The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hals, Matthijs,


printer-friendly view
Inventory #411
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2617 , film 2651
Date1662/03/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameHals
Owner NameHals, Matthijs,
Life Dates1609 |d 1661/12/15
Marriage Date1635/10/25
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Art dealer
ResidenceIn de Pijlsteegh in Amsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionInventaris van de goederen ende boedels naegelaten ende metter doot ontruijmt bij Matthijs Hals ende Maria de Barij [wonende] in de Pijlsteegh echteluijden nu onlangs, cort nae malcanderen overleden , naerlatende Maria , Pieter, Jan ende Adriaentie Hals haer vier kinderen ... op het versoeck van Hendrick de Kempenaer en Barent Bovenhorst door my Nicolaes Listingh, openbaer Notaris tot Amsterdam op den 30 Maert 1662
CommentaryOn 20 October 1635, Mathijs Cornelissen Hals, born in Antwerp, assisted by Eleazer Swalmius, dominee, and by Jaquis (Jacques) van Kermten (of R 25264 of Montias2), signed a pre-nuptial contract with Maria de Bary, 26 years, assisted by her father Pieter de Bary and her mother Sara de Bari (born Mareez) and Jan de Baari (NA 579, fol. 519, Not. Lamberti). Four days later, Jaquis (Jacques) van Kermten, 36, and Cornelis Sladius, rector of the Groote School on the O.Z. declared at the request of Mathijs Hals that they had asked Jan de Marees Abrahamsz. (the son of Abraham de Marees de oude of INVNO 300) and Thielman van Beringen (the husband of Elisabeth de Marees, cited in the TEXT to R 216 of Montias1), as guardians over the minor children of Sara de Mareez, that they should be present at the signing of the marriage contract between Hals and Maria de Barij, daughter of Sara de Barij (nee de Marees) but that they had refused. One of them said, We have nothing against the young man, and when the mother comes to die, we will give the children the goods (NA 594, fol. 134, Not. Lamberti). The next day, 25 October, Mathys Cornelissen Hals, from Antwerp, gilder, no living parents, assisted by the preacher Eleasar Swalmius, was betrothed to Maria de Bary, assisted by her father Pieter de Bary and her mother Sara de Marees (Oud Holland 3(1885), p.147). On or about 29 November 1635, Matthijs Hals, as husband and guardian of Maria de Barij, procreated by Sara de Marees Abrahams, acknowledged owing 3,000 f. to his brother-in-law Jan de Barij, which he had borrowed at 5 percent interest (NA 594, fol. 172, Not. Lamberti). On 22 February 1636, Matthijs Hals, the nephew and one of the co-heirs of the late Louijs Rocourt (of INVNO 624) and presently one of the heirs of his sister Catharina Hals (who was also an heir of Rocourt), as well as being one of the heirs to the goods left by his brother Jan Hals (also one of the heirs of Rocourt) declared that in these qualities he had received out of the hands of Joost Passeniers (Postenier) (of R 23544 of Montias2, one of the buyers at the Rocourt sale), along with Abraham de Schilder (of R 20401) and Adriaen Imbrechts (of R 23627), executor of the testament of Louis Rocourt, the sum of 313 f. 7 st. He hereby thanked Passeniers (NA 521, film 6505, Not. Westfrisius). Matthijs Hals and Maria de Bary passed their testament on August 28, 1655 (Notary Lamberti). The fact that Hals was assisted, on the occasion of his marriage, by the well-known preacher Eleazar Swalmius, indicated that he was a Calvinist. (See also Oud Holland, vol. 3, 1885, p. 147). On Mathijs Hals's participation in the sale of a house on the Warmoesstraet, inherited from Abraham de Mareez de oude, on 13 September 1642, see R 27426 of Montias2. Maria de Bary, wife of Mathys Hals, coming from the Pijlsteegh, was buried on 4 November 1661 (Oud Holland 3(1885), p.147). Matthijs Hals was buried on 15 December 1661 (ibid. p. 148).
