The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Versluijs, Salomon


printer-friendly view
Inventory #358
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1857 fol. 40-43, film 2104
Date1658/09/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeapparently a court-ordered sale of assets to reimburse creditors
Family NameVersluijs
Owner NameVersluijs, Salomon
Owner Notesand his widow Aeltje Davidts
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ...[van] wijlen Salomon Versluijs gemaeckt opt versoeck van Louis Crayers als bijden Ed. Hove van Hollant gestelt tot sequester over den boedel vanden voors. Versluys ten overstaen van Jeuriaen Jaspersz. deurwaerder vanden voorn. Hove aengegeven door Aeltje Davidts weduwe vande voors. Versluys .... Postscriptum: Aldus [geinventariseert in presentie van] Johannes vanden Hove ende Ouwe Frans Dirxsz. als getuygen den 25-en september 1658.
CommentaryOn 28 January 1631, Salomon van der Sluijs and Aeltje Davits had their daughter Levijntje baptized in the N.Z. in the presence of Philips Bartelsz. (DTB 41/119). Philips Bartelsz. may have been the son of Bartelt Philipsz. of R 27378 of Montias2. Salomon van der Sluijs or Versluijs was the brother of Abraham van der Sluijs of R 20029 of Montias2. On 9 November 1628, he transferred to his brother all his movable goods and those of his wife to his brother Abraham as security for a debt of 1600 f. (for details see the NOTES of R 20029 of Montias2).
NotaryN. Kruijs
# of Items20
Montias1 #275
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een caart van Brazil met een slechte swerte lijst
0002 [ANONYMOUS] een schilderijtje daer Christus hem als een hovenier verthoont
0003[a] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[b] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[c] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[d] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[e] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[f] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[g] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[h] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[i] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0003[j] [ANONYMOUS] thien cleijne schilderijtjes van wenich importantie
0004 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerinne een Maria [crossed out : een Mariaetje] met een dootshooft in haer handt
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerin een roemer met een swerte lijst
0006 [ANONYMOUS] een schilderijtje daerinne een haercampster
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van St. Anthoni
0008 [ANONYMOUS] een schilderijtje sijnde een seetje met een swerte vergulde lijst
0009[a] [ANONYMOUS] 3 print bortjes
0009[b] [ANONYMOUS] 3 print bortjes
0009[c] [ANONYMOUS] 3 print bortjes
0010[a] [ANONYMOUS] twee slechte albaste bortjens
0010[b] [ANONYMOUS] twee slechte albaste bortjens
0011[a] [ANONYMOUS] twee oude caartjens
0011[b] [ANONYMOUS] twee oude caartjens
0012[a] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjens
0012[b] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjens
0012[c] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjens
0012[d] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjens
0012[e] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjens