The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Retaen, Anna


printer-friendly view
Inventory #445
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2483 fol. 803 and foll., act 23, film 2576
Date1671/07/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRetaen
Owner NameRetaen, Anna
Owner Noteswidow of Hendrick Lintlagh
Life Dates1600 |d 1671/06/16
Marriage Date1653/12/20
Type of CeremonyPui
ResidenceOp de Keisersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen metter doot ontruijmt van Juffr. Anna Retaen weduwe van Hendrick Lyntlagh gewoont hebbende ende overleden op de Keisersgracht op de Westermarckt deser stede, beschreven ten versouck van Sr. Pieter van Ingelen, Jan Linnickhuijsen ende Joannes van der Meulen als bij testamente van den overleden gestelde administrateurs over haer nagelaten goederen ten overstaen van Jan Petrus Retaen des overledens neve ende geinstitueerde erfgenam. Postscript: Aldus gedaen end gepasseert ... op de 13 ende 14 July ao. 1671 int bijsijn van Hendrick Houten ende Jacobus Reyndersen als getuijgen.
CommentaryOn 20 December 1653, Hendrick Lintlage, from Ossenbrugge, merchant, widower of Helena 't Hart, living in Rotterdam, was betrothed to Anna Retaen, from Aken, 53, living on the Princengracht (DTB 682/88). Anna Rethaen was buried in the Z.K. on 16 June 1671 (DTB 1091/17). Jan Petrus Retaen, Anna's nephew, was the designated universal heir. He may possibly be identical with the (amateur?) painter Hans Retaen to whom a vase of flowers and an untitled painting were attributed.
NotaryJacob Hellerus
# of Items49
Montias1 #346
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een cleijn herderinnetje betekende de godinne Ceres
0002 [ANONYMOUS] een schildery betekende de 7 barmhetigheden
0003[a] [ANONYMOUS] twee van een fersien [?] ende sijn vrou
0003[b] [ANONYMOUS] twee van een versien [?] ende sijn vrou
0004[a] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapjes
0004[b] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapjes
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtie vant onthoofding Joannes
0006 VRANCX, SEBASTIAN een do. [schilderijtie] van de slagh van Leckerbeetje gedaen door Sebestien Francx
0007 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van Christus ende Simon de Phariseus
0008 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van Jeronimus
0009 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een tijger jacht
0010 [HANS RETAEN, UNIDENTIFIED] een do. [schildery] van een blompot van Hans Retaen
0011 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een bordeeltje
0012 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van Loth met syn dochters
0013 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de geboort
0014 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van Venus ende Apollo
0015 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de drs. [dochters] van Latona
0016 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een cleijn lantschapje
0017 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een naeckte Venus
0018 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Sara Raep
0019[a] [ANONYMOUS] 2 slegte cleijne lantschapjes
0019[b] [ANONYMOUS] 2 slegte cleijne lantschapjes
0020 [ANONYMOUS] een cleijn stuckje van Jieronimus
0021 [ANONYMOUS] een cleijn verdiept lantschapje
0022 [ANONYMOUS] een do. [lantschapje ?] van Anthonis temptatie
0023[a] [ANONYMOUS] 2 do. [schilderyen ?] van santinen
0023[b] [ANONYMOUS] 2 do. [schilderyen ?] van santinen
0024[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overledene sal. broeders
0024[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overledene sal. broeders
0025 [ANONYMOUS] een cleijn santje daerin een doothoofd
0026 [ANONYMOUS] een do. [schildery ?] van Jacob ende Laban
0027 [ANONYMOUS] een do. [schildery ?] van de conincklijcke bruijloft
0028 [ANONYMOUS] een schildery van een tronie van een boer
0029 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van St. Hieronimus
0030 [ANONYMOUS] een lantschap van een jacht
0031 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de giericheijt
0032 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een boerenkrijgh
0033 [ANONYMOUS] noch een oudt antiqs tronie
0034[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van grootvader ende groot moeder
0034[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van grootvader ende groot moeder
0035[a] [ANONYMOUS] 2 oude lantschappen
0035[b] [ANONYMOUS] 2 oude lantschappen
0036 [ANONYMOUS] een dito [lantschap ?] van Argus
0037 [ANONYMOUS] een naeckte Venus
0038 [ANONYMOUS] een dito [?] synde historye van Ovidus
0039 [ANONYMOUS] een copie van de onthoofding Joannes
0040 [ANONYMOUS] een do. [schildery ?] van een harderin
0041 [ANONYMOUS] een do. [schildery ?] van Prs. [Pieters] vis vangh
0042 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van een cleijn geselschap
0043 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de prediking Christi int scheepje
0044 [ANONYMOUS] een schildery van een oude doode
0045 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de tentatie Christi
0046 [ANONYMOUS] een do. [schildery] van de jonge Tobias
0047 [HANS RETAEN, UNIDENTIFIED] een do. [schildery] van Hans Retaen