NotaryNicolaes Listingh
# of Items117
Montias1 #313
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 HALS, DIRCK een geselschap van Dirck Hals
0002 CUYLENBURG, ABRAHAM VAN een rouwientie van Adriaen van Cuijlenburgh
0003[a] MOMMERS, HENDRICK twee lantschappen met beesjens van Hendrick Mommers
0003[b] MOMMERS, HENDRICK twee lantschappen met beesjens van Hendrick Mommers
0004 WYCK, JAN een regentie van Johannes Wyck
0005 RUYSDAEL, SALOMON VAN een water kantie van Salomon van Ruysdael
0006 RUYSDAEL, SALOMON VAN een batalje van de selve [Salomon van Ruysdael]
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een vanitas van Lange Pier
0008 REMBRANDT VAN RIJN een trony van Rembrant
0009 REMBRANDT VAN RIJN noch een dito [trony van Rembrant]
0010 STAVEREN, JAN ANDRIESZ. VAN een trony van van Staveren
0011 WET, JACOB JACOBSZ. DE een historie van Jacob d'Wett d'jonge
0012 WET, JACOB JACOBSZ. DE een do [historie] van de selve [Jacob d'Wett d'jonge]
0013[a] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0013[b] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0013[c] SCHOOTEN, FLORIS VAN dry naeckte beeltjens van Floris van Schote
0014 [ANONYMOUS] een stuckje van een onbekent meester
0015 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. een lantschappie van Cornelis Droogsloot
0016 BORMAN, JOHANNES een stil leven van Bormans
0017 BORMAN, JOHANNES een dito [stil leven] van de selve [Bormans]
0018 HALS, DIRCK een geselschap van Dirck Hals
0019 MOSCHER, JACOB VAN een lantschap affscheijtje van Jacob van Mosschert gestoffeert van Oostade
0020 MULIER, PIETER (I) een storm van Pieter Molier
0021 RUELLES, PIETER DES een lantschap van Ruellis
0022 BORMAN, JOHANNES een stil leven van Bormans
0023 RUELLES, PIETER DES een lantschap van Ruellis
0024 COOL, JACOBUS een lantschap met paertjes van Jacobus Coly
0025 [ANONYMOUS] een fruijtje van een onbekent meester
0026 RUYSDAEL, SALOMON VAN een lanschap van Ruijsdael
0027 RUYSDAEL, SALOMON VAN een do. [lanschap] van de selve [Ruijsdael]
0028 SCHOOTEN, FLORIS VAN een ontbytie van Floris van Schote
0029 VRIES, ROELOF DE een lantschappie inde hooghte van d'Vries
0030 VRIES, ROELOF DE een do [lantschappie inde hooghte] van de selve [d'Vries]
0031 COOL, JACOBUS een lantschap met paerties van Jacobus Colen
0032 [ANONYMOUS] een lantschap van een onbekent meester
0033 SCHOOTEN, FLORIS VAN een ontbijtje van Floris van Schooten
0034 WOUWERMAN, PIETER een stuckje met peertjes van Pieter Wouwerman
0035 [ANONYMOUS] een lantschapje van een onbekent meester
0036 COOL, JACOBUS een lantschap met baertjes van Jacobus Colens
0037 COOL, JACOBUS een do. [lantschap met baertjes] van de selve [Jacobus Colens]
0038 MULIER, PIETER (I) een stil watertje van Pieter Molier
0039 [ANONYMOUS] een groot lantschap
0040 [ANONYMOUS] een lantschap van een onbekent meester
0041 [ANONYMOUS] een groot lantschap
0042 SCHOOTEN, FLORIS VAN een onbytje van Floris van Schooten
0043 RUYSDAEL, SALOMON VAN een lantschap van Ruysdael
0044 VRIES, ROELOF DE een lantschap van d'Vries
0045 [VAN LICHTE, UNIDENTIFIED] een lantschap met gebouwen van Van Lichte
0046[a] SOEST (OR HOEST), PIETER VAN twee hovale schepen van Pieter van Hoest
0046[b] SOEST (OR HOEST), PIETER VAN twee hovale schepen van Pieter van Hoest
0047 CROOS, PIETER VAN DER een stuck met schepen van Pieter Kroost
