The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Mekeren, Job van


printer-friendly view
Inventory #422
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2606, film 2646
Date1667/01/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory drawn up at the request of the widow and on the basis of a request by the aldermen of Amsterdam. See Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 795 note c.
Family NameMekeren
Owner NameMekeren, Job van
Owner Notesand his widow Henrietta Swanenburgh
Life Dates1611 |d 1666/12/08 |n Van Mekeren; 1630 |d aft. 1668 |n Swanenburgh
Marriage Date1635/10/04
OccupationServices |a Barber/surgeon
ResidenceOp den N.Z. Voorburgwal in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de ghoederen so roerende als onroerende actien ende crediten so ende zulx de selve by wijlen Mr. Job van Mekeren in zijn leven chirurgijn alhier metter doodt ontruijmt ende naargelaten zijn. Ghedaan maken by ende op het aengheven van Henrietta Swanenburgh des zelfs weduwe... Postscript: Aldus ghetaxeert ende ghepriseert volgens appointement van de heeren schepenen op overgeschreven requeste onder mij notaris berustende in dato den 15 January 1667 by de ondergeschreven Ferdinandus Bol ende Hendrick Velthoen .... den 24 january 1667
CommentaryJob van Mekeren was an outstanding surgeon on the Prinsengracht in Amsterdam and an amateur poet. He was born in 1611 and buried on 8 December 1666. In November 1637(?), Mr. Job van Mekeren, surgeon, issued a debt obligation in favor of Grietje, David, and Joost, children of Pieter Jacobsz. Elias, for a sum of f. 10,224 to finance the purchase of a house on the N.Z. Westervoorburgwal (NA 1420. Act 22). Pieter Jacobsz. Elias was a prominent soap boiler. On 5 October 1656, Mr. Job van Meeckeren, from Amsterdam, surgeon, widower of Lysbeth Michiels, was betrothed to Hendriettie Swanenburgh, from Weesp, 21, assisted by her father Jan Cornelisz. Swanenburgh, both living on the N.Z. Voorburgwal. They married on 29 October in Slooten. On 27 April 1668, his widow remarried with Pieter Prins, from Weesp, secretaris of the city (Oud Holland 2(1884), p. 27). He wrote a poem in the same album amicorum of Jacob Heijblock in which Rembrandt drew a Presentation in the Temple (ibid. pp. 29, 31).
NotaryCornelis Grijp
AppraiserFerdinand Bol and Hendrick Velthoen
Total Value5022 |d 4 stuivers
Art Value919 |d 10 stuivers
# of Items103
Montias1 #323
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Socrates
0002 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Abrahams offerhande
0003 COLLAERT, JOHANNES een lantschap van Collart
0004[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee [schilderijen ?] van Quast
0004[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee [schilderijen ?] van Quast
0005 LUNDENS, GERRIT een barbiertie van Lunden
0006 EECKHOUT, GERBRAND VAN DEN een root paartie van Eekhout
0007 [ANONYMOUS] een lantschappe met naakte beeltjes
0008 [ANONYMOUS] een van Joseph
0009 [ANONYMOUS] een Christus verschijningh
0010 MOLENAER, JAN MIENSE een geselschap van Molenaer
0011 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een Joseph van Moijert
0012 [ANONYMOUS] een seetie
0013[a] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0013[b] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0013[c] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0013[d] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0013[e] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0013[f] [ANONYMOUS] een watertie een signoer drie tronien noch een achtkant lantschapie 8 gulden
0014 [ANONYMOUS] een t verbranden vant stadt huijs
0015 [ANONYMOUS] een gheberchte
0016 [ANONYMOUS] een Maria Magdalena
0017[a] [ANONYMOUS] twee achtkant lantschapies
0017[b] [ANONYMOUS] twee achtkant lantschapies
0018 [ANONYMOUS] een molentie aan't water
0019[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee teykeningen van Quast
0019[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee teykeningen van Quast
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Swanenburgh
0021 [ANONYMOUS] een Maria beeltie
0022 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
0023 [ANONYMOUS] een signoer half lijst
0024 [ANONYMOUS] een zeetie
0025[a] [ANONYMOUS] twee tronijties 4 gulden
0025[b] [ANONYMOUS] twee tronijties 4 gulden
0026[a] [ANONYMOUS] een lankwerpigh reviertie ende een achtkantie 4 gulden
0026[b] [ANONYMOUS] een lankwerpigh reviertie ende een achtkantie 4 gulden
0027[a] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[b] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[c] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[d] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[e] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[f] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[g] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0027[h] [ANONYMOUS] 7 stux schilderijen met een print bort
0028 [ANONYMOUS] een groot lantschap
0029 [ANONYMOUS] een watertie
0030 [ANONYMOUS] een lantschapie
0031 [ANONYMOUS] een Caijen en Abel
0032 [ANONYMOUS] een van een arent en kintie Ganimedes 72 gulden
0033 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van der inventariante
0034 [ANONYMOUS] een lantschap reviertie
0035 [ANONYMOUS] een ghequedst overste
0036 [ANONYMOUS] een van een verdronken ghequetste
0037 [ANONYMOUS] een out vrouties conterfeijtsel
0038[a] [ANONYMOUS] twee Democrites en Heraclites 30 gulden
0038[b] [ANONYMOUS] twee Democrites en Heraclites 30 gulden
0039[a] [ANONYMOUS] twee ronde tronien 8 gulden
0039[b] [ANONYMOUS] twee ronde tronien 8 gulden
0040 [ANONYMOUS] een vanitas kintje
0041[a] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapies 10 gulden
0041[b] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapies 10 gulden
0042[a] [ANONYMOUS] twee kleijne maneschijnties 6 gulden
0042[b] [ANONYMOUS] twee kleijne maneschijnties 6 gulden
0043 [ANONYMOUS] een kleijn kintje
0044 [ANONYMOUS] een zee
0045 [ANONYMOUS] een kleijn banketje
0046 [ANONYMOUS] een Jeronimus
0047 [ANONYMOUS] een boere geselschapie
0048 [ANONYMOUS] een harderin
0049 [ANONYMOUS] een watertie
0050[a] [ANONYMOUS] een rondt zeetie ende twee lankwerpige [zeeties] 24 gulden
0050[b] [ANONYMOUS] een rondt zeetie ende twee lankwerpige [zeeties] 24 gulden
0050[c] [ANONYMOUS] een rondt zeetie ende twee lankwerpige [zeeties] 24 gulden
0051 [ANONYMOUS] een out mans tronie
0052[a] [ANONYMOUS] een zeetie ende twee printe bortjes 2 gulden
0052[b] [ANONYMOUS] een zeetie ende twee printe bortjes 2 gulden
0052[c] [ANONYMOUS] een zeetie ende twee printe bortjes 2 gulden
0053 [ANONYMOUS] een pleijster schaatsrijer beeltie en pedestal
0054[a] [ANONYMOUS] drie pleijster beelties 6 gulden
0054[b] [ANONYMOUS] drie pleijster beelties 6 gulden
0054[c] [ANONYMOUS] drie pleijster beelties 6 gulden
0055 [ANONYMOUS] een mantie met bloemen
0056 [ANONYMOUS] een Susanna
0057[a] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[b] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[c] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[d] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[e] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[f] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[g] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[h] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[i] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[j] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[k] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[l] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[m] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[n] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[o] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0057[p] [ANONYMOUS] sestien sleghte zoo kleijn als groote schilderijen en printe borten 3 gulden
0058 [ANONYMOUS] een tafereel met ses sleghte schilderijties op het achter camertie 3 gulden
0059 [ANONYMOUS] het uijhangh bort