The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Gerrits, Grietje


printer-friendly view
Inventory #279
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 568
Date1630/12/05
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameGerrits
Owner NameGerrits, Grietje
Owner Notesand Jan Jansz. Cranenburch
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceOp de Haarlemer dijck opt hoeck vant Gouwenaers steeghgen
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten bij z. Grietje Gerrits sulcx zij die selve metter dood dese werelt ontruijmt ende met Jan Jansz. Cranenburch coeckebacker binnen deser stede Amsterdam int gemeen beseten heeft. Postscriptum: Aldus geinventariseert in Amsterdam in den sterffhuijs van de voors. wylen Grietje Gerrits gestaen op de Haarlemer dijck opt hoeck vant gouwenaers steechgen op de 5-e 6-en ende 7-en december 1630 in presentie van Pr. Anthonisz. ende Jacob Jansz. Hollesloot als getuigen...
CommentaryGrietie Gerrits was apparently first married to Abram Maes (see the portraits of R 7172 and R 7173 of Montias2). Jan Maes Abrahamsz. and Annetge Maes Abrahams, married to Jan Verstegen, son of Gerard Verstegen (II?), were their children (see the act of 12 February 1636 of NA 597, Not. Lamberti). On 2 January 1636, Jan Verstege, merchant, 54, and Jannetje Verstege declared at the request of Laurentius van den Bogaert that they had been asked to go the house of Jan van Hensbergen (cited in the NOTES of R 37031 of Montias2) (NA 1353, Not. Barcman). On 3 November 1635, Jan Abrahamsz. Maes, from Amsterdam, apprentice cake baker, was betrothed to Annetje van der Meer, both living in Alkmaar. He was assisted by Jan Gerritsz., glass engraver, and by Adriaen Maes (DTB 765/75). Jan Jansz. Cranenburch was also a pastry baker.
NotaryL. Lamberti
# of Items38
Montias1 #196
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Abrams offerhande
0002 [ANONYMOUS] een lantschapgen van de verloren soon
0003 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Jeronimus
0004[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels synde vryster ende vryer gestorven
0004[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels synde vryster ende vryer gestorven
0005 [ANONYMOUS] een groot schildery van David en Goliat
0006 [ANONYMOUS] een schildery van Prins Mauritio
0007 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een roverij
0008[a] [ANONYMOUS] twee doot kinders contrefeijtsels
0008[b] [ANONYMOUS] twee doot kinders contrefeijtsels
0009 [ANONYMOUS] een ruiwintje met een swarte glimmende lijst
0010 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapgen met een ebben lysgen
0011[a] [ANONYMOUS] 2 papiere bortgens, een papierrolletgen
0011[b] [ANONYMOUS] 2 papiere bortgens, een papierrolletgen
0011[c] [ANONYMOUS] 2 papierebortgens, een papierrolletgen
0012 [ANONYMOUS] boeck met printen van de scheppingh
0013 [ANONYMOUS] Nieu Nederlants caertboeck
0014[a] [ANONYMOUS] twee rondgens van de winter mette somer
0014[b] [ANONYMOUS] oock eenige printen van princen ende van de Leidsche anathomye
0015 [ANONYMOUS] een rond schildery van Susanna
0016 [ANONYMOUS] een naeckt kintgen op een kussen geschildert
0017 [ANONYMOUS] een rond blaeu bortgen
0018 [ANONYMOUS] een schildery van't vroutgen aen de putt
0019 [ANONYMOUS] een taveern met ebbe lyst daerin 5 personagien
0020 [ANONYMOUS] een kindts contrefeijtsel
0021 [ANONYMOUS] een glase bortgen met een vrouwetronie
0022[a] [ANONYMOUS] twee groote contrefeijtsels van Abram Maes ende Grietjen Gerrits
0022[b] [ANONYMOUS] twee groote contrefeijtsels van Abram Maes ende Grietjen Gerrits
0023[a] [ANONYMOUS] twee cleijne contrefeijtsels van Jan Jansz. ende Grietgen Gerrits
0023[b] [ANONYMOUS] twee cleijne contrefeijtsels van Jan Jansz. ende Grietgen Gerrits
0024 [ANONYMOUS] Hallius in print ende walvischbene lijst
0025[a] [ANONYMOUS] twee albaste bortgens
0025[b] [ANONYMOUS] twe albaste bortgens
0026 VROOM, HENDRICK een schilderijtgen van drie scheepkens van Vroom
0027 [ANONYMOUS] een groot schildery sijnde een banckett
0028 [ANONYMOUS] een schildery van't vagevier
0029[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Henrick met sijn vrou
0029[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van Prins Henrick met sijn vrou
0030 [ANONYMOUS] een lantschap van de moorman
0031[a] [ANONYMOUS] oock eenige printen van princen ende van de Leidsche anathomye
0031[b] [ANONYMOUS] twee rondgens van de winter mettte somer
0032 [ANONYMOUS] een gebercht schildery
0033 [ANONYMOUS] een gebroocken schilderij van de bootschap Marie