0048 [ANONYMOUS] een brave tronie van een onbekent meester
0049 [ANONYMOUS] een batalie ter zee
0050 HULST, FRANS DE een lantschap van Frans d'Hulst
0051 [ANONYMOUS] een jacht van een onbekent meester
0052 CROOS, PIETER VAN DER een scheepie van Pieter Kroost
0053 [ANONYMOUS] een lanck stuck met scheepen
0054 VRIES, ROELOF DE lantschapie in de hooghte van d'Vries
0055 KNIJFF, WOUTER een lantschap van Wouter Knyff
0056 [ANONYMOUS] een historie daer Noach inde arck gaet
0057 BEELT, CORNELIS een pastay backers winckel van Cornelis Beelt
0058 [ANONYMOUS] een lantschap van een onbekent meester
0059 KOOL, WILLEM een zee strantje van Willem Cool
0060 [ANONYMOUS] een lantschap met beesjes van een onbekent meester
0061 [ANONYMOUS] een stuckje met visjes
0062 [ANONYMOUS] een lantschap
0063 VEEN, BALTASAR VAN DER een lantschapje van Veen
0064 [ANONYMOUS] een lantschapje synde een pleijsteringh
0065 VRIES, ROELOF DE een lantschapje van d'Vries
0066 COELENBIER, JAN een lantschapje van Coelenbier
0067[a] VRIES, ROELOF DE twee ovale lantschapjes van d'Vries
0067[b] VRIES, ROELOF DE twee ovale lantschapjes van d'Vries
0068 SOEST (OR HOEST), PIETER VAN een schepje van Pieter van Hoest
0069 [ANONYMOUS] een lantschap
0070 [ANONYMOUS] een historie synde een avontmael
0071 [ILLEGIBLE, UNIDENTIFIED] een [lant]schappie met peerd van [...]
0072[a] [ANONYMOUS] twee ouvalen lantschappies
0072[b] [ANONYMOUS] twee ouvalen lantschappies
0073 [ANONYMOUS] een lantschappie
0074 [ANONYMOUS] een lantschap
0075 CROOS, PIETER VAN DER een zeevaert van Pieter Kroost
0076[a] [ANONYMOUS] 2 tronien
0076[b] [ANONYMOUS] 2 tronien
0077 [ANONYMOUS] een historj van Paulus bekeringh
0078 [ANONYMOUS] een Maria beeltie met deurties
0079 [ANONYMOUS] een lantschap
0080 [ANONYMOUS] een lantschap
0081 [ANONYMOUS] een lantschap
0082[a] [ANONYMOUS] 2 stuckjes met schepen
0082[b] [ANONYMOUS] 2 stuckjes met schepen
0083 [ANONYMOUS] een groote historie
0084 [ANONYMOUS] een stuck met schepen
0085 WET, JACOB JACOBSZ. DE een storij van d'Wet
0086 [ANONYMOUS] een historij van Lott
0087 [ANONYMOUS] een groot ovael batalje ter see
0088 SOEST (OR HOEST), PIETER VAN een ovael schepje van Pieter van Hoest
0089 [ANONYMOUS] een schepje inde hoogte
0090[a] SOEST (OR HOEST), PIETER VAN 2 ovaele scheepjes van Pieter van Hoest
0090[b] SOEST (OR HOEST), PIETER VAN 2 ovaele scheepjes van Pieter van Hoest
0091 SCHOOTEN, JORIS VAN een lantschap van Joris van Schote
0092 [ANONYMOUS] een historitie van wt Ovidius [sic]
0093 VRIES, ROELOF DE een ovael lantschap vande Vries
0094 [ANONYMOUS] een lantschap van een onbekent meester
0095 EVERDINGEN, ALLART VAN een lantschap van Everdingh
0096[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapen van onbekende meesters
0096[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapen van onbekende meesters
0097[a] [ANONYMOUS] een prins en een princes van een onbekent meester
0097[b] [ANONYMOUS] een prins en een princes van een onbekent meester
0098 [ANONYMOUS] lantschapen van onbekende meesters
0099 [ANONYMOUS] 10 lange stucken gesneden kooper werck
0100 [ANONYMOUS] een ronde dito [gesneden cooper wercke]
0101 [ANONYMOUS] eenige lijsten van schilderije ende andere oude borden
0102 [ANONYMOUS] 104 schilderijen dosijnwerck
0103 [ANONYMOUS] een groote schilderye
0104[a] [ANONYMOUS] 2 do. [schilderyen] kleynder
0104[b] [ANONYMOUS] 2 do. [schilderyen] kleynder