The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Mondt, Pieter Leenaertsz.


printer-friendly view
Inventory #365
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number565 A fol. 37r-39v, film 6546
Date1650/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMondt
Owner NameMondt, Pieter Leenaertsz.
Owner Notesand his wife Aeltien Teunis
Marriage Date1633/11/05
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris [van de goederen] ... van wijlen Pieter Leenaertsz. Mondt, ende Aeltien Teunis, geweesde echteluiden ....Ter requestie van Nicolaes Coccius als voocht over des ooverledens voorsoon, genaemt Lenert Pietersz. Mondt, ende door Annetien Hendricks ende Susanna Antheunis beijde geswooren schatsters getaxeert ... Postscript: Aldus [geinventariseert ...] ten huijse van den overleden ten ooverstaen van den requirant, Evert Corbesier ende des overledens weduwe Aeltien Teunis opten 3 december 1650.
CommentaryPieter Leendersen Mondt,widower of Annetje Herculis, married Aaltje Teunis, widow of Hendrick Sijmonsz., on 5 November 1633. It was either his son Lenert Pietersz. Mont or his father of the same name, who was living on the Rapenburch, when he paid a tax of 30 f. in 1631 (Kohier, fol. 163, p. 38).
NotaryJ. Westfrisius
AppraiserAnnetien Hendricks and Susanna Antheunis
Total Value678 |d 19 stuivers
Art Value21 |d 10 stuivers
# of Items12
Montias1 #282
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildereij van [crossed out: Pieter] een tronie in een vegulde lijst f 1:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de lieffde en [crossed out St. Lourens] in vergulden lijsten f 2:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de lieffde en [crossed out St. Lourens] in vergulden lijsten f 2:--:--
0003 [ANONYMOUS] een schilderen van St. Lourens f 3:--:--
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderen] landtschapien in een vergulden lijste f 2:10:--
0005 [ANONYMOUS] een albastert bortien (met een manien met een pastelijne boom) f -:15:--
0006[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen in vergulden lijsten t'samen f 4:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen in vergulden lijsten t'samen f 4:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen in vergulden lijsten t'samen f 4:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schildereij van de geboorte van Jesus Christi in een vergulden lijste f 5:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] twee schildereijen van grootvader ende grootmoeder f 3:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee schildereijen van grootvader ende grootmoeder f 3:--:--
0009 [ANONYMOUS] een schilderen van pete Griet f 1:--:--