The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Naerden, Aarnoudt van


printer-friendly view
Inventory #495
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1117 film no. 1293, fol. 194 and foll.
Date1656/06/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods held in common after death of wife
Family NameNaerden
Owner NameNaerden, Aarnoudt van
Owner Notesand his late wife Johanna van Zwaenenburgh
Marriage Date1641/10/12; 1661/10/22
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Nieuwe Dijck in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet , imboedel, ..., van Aarnoudt van Naerden ende van zijn zal. huisvrouw Johanna van Zwaenenburgh .... op de Nieuwe Dijck ... aldaer, gelijck sijlieden de selve tsamen hebben beseten ende de selve huysvrouw de selve metter doot ontruijmt, bij hem alsnu gemaeckt ende opgestelt omme te strecken en dienen in gevolge van den testament bij sijn huijsvrouw gemaeckt en (door) haer overleden geconfirmeert. Beschreven door mij Jan van de Ven Notaris .... desen 16 junij 1656. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door mij notaris ende verclaerde de requirant van Naerden dat op de ... inventaris gebracht en gestelt sijn alle de goederen roerende en onroerende actien en crediten ... die hij met sijn huijsvrouw Johanna van Swaenenburgh sal. in haer leven beseten met haer doot ontruijmt.
CommentaryOn 12 October 1641, Aernout van Naerden, widower of Henrica Stael, living on the Oude Schans, was betrothed to Joanna van Swaenenburgh, from Leyden (apparently illiterate) (DTB 675/113). On 26 July 1656, a second inventory was taken of the goods of Johanna van Swaenenburgh, which contained only clothing and jewelry (NA 1118, film 1293). On 22 October 1661, Arnout van Naerden, widower of Johanna van Swanenburgh, was betrothed to Magdalena Crawers (DTB 685/109). On 9 September 1654, Aernout van Naerden, merchant, declared at the request of Johannes Froon, factor in cloth, that he had been on the previous day at the house of Michiel Walkeringh, cloth finisher in the Bloemstraet, and that he had seen there a bolt of finished cloth from which the mark had been cut out (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P. 144(1974), p. 626). Aernout van Naerden was probably related to Jan Arentsz. van Naerden (of INVNO 266), but the family connection has not been ascertained.
NotaryJan van de Ven
# of Items85
Montias1 #396
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een marct van vogelen in swart lijst
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een congratulatie van Spaenien met haer swieten in gulden lijst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] een conterfeijtsel die toback drincken in dito list
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel sijnde een conterfeijtsel van de keyser
0005 GOLTZIUS, HENDRICK een dito [schilderij] synde van Goutius daerin 2 naecte Venussen
0006 [ANONYMOUS] een wintertie in swarte lijst
0007 [ANONYMOUS] een scheepschilderijtgen in ebben lijst
0008 [ANONYMOUS] een slecht schilderij in vergulde lijst
0009 [ANONYMOUS] een keucken schilderij met krebben in swart lijst
0010[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Cristus en Maria in vergulde lijsten
0010[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Cristus en Maria in vergulde lijsten
0011 [ANONYMOUS] een historij schilderij in vergulde lijst
0012[a] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens voor de schoorsteen in ebbe lijsten
0012[b] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens voor de schoorsteen in ebbe lijsten
0012[c] [ANONYMOUS] drie cleijne schilderijtgens voor de schoorsteen in ebbe lijsten
0013[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van [den inventarisant] en sijn overleden huijsvrou
0013[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van [den inventarisant] en sijn overleden huijsvrou
0014 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een kindt in dito [ebbe] lijst
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van Diana in 't bat met naecte menschen in swart lijst
0016 [ANONYMOUS] twee tronien in een bort in dito [ebbe] lijst
0017 [GLASMAN, UNIDENTIFIED] een nacht in dito [ebbe] lijst van Glasman
0018 PORCELLIS, JAN (I) noch een scheepschilderijtgen van Persellus in dito [ebbe] lijst
0019[a] [ANONYMOUS] twee cleijne bortgens daer een setroen ende een limoen in dito [ebbe] lijst[en]
0019[b] [ANONYMOUS] twee cleijne bortgens daer een setroen ende een limoen in dito [ebbe] lijst[en]
