The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Varlaer, Anna van


printer-friendly view
Inventory #265
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 fol. 959 and foll.
Date1644/04/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVarlaer
Owner NameVarlaer, Anna van
Owner Noteswidow of Thymon Jacobsz. Hinloopen (1572-1637)
Life Dates1592 |d 1644
Marriage Date1612/09/16
OccupationMerchant (largescale) |a Grain; Services |a Insurer
ResidenceBij de boshuyssluys in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van den huijsraet imboel schilderijen ende silverwerck clederen cleijnodien ende juwelen nagelaten by z. Anna van Varlaer weduwe ende boelhouster van wylen Thymon Jacobsz. Hinloopen sulcx zij die metter dood deser werelt ontruimt ende nagelaten heeft Postscript: Aldus opges. den negenden April ende volgende dagen 1644 in presentie van Ege[..] Doling en Jan de Bats de dochter ende jonge soone van der overledene als noch van Pieter Jacobs. ende Jurian Schrijver als getuyges.
CommentaryTijmon Jacobsz. Hinlopen (born in 1572 and buried on 10 August 1637) was a prominent dealer in imported grain and an insurer. He lived next to the Boshuysluys and owned the domain of Oud-Bussum. He was regent of the city orphanage in 1615, of the Oude Mannen en Vrouwenhuis in 1627. He paid a tax of 900 f. in 1631. He married Anna Michiels van Varlaer in the Town Hall on 16 September 1612 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 310). Anna Michiels van Varlaer was the daughter of Michiel Michielsz. van Valaer and of Cornelia Martens Pels. She was the sister of Elisabeth Michiels van Varlaer who married Jan van Valckenburg of R 31706 of Montias2 and of Sara Michiels van Varlaer who married Govert van Arckel of R 31898.
NotaryL. Lamberti
# of Items59
Montias1 #182
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schildery van gesegent manna
0002 [ANONYMOUS] een stuck schildery sijnde een boerekermis
0003 [ANONYMOUS] een bloempot
0004 [ANONYMOUS] een vrouw tronie zijnde Indiana
0005 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytje van de brant van Trojen
0006[a] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0006[b] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0006[c] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0007 [ANONYMOUS] een schildery van Caijen en Abel
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Adam ende Eva
0009 [ANONYMOUS] een groot schildery van de kinderen van viere
0010[a] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels van der overledene ende haer man
0010[b] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels van der overledene ende haer man
0011 [ANONYMOUS] een schildery van Deana
0012 [LEERENSE, UNIDENTIFIED] een schildery zijnde nae Leerense een maytijt [corrected from: een schildery sijnde een maytijt]
0013 [ANONYMOUS] een fruijt schilderytje
0014 [ANONYMOUS] een scheep schilderytje
0015 [ANONYMOUS] een groote schildery van de slangh in de woestijne
0016 [ANONYMOUS] een groote lantschap van de negen musen
0017 [ANONYMOUS] een schildery van Argus ende Markurius
0018[a] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels
0018[b] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels
0019 [ANONYMOUS] een groot stuck schildery van der ijdelheijt
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Mauritie
0021 [ANONYMOUS] een schildery sijnde de scheydingh van Lot ende Abraham
0022 [ANONYMOUS] een schildery van Johannes predicatie
0023 [ANONYMOUS] een groote schildery sijnde een lantschap berchachtich
0024[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen fruijtagie
0024[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen fruijtagie
0025[a] [ANONYMOUS] 2 houte blompotten ende 3 houte beeltgens vergult
0025[b] [ANONYMOUS] 2 houte blompotten ende 3 houte beeltgens vergult
0025[c] [ANONYMOUS] 2 houte blompotten ende 3 houte beeltgens vergult
0025[d] [ANONYMOUS] 2 houte blompotten ende 3 houte beeltgens vergult
0025[e] [ANONYMOUS] 2 houte blompotten ende 3 houte beeltgens vergult
0026[a] [ANONYMOUS] twee groote lantschap schilderyen
0026[b] [ANONYMOUS] twee groote lantschap schilderyen
0027 [ANONYMOUS] een schilderytje van den vrucht des oorlogs
0028 [ANONYMOUS] een langwerpient schildery van Vergilius
0029 [ANONYMOUS] een clein schilderytje van een scheepge
0030 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een lantschap
0031 [ANONYMOUS] een doot conterfeijtsel
0032 [ANONYMOUS] een schildery van Lot
0033 HONDECOETER, GILLIS DE een stuck schildery van Honde Coter
0034 [ANONYMOUS] een langwerpent scheep schilderytje
0035 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Grietje Gerrits Versaren (?)
0036 [ANONYMOUS] een schilderytje van een rommelpot
0037 [ANONYMOUS] een schilderytje sijnde een brant
0038 [ANONYMOUS] een groot stuck schildery sijnde een jacht
0039 [ANONYMOUS] een cruijstge fix schildery
0040 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een vastelavonts geck
0041[a] [ANONYMOUS] drie lantschap schilderyen
0041[b] [ANONYMOUS] drie lantschap schilderyen
0041[c] [ANONYMOUS] drie lantschap schilderyen
0042 [ANONYMOUS] een fruijtage voor den schoorsteen
0043 [ANONYMOUS] een groote koocken schildery
0044 [ANONYMOUS] noch een roosken (?) schildery
0045 [ANONYMOUS] een lantschap van een herderin
0046 [ANONYMOUS] een schildery van St. Pieters scheepge
0047 [ANONYMOUS] een groot schildery sijnde spelonck
0048 [ANONYMOUS] noch een lantschap schildery
0049 [ANONYMOUS] noch een lantschap schildery synde een herderin