The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Mondt, Daniel de


printer-friendly view
Inventory #360
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856 fol. 369-377, film 2103
Date1650/09/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMondt
Owner NameMondt, Daniel de
OccupationServices |a Broker
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, in ende uitstaende schulden bevonden ten sterfhuijse van Daniel de Mondt in sijn leven geswooren maekelaer binnen deser stede Amsterdamme overleden, in volgen hij de selve metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft. Gedaen door aengeven ende ten versoecke van Jan de Mont, Jacob de Mont, Daniel de Mont, Susanna de Mont, Maghdalena de Mont, Cathalina ende Sara de Mont voor hen selven ende wegens Ysacq de Mont na de Oostindien zijnde kinderen ende erfgenamen vande voors. Daniel de Mont heur vader, bij mij onderges. Notaris ..., d'welcke goederen end huijsraden getaxeert zijn bij Annichie Hendricx ende Susanna Anthonis gesworen schatsters bevonden sijn als volcht. Postscript: Aldus getaxeert bijde schatsters int hooft van desen vermelt ende t'oirconde bij henluijden geteijckent desen xen September 1650 ... Verclarende d'inventarienten alles ter goede trouwen aengegeven te hebben ende niet meer te weten ende bijaldien nameal noch iets te voorschijn mochte komen presenteerden t selveige aentegeven ende dese inventaris daermede t'amplificeren. Des t'oirconde bij henluijden geteijckent in Amsterdam opten xxx September 1650 ... desen x-en september 1650 in presentie van Jan van Hel ende Jacob Basson als getuijgen.
CommentaryOn 15 March 1615, Daniel de Mondt and Susanna van Swatinne (or Swatijn) had their son Johannes baptized in the O.K. in the presence of Marija Smits and Anneken de Wattijn (DTB 5/11). On 7 December 1631, the couple had their son Davidt baptized in the N.K. (DTB 41/107). On 24 July 1633, they had their son Petrus baptized in the N.K. (DTB 41/261). Among the various debts due to the estate for cortagie (commissions), Valerius Roever owed 2 gulden 10 stuivers.
NotaryN. Kruijs
AppraiserAnnichie Hendricx and Susanna Anthonis
Total Value306 |d 15 stuivers
Art Value19 |d
# of Items16
Montias1 #277
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[b] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[c] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[d] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[e] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[f] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[g] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[h] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[i] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0001[j] [ANONYMOUS] tien printebortiens getaxeert op 1 gulden
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van een man ende een vrou
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van een man ende een vrou
0003 [ANONYMOUS] een schildery van een boer
0004 [ANONYMOUS] een caert
0005 [ANONYMOUS] een lantschap
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van een doot kint
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Abigail f 2:--:--
0008 [ANONYMOUS] noch een schilderij f 1:--:--