The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schellinger, Maria


printer-friendly view
Inventory #415
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970B. fol. 951 and foll.
Date1671/08/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchellinger
Owner NameSchellinger, Maria
Owner Noteslate wife of Franchois Roscam de oude
Life Dates1609 |d 1671 |n Maria Schellinger; 1601 |d ? |n Roscam
Marriage Date1628/08/11
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Lawyer
IntroductionInventaris van Maria Schellinger zal. ....ten versoecke ende overstaen van Johannes Bernard Schellinger desselfs broeder en Mr. Franchois Roscam de jonge ende Jan van Dorpen (?) advocaet voor de Hove van Holland ... Leonardus van Tysem (?) [doctorus ?] theologie, Juffr. Margareta van Bersecom ende Willem van den Broeck getrout met Joffr. Johanna van Bersecom ende Ida Roscam zal. die moeije was van d' vadersijde van d'selve Franchois Roscam de jonge als oock van de heer ende mr. Pieter Beelaerts de soon van de heer ende Mr. Geeraerd Beelaers die haere broeder was [van de ] opgemelte Francois Roscam de oude . Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert binnen Amstelredamme den derden ende vierden Augusti en eenige dagen ... 1671
CommentaryOn 11 August 1628, Francois Roscam, from Heusden, advocaat before the court of Holland, 27 years old, no living parents, assisted by his uncle Christoffel van den Broeck, living in The Hague, was betrothed to Maria Schellinger, from Amsterdam, 21, assisted by Hillebrant Schellinger, schepen of Amsterdam, her father, and Margriete Willems, her mother (DTB 433/164). On 18 August 1639, Francoijs Roscam and Maria Schellingers had their son Hillebrant baptized in the O.K. in the presence of Johan Veneman, Geraert Bellaerts (cited in the INTRO), Engeltje Willems, and Margrieta Venemans (DTB 7/217). Mr. Pieter Beelaerts, married to Christina Pompe van Slingelandt, was the son of Gerard Beelarts I. The son of Pieter Beelaerts and Christina Pompe, also named Gerard, born in Dordrecht in 1673, became a sea captain. He married Cornelia Eliana Scott on 30 November 1717 (Elias, Vroedschap, p. 579.)
NotaryDavid Doornick
# of Items41
Montias1 #317
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier kaerten met vergulden lysten
see details...
0001[b] [ANONYMOUS] vier kaerten met vergulden lysten
see details...
0001[c] [ANONYMOUS] vier kaerten met vergulden lysten
see details...
0001[d] [ANONYMOUS] vier kaerten met vergulden lysten
see details...
0002[a] [ANONYMOUS] vier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
see details...
0002[b] [ANONYMOUS] vier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
see details...
0002[c] [ANONYMOUS] vier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
see details...
0002[d] [ANONYMOUS] vier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
see details...
0003[a] [ANONYMOUS] twee groote schilderijen
see details...
0003[b] [ANONYMOUS] twee groote schilderijen
see details...
0004 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Mr. Jan Roscam zal.
see details...
0005 [ANONYMOUS] een schildery van de conterfeijtsels van de heer Tijmon Oostdorp ende Juffr. Margriete Schellinger zal.
see details...
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel in een swarte vergulde lyst
see details...
0007 KICK, SIMON een schildery zijnde een luijsen knipper geschildert door Kick
see details...
0008 TROYEN, ROMBOUT VAN een dito [schildery] zijnde een offerhande geschildert door Troyen
see details...
0009 [ANONYMOUS] een dito zynde een fruijtage
see details...
0010 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Juda ende Thamar
see details...
0011 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een groot lantschap met een vergulde lyst geschildert door Berchem
see details...
0012 WOUWERMAN, PHILIPS een batailje van Wouwerman
see details...
0012 [ANONYMOUS] een dito [lantschap van Berchem ?] met een swarte lyst
see details...
0014 [ANONYMOUS] een strantje
see details...
0015 WOUWERMAN, PHILIPS de cruijsing Christi van Wouwerman
see details...
0016[a] [ANONYMOUS] twee lantschapjens met swarte lysten en vergulde streepen
see details...
0016[b] [ANONYMOUS] twee lantschapjens met swarte lysten en vergulde streepen
see details...
0017 WOUWERMAN, PHILIPS een cleijn batailje van Wouwerman
see details...
0018 OSTADE, ADRIAEN VAN een boeren huijs van Ostade
see details...
0019 HOLSTEIJN, CORNELIS een kinder dans van Holsteijn
see details...
0020 NEER, AERT VAN DER een maneschijn van Vander Neer
see details...
0021[a] [ANONYMOUS] twee tronien
see details...
0021[b] [ANONYMOUS] twee tronien
see details...
0022 [ANONYMOUS] een schildery met een horalogie
see details...
0023 [ANONYMOUS] een schilderytje vant ordeel van Paris
see details...
0024 [ANONYMOUS] een dito [schilderytje] vanden goode maeltijt
see details...
0025 HELT STOCKADE, NICOLAES VAN een naeckt beeltje van Stockade
see details...
0026[a] OLY, JAN twee schilderijen van Jan Oly
see details...
0026[b] OLY, JAN twee schilderijen van Jan Oly
see details...
0027 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van de gevanckenis van Joseph
see details...
0027[a] [ANONYMOUS] twee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
see details...
0027[b] [ANONYMOUS] twee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
see details...
0027[c] [ANONYMOUS] twee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
see details...
0027[d] [ANONYMOUS] twee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
see details...