zal. Reijncke Gerrits weduwe van [left blank] sulcx sij die metter doot deser werelt ontruijmt en nagelaten heeft...Die schilderyen [sijn] getaxeert by Hendrick Uylenburch...Marginal note on fol. 259: een van dese bedden, peuluw ende oorkussen is aen Altje volgens den testament van Reijncke Gerrits vooruijtgemackt.
CommentarySeveral women named Reijncke, Regina and Rensje Gerrits were married between 1585 and 1647, but no candidates from among them clearly emerges who could have owned such a fine collection of paintings (this note is based on the research of Jeroen van Meerwijk).
NotaryL. Lamberti
AppraiserHendrick Uylenburch
Art Value792 |d 17 stuivers
# of Items43
Montias1 #152
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VLIEGER, SIMON DE een storm van Hendrick de Vlieger f 90:--:--
0002 BOTH, JAN een landschap sijnde een ruijn van Jan Bott f 50:--:--
0003 BOTH, JAN een grot van de selve Jan Bott f 60:--:--
0004 RUYSDAEL, SALOMON VAN een landschap van Ruijsdael f 42:--:--
0005 [ANONYMOUS] een scheepvaert f 30:--:--
0006 SAFTLEVEN, CORNELIS een ovael schilderij zijnde haentjes ende hennetjes van Sachtleven f 42:--:--
0007 SANTVOORT, DIRCK DIRCKSZ. een jonge tronij van Dirck van Santvoort f 12:--:--
0008 NEYN, PIETER DE een ront schilderijtje met een vergulde lijst zijnde een batalie van Pieter de Nijn f 16:--:--
0009 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE een tronij [crossed out: met] van de Heem f 18:--:--
0010 REMBRANDT VAN RIJN een cleijn Tronij gedruckt van Rembrant met een ebben listge f -:16:--
0011[a] REMBRANDT VAN RIJN twee gedruckte bortjes van Rembrant zijnde een rottevanger ende besnydenisse Christi f -:16:--
0011[b] REMBRANDT VAN RIJN twee gedruckte bortjes van Rembrant zijnde een rottevanger ende besnydenisse Christi f -:16:--
0012 FLINCK, GOVAERT een conterfeijtsel in een ovael van Reyndert oom met een ebben lyst van Govert Flinck
0013 FLINCK, GOVAERT een contrefeijtsel van Altje Jaricx in een ovael met een ebben lijst van Govert Flinck f 30:--:--
0014 SANTVOORT, PIETER DIRCKSZ. een landschap met een vergulde lijst van Pieter van Santvoort f 42:--:--
0015 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtje met en ebben lijst zijnde een bootschap aan de herders f 8:--:--
0016 REMBRANDT VAN RIJN een tronij na [crossed out: van] Rembrant van Dirck van Santvoort f 10:--:--
0017 FLINCK, GOVAERT een jager met een valck van Govert Flinck f 40:--:--
0018 CLAESZ., PIETER een bancketje met een ebben lijst van Rhiejer Claesz. f 36:--:--
0019 OSTADE, ADRIAEN VAN een schuertje van Ariaen van Ostade f 24:--:--
0020[a] CODDE, PIETER JACOBS twee ovaeltjes van Pieter Codde zijnde beeldekens f 36:--:--
0020[b] CODDE, PIETER JACOBS twee ovaeltjes van Pieter Codde zijnde beeldekens f 36:--:--
0021 [ANONYMOUS] een landschapie met een ebben lijst daer de discipelen na Emaus gaen f 18:--:--
0022[a] [ANONYMOUS] drie printe bortjes met ebben lijstges f 1:10:--
0022[b] [ANONYMOUS] drie printe bortjes met ebben lijstges f 1:10:--
0022[c] [ANONYMOUS] drie printe bortjes met ebben lijstges f 1:10:--
0023 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Adam en Eva met een vergulde lijstge f 1:10:--
0024 [ANONYMOUS] een schilderijtje zijnde een boer met een boerin f 10:--:--
0025 [ANONYMOUS] een achtkant albastert bortje f -:15:--
0026[a] RUYSDAEL, SALOMON VAN twee ronde landschap schilderijtjes met ebben lijsten van Ruijsdael f 36:--:--
0026[b] RUYSDAEL, SALOMON VAN twee ronde landschap schilderijtjes met ebben lijsten van Ruijsdael
0027 REMBRANDT VAN RIJN een trony van Rembrant met een ebben lijst f 60:--:--
0028[a] [LAMBERTUS CROES, UNIDENTIFIED] twee ronde teijckeningen met d'pen gedaen van Lambert Kroes zijnde scheepjes met ebben lijsten f 6:--:--
0028[b] [LAMBERTUS CROES, UNIDENTIFIED] twee ronde teijckeningen met d'pen gedaen van Lambert Kroes zijnde scheepjes met ebben lijsten f 12:--:--
0029 REMBRANDT VAN RIJN een [crossed out: Zee] Ecce Homo gedruckt van Rembrant met een ebben lijst f 6:--:--
0030 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtje van Benjamin met een ebben lijst f 5:--:--
0031 JONGH, LUDOLF DE een landschapie van Rudolsch met een ebben lijstje f 9:--:--
0032 PEETERS, BONAVENTURA een schilderijtje zijnde van Ter Veer van Bon Pietersz. met een ebben lijstje f 6:--:--
0033 [ANONYMOUS] een bloempotje met een ebben lijst f 5:--:--
0034 PEETERS, BONAVENTURA een galjootje van Bon Pietersz. met een ebben lijstge f 6:--:--
0035 [ANONYMOUS] een schilderytje van seignoors ende juffrous met een tick tack bort met een ebben lijst f 12:--:--
0036 [ANONYMOUS] een schilderijtje zijnde scheepjes met een eken lijst f 7:--:--
0037 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een schilderijtje zijnde een lantschap van Mojaert f 6:--:--