The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Eijnde, Hans van den, de jonge


printer-friendly view
Inventory #517
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number135, film nr. 135
Date1621/08/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of bankrupt owner
Family NameEijnde
Owner NameEijnde, Hans van den, de jonge
Life Dates1588 |d ?
Marriage Date1611/12/05
Type of Ceremonyk
ResidenceOp de Keijsersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen en huijsraden bevonden ten huijse van Hans van den Eijnde de jonge , gefailleerde, gedaen maecken ten versouck ... van de E. heeren curateurs over den boedel van de voors. van den Eijnde gestelt, door mij Willem Cluijt notaris ... Postcript: Aldus gedaen ende geinventariseert binnen Amsterdam opten xiii Augusty anno 1621 ten overstaen ende in presentie van de voors. heeren curateurs.
CommentaryOn 15 December 1611, Hans van den Eynde de jonge, 23, living on the Singel near the Gasthuysbrugge, assisted by his parents Hans van den Eynde (de oude) and Janneken Ariaens, was betrothed to Susanneken Elants, assisted by her mother Heynrickgen van Schrieck (DTB 416/65). About this time, he had a two-folio account at the Wisselbank. He was a collector and buyer at Orphan Chamber auctions (see R 21207). On his activities as a collector, see the NOTES to R 21193 of Montias2.
NotaryWillem Cluijt
# of Items86
Montias1 #423
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Andromeda
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van de vier Evangelisten
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van Cupido
0004 [ANONYMOUS] de Reuk mette pen gedaen
0005 [ANONYMOUS] een schilderije van Lucretia
0006 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria
0007 [ANONYMOUS] een schilderije van een Bocatie
0008 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria Magdalena
0009 [ANONYMOUS] een schilderije van fruytagie ende gedyerten
0010 [ANONYMOUS] een schilderije van Venus ende Cupido
0011 [ANONYMOUS] een schilderije van St. Anthonis Temptatie
0012 [ANONYMOUS] een schilderije wesende een fruytagie
0013 [ANONYMOUS] een schilderije van Maria ende Joseph vluchtich
0014 GOLTZIUS, HENDRICK een vrouwen tronie mette pen van Goltzius
0015 [ANONYMOUS] een schilderije van twee vrouwen
0016[a] GOLTZIUS, HENDRICK noch twee vrouwen tronien met een jongmans tronie van Goltzius
0016[b] GOLTZIUS, HENDRICK noch twee vrouwen tronien met een jong mans tronie van Goltzius
0016[c] GOLTZIUS, HENDRICK noch twee vrouwen tronien met een jong mans tronie van Goltzius
0017[a] GOLTZIUS, HENDRICK noch een man ende vrouwen tronie mette pen van Goltzio gedaen
0017[b] GOLTZIUS, HENDRICK noch een man ende vrouwen tronie mette pen van Goltzio gedaen
0018 [ANONYMOUS] een schilderije daer Christus den dooden verleijt
0019 [ANONYMOUS] een schilderije wesende een vrouwen tronie
0020 [ANONYMOUS] een ongelijst schilderijtgen
0021 [ANONYMOUS] een rond schilderijtgen wesende een cleijn conterfeijtsel
0022 [ANONYMOUS] noch een kleijn schilderijtgen wesende een Venus
0023 [ANONYMOUS] een groot geschilderde blommande schilderie
0024 [ANONYMOUS] een schilderije van Adam
0025 [ANONYMOUS] een schilderije wesende een satyrs triumph
0026 [ANONYMOUS] een schilderije van St. Andries
0027 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van St. Barthomeus
0028 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] van St. Lucas
0029 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] wesende een pau ende andere wilt braet
0030 [ANONYMOUS] een Hercules
0031 [ANONYMOUS] een bancquet van fisch ende vleys
0032 [ANONYMOUS] een dito [schilderije ?] wesende een uijl op een krick
0033 [ANONYMOUS] een dito [schilderije ?] wesende een bancket van oosters kreeft ende andersints
0034 [ANONYMOUS] een fruytagie met twee apen
0035 GOLTZIUS, HENDRICK een belblaeser van Goltzius
0036 GOLTZIUS, HENDRICK een vrouwen tronie van Goltsius
0037 [ANONYMOUS] een scheep schilderytgen
0038 GOLTZIUS, HENDRICK eeen kupido mette pen van Goltsjus
0039 [ANONYMOUS] een vrijsters tronie of conterfeijtsel
0040[a] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[b] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[c] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[d] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[e] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[f] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[g] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[h] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[i] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[j] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[k] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0040[l] [ANONYMOUS] twaelff schilderijtgens wesende de 12 maenden van 't jaer
0041[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen elck van drie appestelen
0041[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen elck van drie appestelen
0042 [ANONYMOUS] een groote schilderije van een pau ende andere gedyerten
0043 [ANONYMOUS] een schilderije van St. Sebastiaen
0044 [ANONYMOUS] een schilderije wesende een batalie van ruijters
0045 [ANONYMOUS] een dito [schilderije] wesende een see storm
0046[a] [ANONYMOUS] vier scheepschilderytgens wesende de 4 getijden van 't jaer
0046[b] [ANONYMOUS] vier scheepschilderytgens wesende de 4 getijden van 't jaer
0046[c] [ANONYMOUS] vier scheepschilderytgens wesende de 4 getijden van 't jaer
0046[d] [ANONYMOUS] vier scheepschilderytgens wesende de 4 getijden van 't jaer
0047[a] [ANONYMOUS] twe conterfeytseltgens van Maria ende Joseph
0047[b] [ANONYMOUS] twe conterfeytseltgens van Maria ende Joseph
0048 [ANONYMOUS] een tafereel met twee deuren wesende een Geboort Christi
0049 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtgen wesende een masquerade
0050 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een vrouwe persoon
0051 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen ?] wesende een avontmael Christy
0052 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtgen ?] wesende een Lucretia
0053 [ANONYMOUS] een cleijn viercant scheep ende lantschapgen
0054 [ANONYMOUS] een cleijn ront oft ovael lantschapgen
0055[a] [ANONYMOUS] twee bloem schilderijtgens staende in ebben lijsten
0055[b] [ANONYMOUS] twee bloem schilderijtgens staende in ebben lijsten
0056 [ANONYMOUS] een schilderye van Magdalena penitens
0057 [ANONYMOUS] twee deuren van een tafereel daer op eenige oude patronen geschildert
0058 [ANONYMOUS] een schilderye van een lachende man
0059 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] wesende een Eva
0060 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van een Spaens juffrou
0061 [ANONYMOUS] een groot schilderije van Joseph ende Maria
0062 [ANONYMOUS] een schilderye wesende een roverij
0063 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] van Procris
0064 [ANONYMOUS] een dito [schilderye] van Judith
0065 [ANONYMOUS] noch een roverij
0066 [ANONYMOUS] een schilderij van Christus