The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Lingelbach, Philips


printer-friendly view
Inventory #444
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2484 fol. 65 and foll., film 2576
Date1673/08/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLingelbach
Owner NameLingelbach, Philips
Owner Notesand his widow Jannetje Cornelis
Life Dates1622 |d 1673
Marriage Date1648/04/05; 1663/02/03
Type of CeremonyPui
OccupationArtisan |a Clockmaker
ResidenceIn het nieuwe Doolhoff op de Rosegracht in Amsterdam
Religionprobably Lutheran
IntroductionInventaris van de goederen metter doot ontruijmt bij Philips Lingelbach gewoont hebbende .... in het nieuwe Doolhoff op de Rosegracht, de selve Philips Lingelbach ende syne nagelate weduwe Jannetje Cornelis toebehorende, beschreven ten versoecke ende opt aengeven van de selve weduwe ten overstaen van Sr. Johannes Lingelbach constrijk schilder voogt over de twee nagelatene kinderen van den overleden genaemt Sara Lingelbach out 16 jaren ende Catharina Lingelbach out 14 jaren door my Jacobus Hellerus notaris ...de meublen geschat sijn door Elisabeth Martens ende Grietje Arents gesworen schatsers. Postscriptum: Ende verclaerde de voors. weduwe hiermede alle aengegeven te hebben . Gedaen ende geinventariseert op de 13 ende 16 Augusti 1673.
CommentaryOn 5 April 1640, Philippus Lyngelbach, from Frankfort-am-Main, clockmaker, 26, no living parents, assisted by Davit Lingelback, was betrothed to Hester Heijckens, from Amsterdam, 21, living on the Breestraet (DTB 579/192). On 3 February 1663, Philips Lingelbach, widower of Hester Hijckens, was betrothed to Jannetje Cornelis (DTB 685/256). The Lingelbachs were Lutheran. Hence, as customary, the name of the mother is not cited in the following baptisms (she must, however, have been his first wife, Hester Heijckens or Haijckens). On 28 Marcht 1649, Philips Lingelbach had his son David baptized in the Lutheran Church in the presence of David Lingelbach I and Angnietie Heijckens (DTB 142/115). On 1 November 1634, David Lingelbach (probably the brother of Johannes and Philips), clockmaker in Frankfort/am/Main apprenticed his son, 16 years old, with a lockmaker for two years, who would be paid 150 f. for the entire period (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven 144(1974), p. 71). On 23 April 1638, David Lingelbach, living in the Dolhof on the Loyersgracht, widower, assisted by Hendrick Hendricksz., lockmaker in the Corsgensraet, was betrothed to Heyltje Fabritius, widow, living in the Engelsteeg, assisted by Barent Joosten, armorer (NA 1022, Not. Seb. van der Piet). David Lingelbach was the author of Ontdeckte Schyndeugd (cited in Roodenburg, Onder het censuur, p. 78). On 10 March 1650, Philips Lingelbach had his son Frederick baptized in the presence of Frederick Heijckens and Stijntje Lingelbachs (DTB 142/187). Stijntje Lingelbachs is probably identical with Stijntje Lourens, the (first?) wife of David Lingelbach. Philips Lingelbach, who owned a dollhof, a sort of amusement park with many automatons, was the brother of the painter Johannes Lingelbach. On 26 April 1653, Johannes Lingelbach, from Frankfort-am-Main, painter, living on the Roosegracht, 29, having a sick father, was betrothed to Tietje Hendrix Poussi (Bussi), from Amsterdam, living in the Corsiesteech, assisted by her mother Hilletje Baerents (Oud Holland 3(1885), p. 159).
NotaryJacobus Hellerus
AppraiserElisabeth Martens and Grietje Arents
Total Value2344 |d
Art Value107 |d
# of Items96
Montias1 #345
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 5 schilderytgens afbeeldende de 5 sinnen 6 f.
0001[b] [ANONYMOUS] 5 schilderytgens afbeeldende de 5 sinnen 6 f.
0001[c] [ANONYMOUS] 5 schilderytgens afbeeldende de 5 sinnen 6 f.
0001[d] [ANONYMOUS] 5 schilderytgens afbeeldende de 5 sinnen 6 f.
0001[e] [ANONYMOUS] 5 schilderytgens afbeeldende de 5 sinnen 6 f.
0002[a] [ANONYMOUS] een schildery stilleven ende 2 print borden 1 f. 5 st.
0002[b] [ANONYMOUS] een schildery stilleven ende 2 print borden 1 f. 5 st.
0002[c] [ANONYMOUS] een schildery stilleven ende 2 print borden 1 f. 5 st.
0003[a] [ANONYMOUS] 4 schilderijen van do. [?]
0003[b] [ANONYMOUS] 4 schilderijen van do. [?]
0003[c] [ANONYMOUS] 4 schilderijen van do. [?]
0003[d] [ANONYMOUS] 4 schilderijen van do. [?]
0004[a] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[b] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[c] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[d] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[e] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[e] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[f] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0004[g] [ANONYMOUS] 6 schilderyen soo cleijn als groot met een kaert 8 f.
0005 [ANONYMOUS] een pauw ende een pauwin
0006[a] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0006[b] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0006[c] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0006[d] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0006[e] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0006[f] [ANONYMOUS] 6 schilderyen so cleijn als groot 2 f.
0007[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0007[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0007[c] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0007[d] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0007[e] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0007[f] [ANONYMOUS] 2 schilderyen ende 4 printen ende velletje 3 f.
