The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Sweers, Assuerus


printer-friendly view
Inventory #111
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number908, film 1145
Date1659/06/?
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameSweers
Owner NameSweers, Assuerus
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen roerende ende onroerende ... achtergelaten en metter doot ontruijmt bij Assuerus Sweers coopman alhier, gemaeckt bij mij Pieter van Egmont deurwaerder vanden Hoge Rade van Hollant uijt crachte van seeckere opene brieven van beneficie van inventaris in dato den xxxie meij lestleden geimpetreert vanden voors. Hogen Rade bij ofte van wegen Gerrit Steeman notaris ende Jan Babtista Jacobs als voochden ende administrateurs van de minderjarige kinderen ende goederen naergelaten vande voornoemde Sweers, welcke goederen bij Weijntie Willems ende Commeritie Cornelis schatsers deser stede geestimeert ...sijn.
CommentaryOn 16 May 1645, Assuerus Sweers, together with Martyn van Ayta (Ayton), Jan Cornelisz. Hasekamp, and Daniel Bisschop, collected his share of a house on the Dam assessed at 10,000 f. (R 7629 of Montias2).
NotaryJacob van Zwieten
AppraiserWeijntie Willems and Commeritie Cornelis
Art Value610 |d 5 stuivers
# of Items84
Montias1 #417
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderijtge daer eenige ruijters incomen met een ebbe lijst f 20:--:--
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtge] van Diana f 15:--:--
0003 SAVERY, ROELANDT een dito [schilderijtgen] van Savrij f 60:--:--
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen] van Juno f 20:--:--
0005 [ANONYMOUS] een cleen lantschapie f 6:--:--
0006 [ANONYMOUS] een dito [lantschapie ?] van eeen jager f 30:--:--
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen ?] van koocken gereetschap f 6:--:--
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen ?] van een corporaelschap f 20 :--:--
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van Maria Magdalena f 2:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een naeckt beelt f 4:--:--
0012 [ANONYMOUS] noch een dito [schilderij] van verscheijde naecte beelden f 4:--:--
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een doot kindt f 1:--:--
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een blompot ende naeckte kinderen f 4:--:--
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de besnijdenis f 6:--:--
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de winter f 4:--:--
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van een paleijs int perspectif met vergulde lijst f 6:--:--
0018 [ANONYMOUS] eeen oud landschap f 3:--:--
0019 [ANONYMOUS] een dito [landschap ?] van Joseph ende Maria met een ebbe lijst f 6:--:--
0020 [ANONYMOUS] een dito [schilderij]: een romer ende schael f 10:--:--
0021[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtges waerin jeder een schrijende vrouw vertoont wert f 16:--:--
0021[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtges waerin jeder een schrijende vrouw vertoont wert f 16:--:--
0022 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtge] sijnde een heremijt f 6:--:--
0023 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtge] van ossen f 8:--:--
0024 [ANONYMOUS] 1 printbortie (1 almanackje) f -:15:--
0025 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een boeregeselschap f 6:--:--
0026 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een bloempot f 15:--:--
0027 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een ruijtergevecht f 8:--:--
0028 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde de Drie Coningen f 6:--:--
0029 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] vann diversche beesten f 25:--:--
0030 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daer onsen Salichmaecker de kinderen tot hem roept f 6:--:--
0031 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van druijvefruijtagie f 4:--:--
0032 [ANONYMOUS] een ontbijtentie f 5:--:--
0033 [ANONYMOUS] een dito [schilderij ?] een geselschap f 15:--:--
0034 [ANONYMOUS] een dito [schilderij ?] een zeetie f 5:--:--
0035[a] [ANONYMOUS] vier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
0035[b] [ANONYMOUS] vier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
0035[c] [ANONYMOUS] vier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
0035[d] [ANONYMOUS] vier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
0036 [ANONYMOUS] een dito [schilderij ?] van de heijlige drievuldicheyt f 60:--:--
0037 [ANONYMOUS] een lantschap f 5:--:--
0038 [ANONYMOUS] een printe boeck f 4:--:--
0039[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen f 4:--:--
0039[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen f 4:--:--
0040[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens f 5:--:--
0040[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens f 5:--:--
0041 [ANONYMOUS] een schilderij: een zeetie f 8:--:--
0042[a] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[b] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[c] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[d] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[e] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[f] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[g] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[h] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[i] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0042[j] [ANONYMOUS] 8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
0043[a] [ANONYMOUS] een schilderije van Maria ende een achtkant borretge f 4:--:--
0043[b] [ANONYMOUS] een schilderije van Maria ende een achtkant borretge f 4:--:--
0044[a] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[b] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[c] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[d] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[e] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[f] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0044[g] [ANONYMOUS] 7 printborretges f 3:--:--
0045[a] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[b] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[c] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[d] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[e] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[f] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[g] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[h] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[i] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[j] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0045[k] [ANONYMOUS] 10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
0046 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria f 2:--:--
0047[a] [ANONYMOUS] (2 gedraijde stoelen) 2 printe bortiens f 3:--:--
0047[b] [ANONYMOUS] (2 gedraijde stoelen) 2 printe bortiens f 3:--:--
0048[a] [ANONYMOUS] 3 genaide schilderijen f 25:--:--
0048[b] [ANONYMOUS] 3 genaide schilderijen f 25:--:--
0048[c] [ANONYMOUS] 3 genaide schilderijen f 25:--:--
0049 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij daerin den overleden met huysvrou ende kinderen gekontrefeijt sijn f 25:--:--