The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Matthieu, Jacques


printer-friendly view
Inventory #416
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2605, fol. 583 and foll., film 2646
Date1656/09/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameMatthieu
Owner NameMatthieu, Jacques
Owner Notesand Jacomijntje Barnart
Marriage Date1642/10/11
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Grain
ResidenceOp de Prinsgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen soo ende sulcx de seve bij Jaques Matthieu metter doot ontruymt ende nagelaten heeft, uyt crachte van sekere opene brieven van benefitie van inventaris ... op den xie january 1658 ... ten overstaen van Cornelis de Grijp, Hendrick Bruijnen ende Barent ter Brugge als getuijgen. Postscript: Aldus gedaen ... in Amsterdam .... ten overstaen van Jacomijntje Bernars ... desen 22 septembris 1656. Second postscript: Ghoederen bevonden ten huijse van Jacomyntje Barnaerts den voors. Jaques Matthieu toebehorende [total 257 f. 15 st.] welcke voors goederen Jacomijntje Barnaerts verclarende haer van de voors. Jacques Matthieu als pant ter minnen in voldoeiningh van een schepenkennisse van 230 f. 't haren behoeve gepasseert den 2en novembris 1657.
CommentaryOn 11 October 1642, Jacques Matthieu, grain handler (grandelaer), 31 years old, from Amsterdam, assisted by his father Jaques Matheus de jonge, living on the Rosegracht, was betrothed to Jacomijntje Bernaert (signs Bernaer), from Amsterdam, widow of Christiaen Brebach, living on the Princegracht (DTB 458/279).
NotaryCornelis Grijp
Total Value1111 |d
Art Value80 |d 15 stuivers
# of Items29
Montias1 #318
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 lantschap met koeijen
see details...
0002 [ANONYMOUS] 1 schildery met een dootschoofd
see details...
0003 [ANONYMOUS] 1 dito lantschap schildery met een conterfeijtsel daerin
see details...
0004[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels sijnde de man en vrou
see details...
0004[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels sijnde de man en vrou
see details...
0005 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van een pool
see details...
0006[a] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van een Turcx hetman en vrou
see details...
0006[b] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van een Turcx hetman en vrou
see details...
0007 [ANONYMOUS] 1 ovael schildery
see details...
0008 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel
see details...
0009 [ANONYMOUS] 1 schildery van Leckerbetje
see details...
0010 [ANONYMOUS] 1 lantschap met een vergulde lyst
see details...
0011 [ANONYMOUS] 1 dito lantschap met swarte lyst
see details...
0012 [ANONYMOUS] 1 oude kaart
see details...
0013 [ANONYMOUS] 1 out schilderij en sijn haspeel
see details...
0014[a] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
see details...
0014[b] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
see details...
0014[c] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
see details...
0014[d] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
see details...
0014[e] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
see details...
0015[a] [ANONYMOUS] 1 schildery van Emaus en een van Pharao
see details...
0015[b] [ANONYMOUS] 1 schildery van Emaus en een van Pharao
see details...
0016[a] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
see details...
0016[b] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
see details...
0016[b] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
see details...
0017[a] [ANONYMOUS] 4 printen
see details...
0017[b] [ANONYMOUS] 4 printen
see details...
0017[c] [ANONYMOUS] 4 printen
see details...
0017[d] [ANONYMOUS] 4 printen
see details...