0008[a] [ANONYMOUS] een galderijtje met 5 schildleryen van de 5 sinnen
0008[b] [ANONYMOUS] een galderijtje met 5 schildleryen van de 5 sinnen
0008[c] [ANONYMOUS] een galderijtje met 5 schildleryen van de 5 sinnen
0008[d] [ANONYMOUS] een galderijtje met 5 schildleryen van de 5 sinnen
0008[e] [ANONYMOUS] een galderijtje met 5 schildleryen van de 5 sinnen
0009 [ANONYMOUS] noch een out schildery ende 2 bancken 10 st.
0010 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een seetje
0011[a] LAPP, JAN WILLEMSZ. 2 schilderyen van Van der Lappen sijnde lantschapjes 6 f.
0011[b] LAPP, JAN WILLEMSZ. 2 schilderyen van Van der Lappen sijnde lantschapjes 6 f.
0012[a] [ANONYMOUS] noch 2 lantschapjens 2 f.
0012[b] [ANONYMOUS] noch 2 lantschapjens 2 f.
0013 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Philips Lingelbach zal.
0014 RUELLES, PIETER DES een schildery van Ruellis sijnde een lantschap
0015[a] [ANONYMOUS] 2 schilderytjes van een boer ende een boerin 3 f.
0015[b] [ANONYMOUS] 2 schilderytjes van een boer ende een boerin 3 f.
0016[a] VONCK, ELIAS 2 schilderyen van vogels van Vonck 8 f.
0016[b] VONCK, ELIAS 2 schilderyen van vogels van Vonck 8 f.
0017 [ANONYMOUS] noch een schildery sijnde een zeetje
0018 LINGELBACH, JOHANNES een bataille van Joannes Lingelbach
0019[a] [ANONYMOUS] twee ovael schilderytges Steenwerck (?) 1 f. 10 st.
0019[b] [ANONYMOUS] twee ovael schilderytges Steenwerck (?) 1 f. 10 st.
0020[a] FRIS, PIETER 2 lantschap schilderyen van Fris 14 f.
0020[b] FRIS, PIETER 2 lantschap schilderyen van Fris 14 f.
0021[a] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytjes 1 f.
0021[b] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytjes 1 f.
0021[c] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytjes 1 f.
0022 [ANONYMOUS] een stuck schildery van boertjes met een ebbe lyst
0023 [ANONYMOUS] een dito [stuck schildery] van eenige signoren
0024 [ANONYMOUS] een dito [stuck schildery] van een kintje te paert
0025 [ANONYMOUS] een dito [stuck schildery] van een duijn strantje
0026 [ANONYMOUS] een lantschap schildery
0027 [ANONYMOUS] een schildery van Petrus gevangenisse
0028[a] VONCK, ELIAS 2 do. [schilderyen] vogeltjes van Vonck 4 f.
0028[b] VONCK, ELIAS 2 do. [schilderyen] vogeltjes van Vonck 4 f.
0029 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een bataille met een ebbe lyst
0030[a] [ANONYMOUS] 2 printges van Lutherus ende een Luthers predicant 2 f. 10 st.
0030[b] [ANONYMOUS] 2 printges van Lutherus ende een Luthers predicant 2 f. 10 st.
0030[c] [ANONYMOUS] 2 printges van Lutherus ende een Luthers predicant 2 f. 10 st.
0031 [ANONYMOUS] een schildery van een zeetje met een ebbe lyst
0032[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de soon en dochter
0032[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de soon en dochter
0033[a] REMBRANDT VAN RIJN 2 schilderytjes synde copytjes na Rembrant 1 f.
0033[b] REMBRANDT VAN RIJN 2 schilderytjes synde copytjes na Rembrant 1 f.
0034 [ANONYMOUS] een schildery van een roomse markt met een goedesorologe (?)
0035[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Philips Lingelbachs overledene huijsvrou
0035[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Philips Lingelbachs overledene huijsvrou
0036 [ANONYMOUS] een feston van schulpwerck gemaeckt
0037 LEEMANS, ANTHONY een schilderytje van Leeman van eenige brieven
0038 [ANONYMOUS] een instrument uijtbeeldende seven wijven vechtende voor een mans broeck
0039 [ANONYMOUS] een van selfs spelende orgel
0040 [ANONYMOUS] een instrument van de prophet Daniel
0041 [ANONYMOUS] een speelende werck van de coninginne Ester
0042 [ANONYMOUS] een horologie afbeeldinge van des hemels lopende vier monarchijen
0043 [ANONYMOUS] een instrument uijtbeeldende de historie van de coninck David met sijn orgel werck
0044 [ANONYMOUS] een instrument uijtbeeldende de geboorte Christi met syn orgelwerck
0045 [ANONYMOUS] een instrument van de historie van Herodes met syn orgel werck
0046 [ANONYMOUS] noch een lierman die op een lier speelt
0047 [ANONYMOUS] een St. Jochem die op syn sackpijp speelt
0048 [ANONYMOUS] een meus slijpe met eenige andere figuren ende noch 2 gordijnen foor den instrument
0049 [ANONYMOUS] de historie van de verloren soon
0050 [ANONYMOUS] eenige beelde raders ende andere tot het speelhuijs behorende
0051 [ANONYMOUS] een speelende uijrwerck ofte horologie met het clock ende orgelwerck
0052 [ANONYMOUS] een kron een schutter en springende voxgens en voorts alle het beeltwerck op de plaets sijnde