The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Elst, Jan van der


printer-friendly view
Inventory #245
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1004 film 1233
Date1641/09/?
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at request of custodians of his estate on behalf of creditors
Family NameElst
Owner NameElst, Jan van der
Owner Notesand his wife Lysbeth Jans
Life Dates1591 |d ? |n Elst; 1600 |d ? |n Lysbeth Jans
Marriage Date1621/05/21
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen bevonden ten huyse ... van Jan van der Elst gefailleerde, gemaeckt opt versoeck van Sr. Jan van der Berch, Cornelis van Put ende Gerrit van der Lynden als by de gerecht van dese stede gestelde curateurs van den boedel van de gemelte van der Elst. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Johan van den Berch den [...] septembris 1641. Second postscript: Compareerde voor ons notaris Lysbeth Jans huysvrouw van Jan van der Elst ende verclaerde dat zij int inventaris ... alles aengegeven heeft. A supplementary list of Van der Elst's debts was added on 20 February 1642.
CommentaryThe inventory was partially damaged by fire. Among the books: Cathechismus Ursini,psalm boeck, Historie Sleydani. On 21 May 1621, Hans van der Elst de jonge, from Rotterdam, 30, was betrothed to Lysbeth Jans, 21 (DTB 426/87). It is possible but by no means certain that Hans van der Elst is the same individual as the Jan van der Elst portrayed by Jacob Backer in 1642 in the Korporalschap van kapitein Cornelis de Graeff en luitenant Hendrick Lawrensz. in Amsterdam's Historisch Museum (See Blankert, Amsterdams Historisch Museum, Schilderijen daterend voor 1800, Amsterdam, 1975/1979, 18 g.) Cornelis van Put, one of the three court-appointed curators of the estate, may be identical with Cornelis van der Putte of R 26504 or with his son Cornelis Cornelisz. (cited in the NOTES to R 26504).
NotaryGerrit Coren
# of Items50
Montias1 #163
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een schildery sijnde een landschapgen met een ebben lyst gemaeckt door Arent Arentsz.
0002 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een winterken van den selven meester [Arent Arentsz.] mede met een swarte lijst
0003 [ANONYMOUS] een schildery van den voors. van der Elst met een swarte lyst
0004 [ANONYMOUS] een schildery van den hemelvaert Christi met een vergulde lyst
0005 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een groot lantschap daerin d' voors. Van der Elst en deselfs huysvrou
0006 [ANONYMOUS] een schildery van t vroutgen van Samaritaen met een ebbe lyst
0007 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een strantgen met een walvis met een vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Mars en eenige ander godinnen
0009 [ANONYMOUS] een schildery van t avontmael Christi
0010 [ANONYMOUS] een tapijt daerin een historie
0011 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij van de zeegoden met een vergulde lijst
0012 [ANONYMOUS] een cleijn langwerpigh stuxken sijnde de stadt Amsterdam met swarte lyst
0013 [ANONYMOUS] een stuxken schilderij sijnde een landtschap met eenige poeterij met een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een cleijn langwerpich stuxken met eenige scheepkens met een eken lijst
0015 [WILLEM VAN NOORT, UNIDENTIFIED] een schilderij van 't miracul Mosis daer 't water uyt de steenrots vliet gemaeckt door Willem van Noort
0016 [ANONYMOUS] een schildery met eenige scheepkens met een ebben lyst
0017 [ANONYMOUS] een schildery van de doping onses Heeren Jesu Christi door St. Jan
0018 [ANONYMOUS] een schildery daer eenige boeren tobacq drincken met een ebben lyst
0019 [ANONYMOUS] een schildery van Loth met een vergulde lyst
0020[a] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) 2 lantschapges met ebben houte lysten door Mr. Arent Arentsz.
0020[b] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) 2 lantschapges met ebben hout lysten door Mr. Arent Arentsz.
0021 [ANONYMOUS] een schildery daer de kinderen Israels door't Roode Meer gaen
0022 [ANONYMOUS] een kaertgen van de slagh van de Coninck van Sweden
0023 [ANONYMOUS] een oude vroustronie met een ekenhoute lijst
0024 [ANONYMOUS] twapen van de voors. Van der Elst met een ront lystge
0025[a] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtgens sijnde Jerusalemsvaeders ofte ander sancten met ebbenhoute lijstgens
0025[b] [ANONYMOUS] twee lanckwerpige schilderijtgens sijnde Jerusalemsvaeders ofte ander sancten met ebbenhoute lijstgens
0026 MARTSEN, JAN, DE JONGE een schildery van een gevecht tuschen ruyters ende voetknechten met een ebben lyst gedaen door M.D. de Jonge
0027[a] [ANONYMOUS] 2 printbortgens
0027[b] [ANONYMOUS] 2 printbortgens
0028[a] [ANONYMOUS] 2 schilderytges t'een met een vergulde t'ander met een eeken lyst
0028[b] [ANONYMOUS] 2 schilderytges t'een met een vergulde t'ander met een eeken lyst
0029 [ANONYMOUS] 1 schilderijtgen van capiteijn Kenau van Haerlem
0030[a] [ANONYMOUS] 2 oude schilderijtgens
0030[b] [ANONYMOUS] 2 oude schilderijtgens
0031 [ANONYMOUS] een schildery daerin een jongelingh sit en leest met een eken lijst
0032 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een zeetgen met een ebbe lyst
0033 [ANONYMOUS] een print van Duck d'Alba ende de Staten van de Provintien etcetera
0034[a] [ANONYMOUS] 2 ronde lantschapgens met vergulde lysten
0034[b] [ANONYMOUS] 2 ronde lantschapgens met vergulde lysten
0035 [ANONYMOUS] een schildery daer Christus de blinde siende maeckt met een eeken lyst
0036 [ANONYMOUS] een schildery daerin 2 boeren ende boerinnen met hoenderen ende landtvrughten met een vergulde lyst
0037 [ANONYMOUS] een schildery van Loth met een vergulde lyst
0038 [ANONYMOUS] een lanckwerpich landtschap met een vergulde lijst
0039 [ANONYMOUS] noch een zee met een ebbenhoute lyst
0040 [ANONYMOUS] een schildery van de slach van Pavyen
0041 [ANONYMOUS] een schildery van een zee met een platte ebben lyst
0042 [ANONYMOUS] een schildery van Potiphar ende Joseph met een vergulde lyst
0043 [ANONYMOUS] een print van Jan van Oldenbarnevelt met een ebben lyst
0044 [ANONYMOUS] een schildery van een zee met een swarte slechte lijst
0045 [ANONYMOUS] een schildery van Erasmus van Rotterdam
0046 [ANONYMOUS] noch een out schilderijtgen [crossed out: van de moeder Godts]
0047 [ANONYMOUS] een schildery van de engelse groet aen Maria met een vergulde lyst
0048[a] [ANONYMOUS] 2 albasterde bortgens
0048[a] [ANONYMOUS] 2 alabaster bortges
0048[b] [ANONYMOUS] 2 albasterde bortgens
0048[b] [ANONYMOUS] 2 alabaster bortges
0049 [ANONYMOUS] een schildery van een boerenkeucken met een vergulden lyst
0050 [ANONYMOUS] een caert van Antwerpen met een ebben lijst