The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Elbinck, Hans Willemsz.


printer-friendly view
Inventory #516
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2800, fol. 55 and foll., film nr. 2869
Date1656/05/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of Hans Elbinck along with some goods said to be owned by his son-in-law Hans Smitzaart
Family NameElbinck
Owner NameElbinck, Hans Willemsz.
Owner Noteswidower of Gertruijd van Velen
Life Dates1580 |d aft. 1645
Marriage Date1608/11/27
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Grain; Services |a Insurer
ResidenceOp ten Heregracht in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende inventaris van den boedel van wijlen Hans Willemsz. Elbinck in sijn leven coopman soo die selve nae sijn overleden in sijn sterffhuys bevonden sijn, daeronder mede begrepen eenige goederen de welcke des overledens schoonsoon Joan Smithaert toebehoren (soo hij segt) die mede into sterffhuys bevonden sijn, ende in margine deses aengeteijckent, van voorbehoudel[ijckens] daerop een jeders gerechticheyt aen weder sijden, beschreven door mij Hendrick Westfrisius notaris ... Postscript: Aldus gedaen geinventariseert ten huijse vande overleden gestaen opten Heregraft , ten overstaen vande ed. Jan Cornelisz. van der Nun, de E. Dirck Boeliessen ende de E. Gerrit Boelissen als testamentaire vooghden over de onmondige kinderen van Johan Smitzaart ende sijn overledene huysvrouw Femmetje Elbinck, In presentie vande selve Joan Smitzaart de welcke verclarde bij sijn weten niet verborgen te houden ... Actum Amsterdam desen vierden meij Anno 1656.
CommentaryOn 27 November 1605, Hans Willemsz. van Elbinck, 25 years old, having lived 15 years on the Breestraet, no living parents, assisted by Philips Coens, his neve, was betrothed to Gertruyd van Velen Gerards, 21, living on the Rockin, assisted by her father Gerard van Velen (DTB 413/332). On Gerard van Veelen, see R 21172 of Montias2. On 4 March 1625, Hans Willemsz. van Elbinck and Geertruyt van Veelen had their daughter Femmetje baptized in the N.K. in the presence of Jan G. van dela Nileu (?) (DTB 40/295). This same Femmetje (or Femmida) Elbinck married Johan Smissert, presently living in Ceulenborch, on 5 March 1642 (after the death of her father) (DTB 473/273). Jan (Carlo) Smissaert, the father of the art dealer Gillis Smissaert of R 30704, does not seem to be identical with Johan Smissert mentioned above. Elbinck was a regent of the Aalmoezeniersweeshuis in 1625 (Wagenaar, Amsterdam vol. 2, p. 300). He signed an agreement among the insurers of the ship De Evangelist St. Jan (which had apparently been lost), pursuant to a court decision, on 14 September 1634 (NA 843, fol. 683, Not. Hoogenboom). According to a petition signed by Hans Willemsz. Elbinck on 29 April 1636 and another one, dated 1640, he was a grain dealer (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P., 144(1974), pp. 116 and 282-3). On 20 Setember 1636, he was said to be one of the creditors and custodians of the estate of Symon Jansz. van Bon (NA 843, Not. Hoogeboom). On 2 May 1637, two workers made a declaration at the request of Hans Willemsz. Elbinck concerning the warehouse of Dirck Rodenburgh (NA 635B, film 4982). In February 1645, Hans Willemsz. Elbinck signed a petition along many other Amsterdam merchants calling for the strict enforcement of the currency regulations of 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P., 59(1925), p. 90). E. Wijnroks calls him Hans Wilckens Elbinck, but the name appears so frequently in the sources as Hans Willemsz. Elbing (or Elbinck) that an error in transcription is suspected (Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, p. 361).
NotaryH. Westfrisius
# of Items72
Montias1 #416
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schildereij van Mulciber ende Venus met een swarte lijst Smitzaert
see details...
0002 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck schildereij] van een jongetje met een swart lijst Smitzaart
see details...
0003[a] [ANONYMOUS] twee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
see details...
0003[b] [ANONYMOUS] twee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
see details...
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan van Elbinck
see details...
0005 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltien van Willem van Elbinck
see details...
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Bachus in een vergulde lijst
see details...
0007 [ANONYMOUS] een geborduijrt [...] in een ebben lijstien Smitzaart
see details...
0008 [ANONYMOUS] een geteijckent stuckijen van scheepwerck in een ebben lijst Smitzaart
see details...
0009 [ANONYMOUS] een Tombe van Capthijen Haan met een Turcxen sabel
see details...
0010 [ANONYMOUS] een geborduijrt fruijtmantien Smitzaart
see details...
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een steenclip
see details...
0012 [ANONYMOUS] een cleijn schildertien met een verguldt lijstien Smitzaart
see details...
0013 [ANONYMOUS] een landtschap in een vergulde lijst
see details...