0020 POTTER, PAULUS een lantschap schilderij sijnde de Vijverenberch door Potter
0021 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een brugh met een lantschap in dito [ebbe] lijst
0022 [ANONYMOUS] een fruijtage schilderij in dito [ebbe] lijst
0023 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van tronijen en een naact kintgen in dito [ebbe] lijst
0024 HORST, GERRIT WILLEMSZ. VAN DER noch een fruijtagie schilderij in dito [ebbe] lijst van Van de Horst
0025 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een musicen in swarte lijst
0026 [ANONYMOUS] een lantschapje in vergulde lijst
0027 [ANONYMOUS] een perspectieffje in ebben lijst sijnde een cleijn kapelletgen
0028 [ANONYMOUS] een boeren ontbijtge daer sij oosters eten in dito [ebben] lijst
0029 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde de stadt Arnhem in dito [ebben] lijst
0030 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daer d' moeder 't kint luijst
0031 [ANONYMOUS] een keuckentgen in dito [ebben] lijst
0032 [ANONYMOUS] een pompoen met een glas daervoor in dito [ebben] lijst
0033 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Maria in vergulde lijst op cooper platgen
0034[a] [ANONYMOUS] twee cleijne bortgens
0034[b] [ANONYMOUS] twee cleijne bortgens
0035[a] [ANONYMOUS] 3 cleijne bortges voor de schoorsteen
0035[b] [ANONYMOUS] 3 cleijne bortges voor de schoorsteen
0035[c] [ANONYMOUS] 3 cleijne bortges voor de schoorsteen
0036 [ANONYMOUS] een scheepschilderijtge in vergulde lijst
0037[a] [ANONYMOUS] twee printen sijnde tronijen in swarte lijsten
0037[b] [ANONYMOUS] twee printen sijnde tronijen in swarte lijsten
0038 [ANONYMOUS] een seetje in dito [swarte] lijst
0039 [ANONYMOUS] een teeckeninge in dito [swarte] lijst met een glasje
0040[a] [ANONYMOUS] twee slechte printgens in rolletgens
0040[b] [ANONYMOUS] twee slechte printgens in rolletgens
0041 [ANONYMOUS] een fruijtasie schilderij van wortelen cool en ander fruijt in swarte lijst
0042 [ANONYMOUS] een schilderij in dito [swarte] lijst sinde een nacht
0043 [ANONYMOUS] een lancwerpich scheepschilderijtien in dito [swarte] lijst
0044 [ANONYMOUS] een schilderij daer ingeschildert een harder en harderin in dito [swarte] lijst
0045 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] bortgen genaijt van 't vrouwtie aen de put in vergulde lijst
0046 [ANONYMOUS] een print van pater Marius in swarte lijst
0047[a] [ANONYMOUS] twee printen van tronijen in dito [swarte] lijst
0047[b] [ANONYMOUS] twee printen van tronijen in dito [swarte] lijst
0048 [ANONYMOUS] een beeltgen daer Christus aen 't cruijs hangt
0049 [ANONYMOUS] een naect kintje in dito [swarte] lijst
0050 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij de openbaring van de kersnacht
0051 [ANONYMOUS] een schilderij van een turx [...]
0052 [ANONYMOUS] een schilderij van Maria Magdalena
0053[a] [ANONYMOUS] twee alabaster bortgens in vergulde lijsten
0053[b] [ANONYMOUS] twee alabaster bortgens in vergulde lijsten
0054 [ANONYMOUS] een lanschap schilderij in swarte lijst daer een boom met 2 personen
0055 [ANONYMOUS] noch een dito lantschap schilderij in dito [swarte] lijst
0056 [ANONYMOUS] een dito [schilderij ?] daer 't vroutje aen 't put staet
0057 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een kint in vergulde lijst
0058 [ANONYMOUS] een groot lantschap schilderij in swarte lijst met een vergulde rantje daer in ossen ende schapen
0059 [ANONYMOUS] noch een lantschap schilderij daerin geschildert een casteel
0060 [ANONYMOUS] noch een dito lantschap schilderij sijnde een ovael in dito [swarte] lijst
0061 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij in vergulde lijst
0062[a] [ANONYMOUS] noch 3 dito [lantschap schilderije] de twee met vergulde lysten
0062[b] [ANONYMOUS] noch 3 dito [lantschap schilderije] de twee met vergulde lysten
0062[c] [ANONYMOUS] noch 3 dito [lantschap schilderije] de twee met vergulde lysten
0063 [ANONYMOUS] een bruijloft [crossed out: van de blind ?] in vergulde lijst
0064 [ANONYMOUS] een vereijsenisse Christi in vergulde lijst
0065 [ANONYMOUS] een begraffenisse Christi in vergulde lijst
0066[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen in swarte lysten in ijder 2 tronijen
0066[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen in swarte lysten in ijder 2 tronijen
0066[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen in swarte lysten in ijder 2 tronijen
0067 [ANONYMOUS] een fruijtage schilderij in vergulde lijst
0068 [ANONYMOUS] een schilderij in ecken kas