The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Noort, Adriaen Jacobsz. van


printer-friendly view
Inventory #409
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number840, film no. 567
Date1639/01/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up by Frans Wolphertsz. van den Berch, Nicolaes Corver, and Marten Codden, trustees of the estate appointed by the aldermen of Amsterdam
Family NameNoort
Owner NameNoort, Adriaen Jacobsz. van
Owner Notesand his wife Elisabeth van der Wel
Life Dates1567 |d ?
Marriage Date1631/02/14
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale) |a Fish
ResidenceOp de Herengracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, roerende ende onroerende, bevonden in den boedel van Adriaen Jacobsz. van Noort coopman te Amsterdam ... gedaen macken bij Sr. Frans Wolphertsz. van den Berch, Nicolaes Corver, en Marten Codde, curateurs over den selven boel bij de schepenen gestelt. Postscript: En is bij Elisabeth van der Wel getoont huwelijck contract bij aengeven van de selve van haer huwelijck met Adriaen Jacobsz. van Noort gepasseert voor mij L. Lamberti notaris in dato 9 Februaris 1631.
CommentaryAdriaen Jacobsz. van Noort, widower of Griet Jans Root, from Bergen in Norway, was betrothed to Elisabeth van der Wel, living on the Heerengracht, from Utrecht, widow of Jan Pietersz. du Bien, on February 14, 1631 (DTB 672/12). Adriaen Jacobsz. was a buyer at Orphan Chamber auctions (see the NOTES to R 20404 of Montias2). He was an important supporter of the Remonstrant cause. Nicolaes (or Claes) Corver was a buyer at R 8317 and Marten Codde, at R 21399, both of Montias2. On Frans Wolphertsz. van den Bergh, see R 20033 of Montias2. He was said to be 69 in a deposition dated 11 August 1636 (NA 991, Not. J. Bosch, fol.4).
NotaryC. Hoogheboom
# of Items64
Montias1 #392
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) 1 groot schilderye groen marct van Lange Pier
0002 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN 1 schilderie lantschap van Wttenbroeck
0003 MANDER, KAREL VAN (I) 1 schilderie van Jacob ende Esau gedaen door Carel van Mander
0004 [ANONYMOUS] een groote schilderie van Marta
0005 [ANONYMOUS] een groote schilderie van Tobias
0006 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Jacob ende Esau van de schotelmoes
0007 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Simson
0008 [ANONYMOUS] een out tronitien boven ront
0009 [ANONYMOUS] 1 schilderie groote jacht
0010 [ANONYMOUS] 1 tempel schilderie
0011 [ANONYMOUS] de hel
0012 [ANONYMOUS] een groot schilderie met naecte beelden van den overvloet
0013 [ANONYMOUS] een schilderie van Barsabe
0014 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Rut
0015 [ANONYMOUS] 1 schilderie Drie koningen
0016 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Moses uytten water
0017 [ANONYMOUS] 1 schilderie de vrede dalende wtten hemel
0018 [ANONYMOUS] 1 schilderijtge lieff vrou staende in een tafereelge
0019 [ANONYMOUS] 1 schilderytge lieff, hoop ende lieffde
0020 [ANONYMOUS] 1 schilderytgen wit ende swart
0021 [ANONYMOUS] 1 groot schilderie van de koning en boosen dienstknecht
0022 [ANONYMOUS] 1 groot schilderie van de doop van Joannes
0023 BLOEMAERT, ABRAHAM 1 schilderie: gulden regen van Bloemaert
0024 [ANONYMOUS] 1 schilderie t affnemen van den kruijs
0025 [ANONYMOUS] 1 schilderytgen karsnagt
0026 [ANONYMOUS] 1 schilderie wijne van Jerusalem
0027 [ANONYMOUS] 1 cleijn schilderije predikinge van Joannes
0028 MANDER, KAREL VAN (I) 1 rondeken schilderie de blinde siende van Carel van Mander
0029 [ANONYMOUS] 1 schilderie lantschapgen
0030 MANDER, KAREL VAN (I) 1 schilderie 3 koningen Carel van [Mander] [partially legible]
0031 [ANONYMOUS] 1 schilderie de verweckinge Lasari
0032 MANDER, KAREL VAN (I) 1 schilderie prediking Joannes van Carel van Mander
0033 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) 1 schilderie Salomons gerecht van Lange Pier
0034 [ANONYMOUS] 1 schilderie van 't onthoofdinge Joannes
0035[a] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtsels
0035[b] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtsels
0035[c] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtsels
0036[a] [ANONYMOUS] 2 rond schilderijen een van Bachus en een van Venus
0036[b] [ANONYMOUS] 2 rond schilderijen een van Bachus en een van Venus
0037 [ANONYMOUS] een beeltge van Susanna
0038[a] [ANONYMOUS] 2 beeltges Adam ende Eva
0038[b] [ANONYMOUS] 2 beeltges Adam ende Eva
0039 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Maria ende Katarina met een kintge in swarte lijst
0040 [ANONYMOUS] een groote schilderie in vergulde lijst van de moorman
0041 [ANONYMOUS] noch een groote schilderie van de Samaritaen in vergulde lijst
0042 [ANONYMOUS] 1 ront schilderytgen van naecte menschen
0043 [ANONYMOUS] een viercant schilderytgen lantschapge met enige naecte personen
0044 [ANONYMOUS] een rondetgen tentatie van Christus
0045 [ANONYMOUS] 1 schilderye van Joannis den dooper
0046 [ANONYMOUS] een langwerpent lantschap
0047[a] [ANONYMOUS] 4 schilderijen
0047[b] [ANONYMOUS] 4 schilderijen
0047[c] [ANONYMOUS] 4 schilderijen
0047[d] [ANONYMOUS] 4 schilderijen
0048 [ANONYMOUS] een schilderytgen van een vrou met een kint
0049 [ANONYMOUS] een schilderie van de goude regen
0050 [ANONYMOUS] 1 schilderie van de Momus
0051 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Machna
0052 [ANONYMOUS] 1 schilderie van de Prins
0053 [ANONYMOUS] 1 schilderie van een oude doot
0054 [ANONYMOUS] 1 alabaster beeltge
0055 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Elias
0056 [ANONYMOUS] 1 schilderie van visscher water ...
0057 [ANONYMOUS] een schilderytge vant [illegible]