0014 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een landtschap lanckwerpich van Lange Pier
see details...
0015 [ANONYMOUS] noch een landtschappien in een vergulde lijst
see details...
0016 [ANONYMOUS] een schilderij van Venus ende Adonis voor den schoorsteen
see details...
0017 [ANONYMOUS] een doode geschilderde grootvader
see details...
0018 [ANONYMOUS] een St. Pieter mette pen gedaan in een ebbe lijst
see details...
0019 [ANONYMOUS] een schildereij gedaan met waterverff van Beddelaers
see details...
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Gerrit van Velen
see details...
0021 [ANONYMOUS] een scheepsarmade in een eijcken lijst
see details...
0022 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Femmetien Elbinck
see details...
0023 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
see details...
0024 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Gertruijdt van Velen
see details...
0025 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Willem Elbinck
see details...
0026 [ANONYMOUS] een gedruckte prent in een ebbe lijst Smitzaart
see details...
0027 [ANONYMOUS] eeen geschildert Ruijtereijtie in een ebben lijst
see details...
0028 [ANONYMOUS] een gedruckt satijnen beeltien
see details...
0029 [ANONYMOUS] een caartien vande raet Pencionaris Catz Smitzaart
see details...
0030 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schilderij van Magdalena gedaen van Mr. Cornelis van Haarlem
see details...
0031 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een gortentellertien van Lange Pier in een swarte lijst
see details...
0032 GILLIS, NICOLAES een bancquettien van Mr. Jillis van Haarlem
see details...
0033[a] TROYEN, ROMBOUT VAN twee perspective van Rombout van Troijen Smitzaart
see details...
0033[b] TROYEN, ROMBOUT VAN twee perspective van Rombout van Troijen Smitzaart
see details...
0034 [ANONYMOUS] een geschilderde ham Smitzaart all in swarte ebben lijsten
see details...
0035 [ANONYMOUS] een wapen van Joan Smitzaart in een vergulde lijst Smitzaart
see details...
0036 [ANONYMOUS] een cleijn ront schilderijtien
see details...
0037 GOLTZIUS, HENDRICK eenn cleijn ront prentien van Goltius
see details...
0038 [ANONYMOUS] een schildereij van Leckerbetien in een swarte lijst Smitzaart
see details...
0039 [ANONYMOUS] een landtschappen van geberchte Smitzaart
see details...
0040[a] [ANONYMOUS] een viercant met een achtkant geborduijrde stuckijen in ebben lijsten
see details...
0040[b] [ANONYMOUS] een viercant met een achtkant geborduijrde stuckijen in ebben lijsten
see details...
0041 [ANONYMOUS] een schilderijtie van twee sots hooffiens
see details...
0042 [ANONYMOUS] een schilderijtie van een hoff
see details...
0043 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie van een hoff]
see details...
0044 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie] banckettien
see details...
0045 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie] nachijen Smitzaart
see details...
0046 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie] landtschappien
see details...
0047 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie] van een sater met een vergulde lijst Smitzaart
see details...
0048 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de vrede
see details...
0049 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van vrouw Magdalenae van Walvaren Smitzaart
see details...
0050 [ANONYMOUS] een schildereij van Loth met sijn doesters Smitzaart
see details...
0051[a] [ANONYMOUS] twee tronien met vergulde lijsten
see details...
0051[b] [ANONYMOUS] twee tronien met vergulde lijsten
see details...
0052 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Joan Smitzaart
see details...
0053 [ANONYMOUS] een stuck schildereij van een vrouw in overspel bevonden
see details...
0054 [ANONYMOUS] een dito [schildereij] van een Banquet der Goden
see details...
0055 [ANONYMOUS] een dito [schildereij] van een verloren soon [crossed out: alle drie van]
see details...
0056 [ANONYMOUS] een groot stuck schildereij van Printz Mauritius
see details...
0057[a] [ANONYMOUS] twee groote caarten
see details...
0057[b] [ANONYMOUS] twee groote caarten
see details...
0058 [ANONYMOUS] een wapen van den overleden
see details...
0059 [ANONYMOUS] een schildereij van Diogenes
see details...
0060 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Gerrit van Velen
see details...
0061 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van een doodt kintien
see details...
0062 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van Gertruijdt van Velen
see details...
0063[a] [ANONYMOUS] twee stuckjes schildereij: een winter met een somertien in vergulde lijsten
see details...
0063[b] [ANONYMOUS] twee stuckjes schildereij: een winter met een somertien in vergulde lijsten
see details...
0064[a] [ANONYMOUS] twee dito [schildereij] landtschappiens in swarte lijsten Smitzaart
see details...
0064[b] [ANONYMOUS] twee dito [schildereij] landtschappiens in swarte lijsten Smitzaart
see details...
0065 [ANONYMOUS] een landtschappien in een vergulde lijst
see details...