The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hendrix, Jannetje


printer-friendly view
Inventory #251
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1004
Date1648/09/22
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameHendrix
Owner NameHendrix, Jannetje
Owner Noteswife of Hendrick Graes [or Grau]
Marriage Date1643/02/27
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOpt Burgwal bij de brouwery van den Hoyberg in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen [bevonden] ten sterfhuyse van wylen Jannetje Hendrix in haer leven huysvrouw van Hendrick Graes soo ende sulcx metter selve Hendrick Grau ...[in gemeen beseten] heeft, ende by haer metter doot ontruijmt heeft, gemaeckt opt versouck ende door aengeven van de gemelte Hendrick Grau.. Postscript: Aldus geinventariseert ...op den 22 Augusti 1648.
CommentaryOn 27 February 1643, Henrij Gras, 40 years old, lving on the N.Z. Achterburchwal, assisted by Niclaes Pelser, was betrothed to Jannetje Henrix Beukelaer, widow of Agge Brugman (DTB 459/69). Hendrick Gras was buried on 4 October 1652 (DTB 1055A/10). See INVNO 2510 for the inventory of Hendrick Gras (here called Graes or Grau), drawn up after his death, which in part duplicates the present inventory.
NotaryGerrit Coren
# of Items35
Montias1 #169
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van den inventarients vader ende moeder met vergulde lysten
0001[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van den inventarients vader ende moeder met vergulde lysten
0002 [ANONYMOUS] een groot schildery van Jacob ende Benjamin met een vergulde lyst
0003[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van des inventarients groot vader ende groot moeder met vergulde lysten
0003[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van des inventarients groot vader ende groot moeder met vergulde lysten
0004 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een lantschap met een ecken houten lyst
0005 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schildery sijnde een pannekoekerinkery door Lange Pier met een vergulde lyst
0006 [ANONYMOUS] een schildery daer Christus van Satan getenteert wert met een [....]
0007 [ANONYMOUS] een schildery van de tentatie van St. anthonis met een vergulde lyst
0008 POURBUS, PIETER JANSZ. een schildery van Orpheus gedaen door Porbius met een ebben houte lyst
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een boerinne trony met een vergulde lyst
0010[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Jerusalem vaerders synde geweest des inventarients overgrootvader ende overgrootmoeder
0010[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Jerusalem vaerders synde geweest des inventarients overgrootvader ende overgrootmoeder
0011 [ANONYMOUS] een brabants boeren kermis met een gesneden ebben houte lyst
0012 [ANONYMOUS] een schildery synde lantschap met een platte ebbenhout lyst
0013 RUBENS, PIETER PAUL een schildery zynde poetery gedaen door een discipul van Rubens met een vergulde lyst
0014 [ANONYMOUS] een ovael schilderytge van een boeren school meteen achtkant ebbenhoute lyst
0015 [ANONYMOUS] een schildery synde een lantschap daerin wandelen eenige capneyns (?) met een ebbenhoute lyst
0016 [ANONYMOUS] 1 schildery van 2 geken
0017 [ANONYMOUS] 1 schildery synde een lantschap met een vergulde lyst
0018 [ANONYMOUS] 1 schildery synde een zee met een ebbenhoute lyst
0019 [ANONYMOUS] 1 schildery synde een salvator met een vergulde lyst
0020 [ANONYMOUS] 1 schildery synde een gebercht met een ebbenhoute lyst
0021 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van des inventarients huysvrouw met een vergulde lyst
0022 [ANONYMOUS] een ecce homo met een ebbenhoute lyst
0023 [ANONYMOUS] een thien gebode met vergulde letters met een vergulde lyst
0024 [ANONYMOUS] een print van d Duc d'Alba met een eckenhoute lyst
0025 [ANONYMOUS] 1 ront conterfeijtsel van des inventarients moeije
0026 [ANONYMOUS] een caert van Bahia ... de los Santos
0027[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van des inventarients vader ende moeder in vergulde lysten
0027[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van des inventarients vader ende moeder in vergulde lysten
0028 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den inventarient daer hij een kint was met een vergulde lyst
0029 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den inventarients oude pete ... met een vergulde lyst
0030 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den inventarients petemoeij met een vergulde lyst
0031 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de silver vloot