The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Gracht, Pieter van der


printer-friendly view
Inventory #238
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1857 fol. 181 and foll., see also fol.248
Date1664/11/07
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameGracht
Owner NameGracht, Pieter van der
Life Dates1620 |d 1664
OccupationLiberal profession |a Lawyer; Services |a Notary; Poet
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen achtergelaten by wylen Mr. Pieter van der Gracht ad[vocae]t in voegen de selve by hem metter doot ontruimt ende nagelaten syn. Gemaeckt opt versoeck van Sr. Laurens Barles als getrout met Emmerentia van der Gracht mede erffgenamen van den voors. Pieter van der Gracht ten overstan van Nicolaes Kruys mede notaris als by den E. weesmeesteren dese stede gecomitteert 't recht van den kinderen naelaten by wylen Hendrick van der Gracht voor te nemen...[en sijn de goederen] int sterfhuyse bevonden. Post script: Aldus geinventariseert .... op den 7-en Novembris 1664 door Lysbeth Martens ende Weyntje Willems gesworen schatsers dese stede.
CommentaryPieter van der Gracht (1620-1664) was an advocate, notary, and poet. He may have been the son of Hendrick Pietersz. van der Gracht mentioned in the INTRO (see Elias, Vroedschap, pp. 381-2 and 448-9). He was married to Trijn Jans van Hoorn. He was a director of the Amsterdam Schouwburg from 1651 to 1655 (Jaarboek Amstelodamum 72(1981), p. 42). His brother-in-law Pieter van Hoorn (1599-1648) was married to Maria van Vlooswijck, the sister of Cornelis van Vlooswijk, a member of Vroedschap from 1653 to 1687 (Elias, op.cit. p.449). The heirs were Laurens Barles and Emmerentia van der Gracht, man and wife (Emmerentia was the daughter of Pieter van der Gracht). Note the following entry among the outstanding debts due by the estate: Aen Hendrick Geelhandt voor 2 schilderijen bij de overleden van hem gecocht. Van der Gracht also owed Geelhandt f 46:16:-- volgens 't salarisboekje. It is not clear whether he had painted the two paintings he had delivered to Van der Gracht. The inventory of the wife of Hendrick Gelehant of 29 November 1669 is cited by Bredius (Künstler-inventare, p. 1330).
NotaryN. Kruijs
AppraiserLysbeth Martens and Weyntje Willems
Art Value321 |d 10 stuivers
# of Items67
Montias1 #156
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een groot schildery met een vergulde lyst van Lange Pier
0002 [ANONYMOUS] een dito [schildery] met een swarte lyst daerin een weyman met eenige vogelen
0003 MOUCHERON, FREDERICK DE een lantschap schildery van Mouscheron met een swarte ebben lyst
0004 WYCK, THOMAS een schildery zynde een grotje van Thomas Wijck met een dito [swarte ebben] lyst
0005 MANDER, KAREL VAN (I) een karsnachje van Carel Verwande met een vergulde gesneen lyst
0006 HONDECOETER, GILLIS DE een schildery sijnde een lantschap met enige vee van Hondecoete f 10:--:--
0007 [ANONYMOUS] een lantschap schildery daerin eenige personagien ende eenige beesten met een swarte lyst
0008 [ANONYMOUS] een caert van Asia met een vergulde gesneden lyst
0009 TROYEN, ROMBOUT VAN een schildery van Rombout van Troyen met een swarte lyst
0010 [ANONYMOUS] 't wapen van de overleden met een swarte lyst
0011 BRIZÉ, CORNELIS een stuck van Brise daerin eenige brieven met segels sonder lyst
0012 [ANONYMOUS] een schildery daerin een grot
0013 [ANONYMOUS] een teckening sijnde een lantschap met een swaerte lyst
0014 [ANONYMOUS] een caert van Europa met een swarte lyst
0015 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerin eenige scheepjes met een swarte lijst
0016 VENNE, PIETER VAN DE een schildery zijnde een blompot van Pieter van de Ven met een swarte lijst
0017 [ANONYMOUS] een groot schildery daerin eenige naeckt beelden met een vergulde geschildert lijst
0018 MOLENAER, JAN MIENSE een schilderij van Molenaer daerin een boeregeselschap met een swart ebbenhoute lijst
0019 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een Evangelyst
0020 [ANONYMOUS] eeen landtschapschilderij daerin een soldat
0021 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerin een naecte vrouwenbeelt sonder lyst
0022 [ANONYMOUS] een cleen schilderytje zynde een boere tronij
0023 [ANONYMOUS] een schildery met een slechte vergulde lyst
0024 [ANONYMOUS] een groot conterfijtsel van de overleden met een swarte lyst f 20:--:--
0025 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel van de overleden] cleender f 10:--:--
0026 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van Emmerentia van der Gracht met een swarte ebbe houte lijst f 10:--:--
0027[a] [ANONYMOUS] twee oude grote conterfijtsels met slechte lijsten
0027[b] [ANONYMOUS] twee oude grote conterfijtsels met slechte lijsten
0028[a] [ANONYMOUS] twee dito [conterfeijstels] cleender
0028[b] [ANONYMOUS] twee dito [conterfeijstels] cleender
0029 [ANONYMOUS] noch een cleender dito [conterfeijtsel]
0030 [ANONYMOUS] een groot schilderij daerin eenige personagien met een slechte vergulde lijst
0031 [ANONYMOUS] een schilderij daerin een see ende eenige schepen met een swarte ebbenhoute lijst
0032 [ANONYMOUS] een landtschapschilderij met een swarte ebbenhoute lijst
0033 WOUWERMAN, PHILIPS een dito [landtschap schildery] daerin eenige paertjes van Philips Wouwerman
0034 [ANONYMOUS] een dito sijnde een seetje met een swarte ebbenhoute lijst
0035 [ANONYMOUS] een cleen maneschyntje
0036 [ANONYMOUS] noch een cleen seetje
0037 [ANONYMOUS] een cleen landtschapje
0038 [ANONYMOUS] een gesteecke blompot
0039 [ANONYMOUS] een fruijtagie met een vergulde lyst
0040 [ANONYMOUS] een teeckening
0041 SCHELLINKS, WILLEM een morgenstondtje van Schellings met eenigh vee
0042[a] [ANONYMOUS] drie lantschaps
0042[b] [ANONYMOUS] drie lantschaps
0042[c] [ANONYMOUS] drie lantschaps
0043 [ANONYMOUS] een boere geselschap
0044 [ANONYMOUS] een dito sijnde een strantje
0045 [ANONYMOUS] een dito sijnde een fruytage met vuren houten luyst
0046[a] [ANONYMOUS] 2 cleijn schilderytjes sijnde lantschappies
0046[b] [ANONYMOUS] 2 cleijn schilderytjes sijnde lantschappies
0047 [ANONYMOUS] een cleijn contrefeijtsel
0048 [ANONYMOUS] een cleen schilderytje van de jonge Tobias met een glas daervoor
0049[a] [ANONYMOUS] twe lantschaps
0049[b] [ANONYMOUS] twe lantschaps
0050 [ANONYMOUS] een boere geselschap met een swarte ebbenhoute lyst
0051 [ANONYMOUS] 1 groot lantschap schildery
0052[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen synde lantschappen daerin paerts
0052[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen synde lantschappen daerin paerts
0053 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Prins Maurits
0054 [ANONYMOUS] een lantschap met een vergulde lyst
0055 [ANONYMOUS] een schildery daerin een tronij van een naeckt mans persoon
0056[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden met glaasje daervoor
0056[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden met glaasje daervoor
0057[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen
0057[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen
0058 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een naeckte harderin