The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Raauwers, Brigitta


printer-friendly view
Inventory #494
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2123, film 2251
Date1650/09/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRaauwers
Owner NameRaauwers, Brigitta
Owner Noteslate wife of Cornelis van IJssel, Heer van IJssel
Life Dates1606 |d 1650/07/08
Marriage Date1632/11/05
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de boedel ende goederen naergelaten bij wijlen Juffr. Brigitta Raauwers huijsvrouw van Cornelis van IJssel, heer van IJssel etc.. , soo danich de selve sijn bevonden te wesen, ende gedaen beschreven door d 'E. heer Jan Cornelisz. Geelvinck, out burgomeester dese stede ende Willem Jonckheijn als testamentaire voogden van de kinderen van de voors. Brigitta Raauwers. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ende beschreven den 24 ende 31 augusti ende gesloten desen 7 septembris 1650, door mij Joannes Weer, notaris ... ten overstaen van Cornelis Boes, Vincent Pot ende Hendrick Loesinck als getuijgen.
CommentaryBrigitta Raauwers (or Rauwert) was the daughter of Claes Jacobsz. Rauwert and Baertge Willemsr. van Beynsdorp and the granddaughter of the rich collector Jacob Rauwert. She was born in 1606 and died on 8 July 1650. She was first betrothed (on 5 November 1632) to Willem Nooms, lord of Aarlanderveen (1605-1637). She remarried on 7 February 1644 with Jonker Cornelis van Isselt (IJssel), born in 1609, who died before 1667, living in Utrecht. After her death, he remarried with Agatha Cools, who, in turn remarried after his death, with Anthony van Wijckerslooth from Amsterdam (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. LXXXIII and 431). It is likely that many of the paintings mentioned in the inventory, including those by Pieter Aertsen, came from her grandfather's collection.
NotaryJ. Weer
# of Items131
Montias1 #395
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0001[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0001[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen conterfeijtsels van de heer Willem Nooms zal.
0002 [ANONYMOUS] een schilderij de segeningh Jacobs
0003 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije 't lij(d)en Christi van Lange Pier
0004 [ANONYMOUS] een schilderije de besnijdenis
0005 [ANONYMOUS] een tafereel St. Bastiaens geeseling
0006 [ANONYMOUS] een schilderije St. Anthonis
0007 [ANONYMOUS] een schilderije 't hooft van Holofernis
0008 [ANONYMOUS] een kleijn ovael wesende 't conterfeijtsel van de heer Nicolaes Raauwert
0009[a] [ANONYMOUS] twee kleijne teijckeningen tronities
0009[b] [ANONYMOUS] twee kleijne teijckeningen tronities
0010[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapies
0010[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapies
0011 [ANONYMOUS] een kleijn schilderije Elias
0012 [ANONYMOUS] een schilderije destructie van Troijen
0013 [ANONYMOUS] een schilderije lantschap
0014 [ANONYMOUS] een schilderije perspectijff van een vrouw
0015 [ANONYMOUS] een schilderije Christi Crussinge tussen de mordenaers
0016[a] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[b] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[c] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[d] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[e] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[f] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[g] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[h] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[i] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[j] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0016[k] [ANONYMOUS] elff stuckjes rondesies
0017 [ANONYMOUS] een schilderije d' koningine Ester
0018 [ANONYMOUS] een taffereel Jesus ende Maria
0019 [ANONYMOUS] een schilderije St. Nicolaus
0020[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Droncken
0020[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Droncken
0021 [ANONYMOUS] een schilderije het vrouwtje aen den put
0022 [ANONYMOUS] een schilderije Salvator
0023 [ANONYMOUS] een schilderije Maria
0024 [ANONYMOUS] een schilderijtje St. Clara
0025[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtjes t' een Jesu ende t' ander Maria
0025[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtjes t' een Jesu ende t' ander Maria
0026[a] [ANONYMOUS] 2 lantcaertjes
0026[b] [ANONYMOUS] 2 lantcaertjes
0027[a] [ANONYMOUS] twe schilderijen Jesus ende Maria met eijcken lijsten
0027[b] [ANONYMOUS] twe schilderijen Jesus ende Maria met eijcken lijsten
0028 [ANONYMOUS] een schilderije Erasmus
0029 [ANONYMOUS] een schilderije lantschap
0030 [ANONYMOUS] een schilderije de Cruijstelinge Christi
