The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Moijaert, Claes


printer-friendly view
Inventory #322
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 393-400, film 2129
Date1656/01/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory after the death of Maria Mays
Family NameMoijaert
Owner NameMoijaert, Claes
Owner Notesand his late wife Marie Maijs
Marriage Date1633/08/05; 1645/09/02; 1656/08/24
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Mortuary
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen ende effecten van Claes Moijaert gravemacker van St. Anthonis kerckhoff ende zijn overleden huysvrou Maria Maijs, soo ende sulx die byde selve Maria Maijs metter doodt ontruijmt ende nagelaten zijn. Gemaeckt opt versoeck vanden voors. Moijaert ende ten overstaen van Arent Hacksteen zydereder ende mr. Jan Brummer chirurgijn, als bij testamente vande voorn. Maria Maijs gestelde voogden van desselfs twee kinderen met namen Maria Davidts de Reus out omtrent 20 jaeren ende Janneken Davidts de Reus ont omtrent 19 jaeren breder vermogens het selve testemente gepasseert voor mij notaris ende sekere getuijgen opden xx-en november lestleden .... Alle welcke voors. goederen bij Susannetgen Anthonis ende Commerijntgen Cornelis beyde gesworen schatsters deser stede getaxeert ende gepriseert zijn, soo als hierboven achter de selve uijtgedruckt staet, monterende te zamen de somme van 756 gulden 15 st. 0 pen. . Actum t'Amsterdam den xii januarij xvi C zessenvijftich ter presentie van Jan de Wael ende Guilliam Laurens als getuijgen.
CommentaryClaes Moyaert was the grave maker of the St. Anthonis cemetary. Maria Maijs was first married, in the Church, to David Jacobsz., widower of Sara Cornelis, on 5 August 1633 (DTB 441/155). On 2 September 1645, Claes Moijers, widower of Susanna Jelis, was betrothed to Maria de Maaij, widow of Davit Jacobsz. (de) Reus (DTB 462/263). On 24 August 1656, Claes Teunisse Moijert, widower of Maria Maijs, was betrothed to Ransje Barents, widow of Gerrit Roelofse (DTB 473/39).
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserSusannetgen Anthonis and Commerijntgen Cornelis
Total Value746 |d 15 st. 0 pen.
Art Value62 |d 10 st.
# of Items43
Montias1 #240
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een slechte schilderij met een swarte lijst f 1:10
0002[a] [ANONYMOUS] drie kleijne bortjes voor den schoorsteen f 1:10:--
0002[b] [ANONYMOUS] drie kleijne bortjes voor den schoorsteen f 1:10:--
0002[c] [ANONYMOUS] drie kleijne bortjes voor den schoorsteen f 1:10:--
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van een horologiemaker f 1:10:--
0004[a] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[b] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[c] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[d] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[e] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[f] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0004[g] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens met 4 printbortgens f 2:10:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van drie tronien f 2:--:--
0006 [ANONYMOUS] een ditto [schilderijtgen]: blompoth f 4:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderrij van Elias f 2:10:--
0008 [ANONYMOUS] een langhwerpich zeetje f 2:10:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van de overleden ende den inventarient, memorie
0009[b] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van de overleden ende den inventarient, memorie
0010 [ANONYMOUS] een schilderijtgen uytbeeldende de tijt f 1:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van een lantschapje f 2:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes met 2 printbortjes f 3:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes met 2 printbortjes f 3:--:--
0012[c] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes met 2 printbortjes f 3:--:--
0012[d] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes met 2 printbortjes f 3:--:--
0012[e] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes met 2 printbortjes f 3:--:--
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Hagher f 3:--:--
0014 [ANONYMOUS] een lantschapje met een ruytertje f 2:--:--
0015 [ANONYMOUS] een gevecht van ruyters f 6:--:--
0016 [ANONYMOUS] een van scheepjes f 2:10:--
0017[a] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes van een wintertje, somertje ende een boeregeselschapje f 5:--:--
0017[b] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes van een wintertje, somertje ende een boeregeselschapje f 5:--:--
0017[c] [ANONYMOUS] 3 cleijne schilderijtjes van een wintertje, somertje ende een boeregeselschapje f 5:--:--
0018 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Laban f 4:--:--
0019[a] [ANONYMOUS] vijff bortje[s] uytbeeldende de vijff sinnen f 8:--:--
0019[b] [ANONYMOUS] vijff bortje[s] uytbeeldende de vijff sinnen f 8:--:--
0019[c] [ANONYMOUS] vijff bortje[s] uytbeeldende de vijff sinnen f 8:--:--
0019[d] [ANONYMOUS] vijff bortje[s] uytbeeldende de vijff sinnen f 8:--:--
0019[e] [ANONYMOUS] vijff bortje[s] uytbeeldende de vijff sinnen f 8:--:--
0020[a] [ANONYMOUS] een ovael met 2 schilderijtgens f 5:--:--
0020[b] [ANONYMOUS] een ovael met 2 schilderijtgens f 5:--:--
0020[c] [ANONYMOUS] een ovael met 2 schilderijtgens f 5:--:--
0021[a] [ANONYMOUS] noch een bortje met een vergulde lijst ende een met een swarte lijst f 3:-:--
0021[b] [ANONYMOUS] noch een bortje met een vergulde lijst ende een met een swarte lijst f 3:-:--