The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Meppen, Dirck Claesz. van


printer-friendly view
Inventory #307
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 foll. 770 and foll.
Date1641/01/14
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory, division among the heirs
Family NameMeppen
Owner NameMeppen, Dirck Claesz. van
Residencein de Bantamstraet daer de drie witte lammeren uithangen in Amsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten bij zal. Dirck Claesz. van Meppen zulcx hij dieselve metter doodt deser welt ontruijmt heeft....Compareerde Everit Coste, Willemge Schotels ende Frederick Jansz. Brouwer ontfanger van Westbroeck erfgenamen van z. Dr. Dirck van Meppen my notario bekent ende ... met desen ontfangen te hebben uijt handen van Jacomyntje van Bremen tegenwordich huysvrouw van Joannes van den Broeck ende eertyts ter manne gehadt ... Dr. Dirck van Meppen allen den huijsraet imboel schilderyen ... in den inventaris op den 14-en januarij 1641.
CommentaryAccording to the INTRO, Dirck Claesz. van Meppen was married to Jacomyntje van Bremen. She remarried, after Van Meppen's death, with Joannes van den Broeck. The latter, in turn, may have been the individual of that name who married Machelina Rotgans on 17 December 1624. Joannes van den Broeck, baptized in the O.K. in Amsterdam on 20 December 1593, was commissary van 't Klein Zegel in The Hague in 1624 and Commies ter Financie, also in The Hague, in 1648 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 171). On Johannes van den Broeck, see also the TEXT of R 1259.
NotaryL. Lamberti
# of Items24
Montias1 #225
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Coningh David ende Goliad
0002 [ANONYMOUS] een groote schildery van de liefde
0003 [ANONYMOUS] een schildery van eenige schepen
0004 [ANONYMOUS] een schildery van vischers met een zeetge
0005 [ANONYMOUS] een schildery van een ruijntje
0006 [ANONYMOUS] een papier print van den coningh van Polen
0007 [ANONYMOUS] een schilderytje daerin een brabanse wagen
0008[a] [ANONYMOUS] twee ronde scheep schilderytjes
0008[b] [ANONYMOUS] twee ronde scheep schilderytjes
0009 [ANONYMOUS] een schildery zijnde een ontbyt
0010 [ANONYMOUS] een groote schildery van de opwecking Lazari
0011 [ANONYMOUS] een schilderytje op een copere plaet van Lott met een ebbe lyst
0012 [ANONYMOUS] een lantschap schilderytje met een ebben lyst
0013 [ANONYMOUS] een tapyt valletje ende schoorsteen cleet van de verloren soon
0014 [ANONYMOUS] noch een dito [tapyt valletje] van een jacht
0015[a] GOLTZIUS, HENDRICK twee schilderyen ofte tronien van de son ende maen van Goltius
0015[b] GOLTZIUS, HENDRICK twee schilderyen ofte tronien van de son ende maen van Goltius
0016 [ANONYMOUS] d'out vader Jeronimus
0017 [ANONYMOUS] een lantschapgen van Emaus
0018 [ANONYMOUS] een lantschapgen van Tobias
0019 [ANONYMOUS] een langhwerpich lantschap schildery van Jephta
0020 [ANONYMOUS] een schildery van Susanna
0021 [ANONYMOUS] een schilderytje van een scheepgen
0022 [ANONYMOUS] een schildery van Joannes in de woestijn