0031 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van der overleden
0032 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een taeffereel van Lange Pier
0033 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Jacob Raawaert
0034[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels de kinderen van der overleden
0034[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels de kinderen van der overleden
0035[a] [ANONYMOUS] 3 schilderijen wapens
0035[b] [ANONYMOUS] 3 schilderijen wapens
0035[c] [ANONYMOUS] 3 schilderijen wapens
0036 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van 't kint
0037 [ANONYMOUS] een schilderije lantschap
0038 [ANONYMOUS] een schilderije van 2 sangers
0039 [ANONYMOUS] een schilderije Jacob ende Esau
0040 [ANONYMOUS] een schilderije de boeredans
0041 [ANONYMOUS] een lantschap de Groetenisse Maria
0042 [ANONYMOUS] een schilderije devote matrone
0043 [ANONYMOUS] een schilderije bourin
0044 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel Jacob Raawert
0045 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel Frans Nooms
0046 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel Pieter Nooms
0047 [ANONYMOUS] een pascaert van Europa
0048 [ANONYMOUS] een taeffereel Christus aen 't cruijs
0049 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije de keucken van Lange Pier
0050 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije kruijsdrager van Lange Pier
0051 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderije Cyphora van Lange Pier
0052 [ANONYMOUS] een schilderij van Lot
0053 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderij de geboorte Christi van Lange Pier
0054 MOSTAERT, GILLIS een schilderij Abrahams offerhande van Mostaert
0055 [ANONYMOUS] een schilderij de Verschijninge van de herders
0056 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Willem Nooms
0057 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) noch een schilderije de Geboort Christi van Lange Pier
0058 [ANONYMOUS] een schilderije lantschapje
0059 [ANONYMOUS] een schilderije de brant van Troijen
0060[a] [ANONYMOUS] 2 rondekens lantschapjes
0060[b] [ANONYMOUS] 2 rondekens lantschapjes
0061 [ANONYMOUS] een ecce homo
0062 PORCELLIS, JAN (I) een schilderije scheepjes van Parcellus
0063 [ANONYMOUS] een schilderijtje blompot
0064 [ANONYMOUS] een schilderijtje tronitje
0065 [ANONYMOUS] een schilderije Joseph ende Maria
0066 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Pieter Nooms
0067 [ANONYMOUS] een kaert van de belegeringe van Breda
0068 [ANONYMOUS] een kaert van Hollant
0069 [ANONYMOUS] een teijckening van 't huijs te Gent
0070 [ANONYMOUS] een kaert 't lant te Aerlandeveen
0071 [ANONYMOUS] een taeffereel d' kruyssinge Christi
0072 [ANONYMOUS] een schilderije Adam ende Eva
0073 [ANONYMOUS] een schilderije de hel van Pluto
0074 [ANONYMOUS] een schilderije transformatie
0075 [ANONYMOUS] een schilderije koken
0076 [ANONYMOUS] een schilderije kaeropsteker
0077[a] [ANONYMOUS] 2 oude conterfeijtsels
0077[b] [ANONYMOUS] 2 oude conterfeijtsels
0078 [ANONYMOUS] een landcaertje
0079[a] [ANONYMOUS] vijff conterfeytsels
0079[b] [ANONYMOUS] vijff conterfeytsels
0079[c] [ANONYMOUS] vijff conterfeytsels
0079[d] [ANONYMOUS] vijff conterfeytsels
0079[e] [ANONYMOUS] vijff conterfeytsels
0080[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen Jesus ende Maria
0080[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen Jesus ende Maria
0081 [ANONYMOUS] een marmoor taffereel
0082[a] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[b] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[c] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[d] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[e] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[f] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[g] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[h] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[i] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[j] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0082[k] [ANONYMOUS] elff schilderijtges rondekens sijnde alle lantschapkens
0083[a] [ANONYMOUS] 4 kopere rondekens
0083[b] [ANONYMOUS] 4 kopere rondekens
0083[c] [ANONYMOUS] 4 kopere rondekens
0083[d] [ANONYMOUS] 4 kopere rondekens
0084[a] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[b] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[c] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[d] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[e] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[f] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten
0084[g] [ANONYMOUS] 7 schilderijen sonder lijsten sijnde 7 planeten