The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Aertsz., Cornelis


printer-friendly view
Inventory #275
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 fol. 355 and 358-363
Date1638/05/07
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameAertsz.
Owner NameAertsz., Cornelis
Owner Notesfather of Leendert Cornelisz. van Beyeren
Life Dates? |d 1638
Marriage Date1635/12/29
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Lumber
ResidenceOpt nieuwe werck in de Nieuwe Lelystraet in Amsterdam
IntroductionSpecificatie van allen den goederen nagelaten by z. Cornelis Aertsz. in sijn leven houtkoper was binnen deser stede Amsterdam sulcx hy die metter doot deser werelt ontruijmt heeft. Postscriptum: Aldus geinventariseert in Amsterdam in den sterfhuijse van de voors. Cornelis Aertsz. opt nieuwe werck in de Nieuwe Lelystraet desen 7-en maij 1638 ter presentie van Claes van Zanten ende Jacob Michielsz. als getuijgen.
CommentaryCornelis Aertsz. was a successful lumber merchant. He was married first to Mayke Lenaerts Burchmans and second, on 29 December 1635, to Trijntje Artus, the widow of the painter Jan Pynas (DTB 444/69). He was the father of the Rembrant apprentice Leenaert Cornelisz. van Beyeren of R 34463. On 29 January 1636, he declared before the Orphan Chamber that his four children, Aert (see below), 19, Lenaert (the Rembrandt pupil), 16, Neeltgen, 11, and Bayken, 8, whose late mother was Bayken Lenaerts Burchmans, were entitled to 12,000 f. plus a piece of gold worth 200 f. for their mother's inheritance (WK 5073/789). He did not mention his son Balthasar, born about 1623, who appeared in subsequent documents (see the NOTES to R 34410). A painting of a Roman's tronie by Aert van Beyeren was recorded in the faillit inventory of Abraham Jacobsz. Greven (which included a number of works by the Rembrandt epigone Salomon Koninck) (DBK 5072/367, INVNO 884).
NotaryL. Lamberti
# of Items61
Montias1 #192
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een rolkaert van de gantsche werelt
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderij van Abrahams offerhande
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van Flora
0004 [ANONYMOUS] een kint op een paertje
0005 [ANONYMOUS] een vrouwe troni in een achtkante lijst
0006 [ANONYMOUS] een mans troni in een vierkante lyst
0007 [ANONYMOUS] een lantschapge sijnde een harte jacht
0008 [ANONYMOUS] noch een landtschapge van Elias
0009 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Lenert
0010 [ANONYMOUS] een schildery van Jeronumus
0011 [ANONYMOUS] een schilderytge van taback lamoen etc...
0012 [ANONYMOUS] een schilderitge van de dopingh
0013 [ANONYMOUS] een kaertge van Vranckrijck
0014[a] [ANONYMOUS] noch twee schilderytges tegen de trap aen de sijde 't eene een lantschapge ende 't ander een ruintge
0014[b] [ANONYMOUS] noch twee schilderytges tegen de trap aen de sijde 't eene een lantschapge ende 't ander een ruintge
0015[a] [ANONYMOUS] vier oude bortges soo papier als geschildert
0015[b] [ANONYMOUS] vier oude bortges soo papier als geschildert
0015[c] [ANONYMOUS] vier oude bortges soo papier als geschildert
0015[d] [ANONYMOUS] vier oude bortges soo papier als geschildert
0016 PYNAS, JAN SYMONSZ. een lantschap schilderijtge zijnde een copytge na Pinas
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van de priester Zacharia
0018 [ANONYMOUS] een schilderij van Susanna
0019 [ANONYMOUS] een ront schilderijtge van't gerechte Salomons
0020 DUYSTER, WILLEM CORNELISZ. een copytge na Duyster sijnde een nachtge
0021 [ANONYMOUS] een achtkant lantschapge
0022 [ANONYMOUS] een ront schilderytge van de drie jongelingen in de gloijende oven
0023[a] BEERS, JOHANNES 2 viercante schilderyen van Joannes Baers tot Utrecht sijnde t'eene een koocken t'ander een soldaet met een boer
0023[b] BEERS, JOHANNES 2 viercante schilderyen van Joannes Baers tot Utrecht sijnde t'eene een koocken t'ander een soldaet met een boer
0024 REMBRANDT VAN RIJN een tronij sijnde een copij naer Rembrant
0025 [ANONYMOUS] een schilderij van Tobias daer de engel opvliegend verscheijt sonder lijst
0026 [ANONYMOUS] een rondtge met een gebrocken lyst van Daniel in de kuijl der leeuwen
0027 [ANONYMOUS] een schilderij van Franciscus
0028 [ANONYMOUS] noch een lantschapge met een achtkante lijst
0029 [ANONYMOUS] noch een vierkant lantschapge met een swarte lyst
0030 [ANONYMOUS] een lachend kint
0031[a] [ANONYMOUS] twee vergulde bortgens van Titus Vespasius
0031[b] [ANONYMOUS] twee vergulde bortgens van Titus Vespasius
0032 DUYSTER, WILLEM CORNELISZ. een copy van een vrijer na Duyster gecopieert
0033 [ANONYMOUS] een schilderijtge sijnde een vryster van achteren
0034 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde d'afnemingh vant kruijs sonder lijst
0035 [ANONYMOUS] een schilderij daer de vyff vrouwen aent graf komen
0036 [ANONYMOUS] een Emaus van't breecken des broots sonder lijst
0037 [ANONYMOUS] een antyckse trony [crossed out: Poolse trony] met een pluijm
0038 [ANONYMOUS] een schildery van Jacob ende Rachel
0039 [ANONYMOUS] een schilderij van Davit ende Abigael
0040[a] [ANONYMOUS] 2 oude papiere bortges
0040[b] [ANONYMOUS] 2 oude papiere bortges
0041[a] [ANONYMOUS] 3 schilderijen van de priester Zacharia
0041[b] [ANONYMOUS] 3 schilderijen van de priester Zacharia
0041[c] [ANONYMOUS] 3 schilderijen van de priester Zacharia
0042 [ANONYMOUS] een lantschapschilderijtje van een herte jacht
0043[a] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[b] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[c] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[d] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[e] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[f] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[g] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[h] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[i] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[j] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[k] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0043[l] [ANONYMOUS] 12 schilderytjes soo juffrouwen als signeurs
0044 [ANONYMOUS] een schilderijtge van een kint op een kersmis paert
0045 REMBRANDT VAN RIJN een soldaet gecopieert naer Rembrant
0046 REMBRANDT VAN RIJN een vrouwe tronij naer Rembrant gecopieert
0047 REMBRANDT VAN RIJN noch een vrouwe tronij naer Rembrant gecopieert
0048 [ANONYMOUS] 107 schilderijtges so rondeltjes als vierkantse sonder lijsten kleijn ende groot
0049 [ANONYMOUS] `e kunst daer van in het testament mentie wert gemaeckt ende in desen niet gespecificeert, hier per memorie