The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Middendorp, Valentijn


printer-friendly view
Inventory #353
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 1027-1036, film 2129
Date1659/08/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory drawn up on order of a judicial court
Family NameMiddendorp
Owner NameMiddendorp, Valentijn
OccupationServices |a Tax farmer, tax collector
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Valentijn Middendorp gewesen impostmeester vande XL-en penning vande vercofte schepen ende schuijten over dese stadt Amstelredamme voor den termijn geeijndicht ultimo martij lestleden, soo die tsijnen woonhuijse bevonden sijn. Gemaeckt op het versoeck van d'eersame Joost Wissinck deurwaerder als speciale authorisatie hebbende vanden heer ende mr. Joan Wtenbogaert ontvanger van des gemeene lants middelen voor dese stadt Amstelredamme ende den quartier vandien in dato den 29 julij lestleden, ten overstaen en bijwesen vande huisvrouw vanden voors. Middendorp, d'welcke verclaerde geen meer goederen te hebben noch te weten haer ende haer voors. man te conserveren ... Postscript: Aldus [geinventariseert in presentie van ] Michiel Wissingh ende Pieter Baen ... getuijgen ...l den xii-en augusti xvi C negenenvijfich.
CommentaryValentijn Middeldorp collected the 2.5 percent tax on the sale of ships and barges. He probably owed at least part of the receits to Johannes Uyttenbogaert, the general collector of taxes. By the time of his death, Middeldorp was probably insolvent. Five days after this inventory was taken, on 17 August 1659, a new one was drawn up for the Desolate Boedelskamer (DBK 5072/365), which overlaps almost completely with the present one. The religion of Middendorp is inferred from the portraits of predikanten in the inventory.
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items27
Montias1 #270
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een lantschap
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtes een van een pijper ende d'ander van een danser
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtjes een van een pijper ende d'ander van een danser
0003[a] [ANONYMOUS] twee teckeninghjes met houtekool gedaen
0003[b] [ANONYMOUS] twee teckeninghjes met houtekool gedaen
0004 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtjen sijnde een seetjen
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtjen] van een paert ende drie persenagien
0006[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijtjes] van een herder ende herderin
0006[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijtjes] van een herder ende herderin
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een boeregeselschap
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een gevecht van schepen
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een zeetjen met scheepjes
0010 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een ruwien
0011[a] [ANONYMOUS] twee dito teeckeningen van tulpen ende roosen
0011[b] [ANONYMOUS] twee dito teeckeningen van tulpen ende roosen
0012 [ANONYMOUS] een cleijn conterfeijtseltjen
0013 [ANONYMOUS] een print van de cavallarie van Amsterdam van het inhalen van de Reijne Mere
0014[a] [ANONYMOUS] drie printbortjes van predicanten
0014[b] [ANONYMOUS] drie printbortjes van predicanten
0014[c] [ANONYMOUS] drie printbortjes van predicanten
0015[a] [ANONYMOUS] twee bortjes van een boer ende boerin
0015[b] [ANONYMOUS] twee bortjes van een boer ende boerin
0016 [ANONYMOUS] een dito [bortje] van een zeetjen
0017[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtjes sijnde zeetjes
0017[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtjes sijnde zeetjes
0018 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerin een roomer
0019 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] daerin een peerkannetje
0020 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] daerin een doodtshooft
0021[b] [ANONYMOUS] twee oude caertjes
0022[a] [ANONYMOUS] twee oude caertjes