The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Lemens, Magdalena van


printer-friendly view
Inventory #478
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNo. 3015, film 3018
Date1661/04/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLemens
Owner NameLemens, Magdalena van
Owner Notesweduwe van Francois Gijsels
Life Dates1600 |d 1660/04/09
Marriage Date1647
OccupationArtist |a Painter; Services |a Warehousing
ResidenceOp de Bloemgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van d 'Imboel, meublen, huysraet van Juffr. Magdalena van Lemens weduwe van wijlen Francois Gijsels tot haren versoecke gemaekt en geinventariseert bij mij Henrik Venkel Notaris Publick ... ter presentie van Huibert Verniers en Isaack Hagedoorn als getuigen. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam den xxv-en april a-o 1661.
CommentaryFrancoijs Gijsels II, the son of the painter and packer (warehouse man) Francoijs Gijsels I (1575-1666), of INVNO 1378, and Hester Braems, was married to Magdalena van Lemens in 1647. He too was a packer and painter, as the 8 paintings made by himself in the inventory testify. His son, Francoijs Gijsels III, a dealer in paints, born in 1639, married Emmerentia Blockers in 1661. His sister Maria was married to Hendrick Jansz. Streeck. The present inventory contains a portrait of Claes Kop and his wife and a portrait of Claes Kop by himself (R 14507, 14508, and 14547 of Montias2). This is almost certainly the painter Nicolaes Koop II who married Susanna van Lemens, the presumed sister of Magdalena van Lemens of this inventory. She apparently remarried with Abraham Pesijn by 1645 (Bredius, op.cit. p.1920). The two painters, Francoijs Gijsels and Nicolaes Koop were thus brothers-in-law. Nicolaes Koop II was the son of the cyther-maker and innkeeper Nicolaes Koop I of R 30624, who was the intermediary between Hans Thijsz. de oude and Rubens in the latter's purchase of the house De Wapper from Thijsz. in Antwerp in 1611. Franchoijs Gijsels II was one of the heirs of Susanna van Lemmens (Bredius, K√ľnstler-inventare, p. 1220). On 8 March 1657, Fransoys Gijsels de jonge (II), packer, and Magdalena van Lemens passed their testament. On 5 February 1661, Francois Gysels (III), from Amsterdam, verfkooper (dealer in paints), 22, assisted by his mother Magdalena van Lemens, living in the Bloemgracht, signed their pre-nuptial contract (Bredius, op. cit. p. 1921), Francois Gijsels IV, signetsnijder (carver of coats-of-arms), son of Cornelis Gijsels, was betrothed to Maria Venckel, the daughter of Caspar Venckel, on 28 November 1664 (Bredius, op.cit. p. 1922). She seems to have been the niece of the Notary Hendrick Venckel who drew up the present inventory. On 10 May 1663, the painter Anthoni Waterloo sold to Caspar Venkel a house on the St. Anthonibreestraet for 8,700 f. The seller obligated himself to deliver a painting to the buyer and the buyer obligated himself to deliver to the seller two silver spoons and a silver ice beaker (ijsbeecker) valued at 30 f. (Oud Holland 4(1886), p.299). On 7 March 1670, Casper Venckel resold the house on the Breestraet for 7,000 f. by execution which had belonged to the painter Anthony Waterloo (Obreen, Archief voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis 5(1882-1883), p. 17).
NotaryH. Venkel
# of Items55
Montias1 #379
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Francoijs Gijsels d' oude en sijn huijsvrouw
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Francoijs Gijsels d' oude en sijn huijsvrouw
0002[a] [ANONYMOUS] twee dito [conterfeijtsels] van Claes Kop en sijn huijsvrouw
0002[b] [ANONYMOUS] twee dito [conterfeijtsels] van Claes Kop en sijn huijsvrouw
0003 [ANONYMOUS] een dito voor [van ?] Juffr. Pesijn
0004 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel ?] van Charitas
0005 [ANONYMOUS] een getekent dito [conterfeijtsel] van Jeremias Rose
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Out-Roomen
0007 [ANONYMOUS] een grote schilderij uijtbeeldende den oorloogh
0008 [ANONYMOUS] een dito lantschap met Roomsche tombes
0009[a] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twee dito [schilderyen ?] kleyne door Fracois [sic] Gijsels zal-r gedaen
0009[b] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twee dito [schilderyen ?] kleyne door Fracois [sic] Gijsels zal-r gedaen
0010 GIJSELS, FRANCOIJS (II) een dito grooter met een ebbenhouten lijst
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] met druijven met vergulde lijst
0012 GIJSELS, FRANCOIJS (II) een lantschap door Gijsels zal-r gedaen
0013 [ANONYMOUS] een zee met grote schepen
0014[a] [ANONYMOUS] twee blompotjes
0014[b] [ANONYMOUS] twee blompotjes
0015 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Lucas Rose en [sijn] huijsvrouw
0016 JORDAENS, JACOB een schilderij van Jordaens
0017 [ANONYMOUS] een vrouw conterfeijtsel
0018 [ANONYMOUS] een harte jacht
0019 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan van Lemens
0020 [ANONYMOUS] een grote schilderij van Francoijs Gijsels met syn huijsvrouw en kinderen
0021 [ANONYMOUS] een schilderij van de Samaritaen
0022 [ANONYMOUS] een groote see met schepen
0023 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel sijnde een luijtslaegster
0024 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een man van Lange Pier
0025 JORDAENS, JACOB een dito [schilderij ?] van Jordanus, uijt de schrift
0026 VENANT, FRANCOIS een boer en boerin van Francois Finat
0027 VRANCX, SEBASTIAN een bruijloft van Koning Baltasar van Bastiaen Frank
0028[a] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twee lantschapjes van Francois Gijsels zal.
0028[b] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twee lantschapjes van Francois Gijsels zal.
0029[a] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twe baggus feestjes van dito [Francois Gijsels]
0029[b] GIJSELS, FRANCOIJS (II) twe baggus feestjes van dito [Francois Gijsels]
0030 [ANONYMOUS] een bataletje
0031[a] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee kleijne schilderijtjes van Pinas
0031[b] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee kleijne schilderijtjes van Pinas
0032 REMBRANDT VAN RIJN een conterfeijtsel van Rembrant
0033 [ANONYMOUS] een Jan Gortentelder
0034[a] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS twe lantschappen van Van Haarlem
0034[b] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS twe lantschappen van Van Haarlem
0035 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Claes Kop
0036 VINCKBOONS, DAVID een gevanckenis van Vingboons
0037[a] [ANONYMOUS] drie lantschapjes
0037[b] [ANONYMOUS] drie lantschapjes
0037[c] [ANONYMOUS] drie lantschapjes
0038 [ANONYMOUS] een sijgesteke blompotje met een lijst
0039 [ANONYMOUS] een schilderij van fruijtage
0040 GIJSELS, FRANCOIJS (II) noch een dito [schilderij ?] verwachtingh van een convoij van Gijsels zal.
0041 GIJSELS, FRANCOIJS (II) een fluijtertje oft lantschapje van dito [Gijsels]
0042 GIJSELS, FRANCOIJS (II) noch een dito lantschap van dito [Gijsels]
0043 KEY, WILLEM een kintje van Kaij
0043 [ANONYMOUS] een fruijtagie
0044 [ANONYMOUS] een Sint Lucas
0045 [ANONYMOUS] een scheepje